Asuminen

Asumista Vantaalla

Yli 200 000 vantaalaista, yli 100 000 asuntoa

Vantaan asuntopoliittisena päätavoitteena on, että jokaiselle vantaalaiselle löytyy tarpeitaan ja maksukykyään vastaava koti. Vuoden 2014 lopussa 55 prosenttia asuntokannasta oli omistusasuntoja, 36 prosenttia vuokra-asuntoja ja neljä prosenttia asumisoikeusasuntoja. Viisi prosenttia asunnoista oli hallintamuodoltaan tuntemattomia.

Asumisasioiden yksikkö hoitaa viranomaistehtäviä

Asumisasioiden yksikön päätehtävänä on kehittää Vantaan asumisoloja ja luoda asuntotuotannolle edellytyksiä yhteistyössä ulkopuolisten yhteistyötahojen, kuten rakennuttajien, rakentajien ja sijoittajien sekä maankäytön ja ympäristön muiden tulosalueiden ja kaupungin eri toimialojen kanssa.

Asumisasioiden yksikön tehtäviin kuuluvat mm. kaupungin asuntopolitiikka ja asunto-ohjelman laatiminen, asuntorakentamisennuste, asuntotonttien luovutus, valtion arava- ja korkotukilaina-asiat, osa vuokra-asumisen valvontaan liittyvistä tehtävistä, vastaaminen kaupungin asuntolainarahastosta (korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukset), asumisen tutkimushankkeet sekä erilaiset kehittämistehtävät.

Tontinluovutus asuntorakentamiseen

Vantaan kaupunki myy asuntotontteja sekä yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen rakennuttajille, rakentajille ja sijoittajille että pientalorakentamiseen yksityishenkilöille. Erillispientalotontteja kaupunki myy vuosittain noin 50-80. Vantaalla rakentavat lukuisat eri rakennusalan toimijat.

Ajankohtaista

Twitter