Myyntiin tulevat pientalotontit

Vantaalla pientalotonttitarjonta on tänä vuonna hyvin monipuolista. Tontteja tulee myyntiin useista kaupunginosista ja erityyppisten tonttien ansiosta on entistä paremmat mahdollisuudet löytää omien mieltymysten ja suunnitelmien mukainen tontti. Pienten kaavamuutosten ansiosta tontteja on tarjolla myös kaupunginosista, joista muuten vapautuu harvoin tontteja uudisrakentamiselle.

Tonttihaut keväällä 2017

Keväällä 2017 järjestetään pisteytykseen perustuva yleinen haku sekä tarjouskilpailu tonttien luovuttamisesta. Yleisessä haussa osallistujat pisteytetään siten, että pisteitä saa vantaalaisuudesta, Vantaalla asutuista vuosista sekä lapsista. Yleinen haku järjestetään maalis/huhtikuun aikana. Yleisen haun tontit (12 kpl) sijaitsevat Hämevaarassa ja Pakkalassa.

Tarjouskilpailu järjestetään yleisen haun jälkeen. Tarjouskilpailussa tonteille on määritetty pohjahinnat ja ne myydään korkeimman tarjouksen tehneille. Tarjouskilpailuun tulee 14 tonttia Kivistöstä, Vantaanlaaksosta, Varistosta, Ilolasta ja Ojangosta.

Tarkemmat tiedot tonteista, hinnoista ja tonttihauista tulee näille internet-sivuille.

Kartta lähiaikoina myyntiin tulevista pientalotonteista

Kartalla näkyy arvio alueista ja tonttien lukumääristä, jotka arvioidaan tulevan myyntiin vuoden 2017 aikana. Tonttien luovuttamisen ajankohtaan vaikuttaa asemakaavojen lainvoimaistuminen, kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien myyntipäätökset. Tästä johtuen tarkkaa ajankohtaa ei vielä tässä vaiheessa voida ilmoittaa.

Kaupungin pientalotontit myydään pisteytyksellä, arvonnalla, niiden yhdistelmällä, tarjouskilpailun perusteella tai kiinteähintaisina. Pientalotontteja koskevat myyntipäätökset tehtiin kaupunginsuunnittelulautakunnassa 13.2.2017.Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat

Vantaan karttapalvelu

Päivitetty 16.2.2017

Ajankohtaista

Twitter