Arkkitehtuuriohjelma 2015

Vuosittain Vantaalle rakennetaan lähes 2 000 uutta asuntoa ja niiden tarvitsemat palvelut, puistot ja kadut sekä työpaikkoja, kauppaa ja muita tiloja. Se, miten tämä tehdään, vaikuttaa kaupunkimme ilmeeseen ja asukkaidemme viihtyisyyteen ja toimintaan. Vantaan ensimmäinen, vuonna 2006 valmistunut arkkitehtuuristrategia tuki kaupungin muuttumista laitakaupungista oikeaksi kaupungiksi.

Strategia on nyt päivitetty tämän hetken toimintaympäristöä ja kaupungin tavoitteita vastaavaksi. Uudessa arkkitehtuuriohjelmassa kaupungin suunnittelua ja rakentamista lähestytään ihmisten ja yhteisöjen, kaupunkirakentamisen sekä luonnon ja kulttuurin näkökulmasta. Tavoitteet ja toimet tukevat kaupungin vision toteutumista ja kohdistuvat keskustoihin, työpaikkojen ja kaupan ympäristöihin, julkisiin rakennuksiin, asuntoalueille, liikkumisen ympäristöihin sekä viheralueille.

Tavoitteisiin päästään vahvistamalla yhteistyötä ja kumppanuutta sekä ottamalla asukkaat entistä vahvemmin mukaan kaupungin suunnitteluun. Ohjelmassa määritellään 20 kärkihanketta, joilla päästään tavoitteeseen. Yksi näistä on ohjelman toteutumisen seuranta ja toiminnan laadun jatkuva kehittäminen.

Arkkitehtuuriohjelma vastaa siihen, mitä Vantaalla pidämme tavoittelemisen arvoisena, ihmiselle ja luonnolle hyvänä rakentamisena. Jotta rakennettu ympäristö ja luonnonympäristö täyttävät tämän hetken vaatimukset, ohjelmassa korostuvat erityisesti seuraavat periaatteet:

  • Kaupunki kaupunkilaisille - kodikkuutta kohtaamisiin
  • Houkutteleva kaupunki on sujuva - rohkeilla ratkaisuilla kestävää luksusta
  • Paikka kertoo tarinaa meistä - valo, tila ja taide osaksi identiteettiä
  • Keskustat käyntikortteina - julkisia olohuoneita ja maamerkkejä
  • Kilpailukyky vahvistuu uudistumalla - arkkitehtuuri kilpailuvalttina
  • Eri elämäntyylit, tervetuloa! - laatua ja kohtuuhintaisuutta
  • Toimivat puitteet palveluille -terveyttä ja pitkää ikää rakennuksille
  • Liikkuva kaupunki pysäyttää – kulkemisen kevyet linjat
  • Viheralueet terveyden hoitajina - viheralueet ja rakennettu ympäristö lomittuvat toisiinsa
  • Yhdessä – Vantaalla on tekemisen meininki.

Vantaalaisia kumppanuusmalleja kehitetään ja jatketaan hyvää osallistamisen perinnettä. Kehitetään uusia yhteistyön malleja ja työkaluja.

Arkkitehtuuriohjelmaa ovat valmistelleet kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, tilakeskus, yrityspalvelut, kaupunginmuseo, kaupungin taidemuseo ja ympäristökeskus. Työ on koordinoitu kaupunkisuunnittelussa. Tilakeskus, kuntatekniikan keskus sekä kaupunginmuseo ovat valmistelleet omat arkkitehtuuriohjelmansa.

Yhteistyötahoina ovat olleet mm. Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki, Lasten ja nuorten Vantaa sekä Tikkurilan lukio. Kuntalaiset ovat osallistuneet kaupunkikeskusteluun mm. vastaamalla asukaskyselyyn ja kirjoittamalla mun vantaa -blogiin.

Liikennepoliittinen ohjelma

Vantaan liikennepoliittinen ohjelma (VALO)

Lue lisää (PDF)

Ympäristöpoliittinen ohjelma

Vantaan ympäristöpoliittinen ohjelma

Lue lisää (PDF)

Viheralueohjelma

Vantaan viheralueohjelma

Lue lisää (PDF)

Ajankohtaista

Twitter