Asuntotontit

Kivistössä järjestettiin asuntomessut vuonna 2015

Pyrimme tasapainoisten ja elinympäristöltään laadukkaiden asuntoalueiden toteuttamiseen sekä omalla tontinluovutuksella että sopimuksin maanomistajien kanssa. Asuntorakentajien ja -rakennuttajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on sosiaalisesti eheiden ja vetovoimaisten alueiden rakentuminen.

Pientalotontteja luovutetaan omatoimiseen rakentamiseen viihtyisiltä alueilta eri puolilta kaupunkia. Vantaan kaupunki luovuttaa pientalotontteja sitä mukaa, kun alueiden asemakaavat vahvistuvat ja kunnallistekniikka on rakennettu. Luovutuksessa otetaan huomioon myös se, että kaupunki pystyy tarjoamaan alueelle muuttaville asukkaille peruspalvelut.

Yhteistyö asuntorakentajien kanssa on vilkasta

Kaupunki myy tontteja omakoti-, kerros- ja rivitalojen rakentamiseen. Kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta sitä mukaan, kun tontit saadaan rakentamiskelpoisiksi ja peruspalveluiden saatavuus on alueella turvattu. Osa tonteista luovutetaan erikseen järjestettävillä laatu- tai hintakilpailuilla.

Muun kuin kaupungin omistaman maan kaavoituksessa käytäntönä on ollut, että maanomistajan kanssa tehdään sopimus, jossa kunnallistekniikan lisäksi sovitaan yleensä asuntorakentamisen aikataulusta ja joissain tapauksissa myös asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojakaumasta ja palveluiden rakentamisesta.

Esimerkkejä kaupungin ja asuntorakentajien yhteistyöstä on mm. palkittu Kartanonkosken asuinalue, joka rakennettiin klassisen puutarhakaupungin hengessä. Yhteistyön tuloksia saadaan ihastella myös mm. Leinelän asuntoalueella, jota rakennetaan parhaillaan. Meneillään olevista rakennuskohteista suurin on Kivistön uusi keskusta, jonka lisäksi täydennysrakentaminen jatkuu vilkkaana eri puolilla kaupunkia.

Ajankohtaista

Twitter