Tontin luovutus Myyrmäestä yksityisen päiväkodin toteuttamista varten

Vantaan kaupunki etsii yksityistä varhaiskasvatuspalveluiden rakennuttajaa Myyrmäkeen. Ojahaanpolun julkisten palveluiden tontti (kaavamerkintä Y) vuokrataan arvonnan kautta valitulle ja kaupungin hyväksymälle investorille.

Kaikki halukkaat toimijat voivat osallistua arvontaan, jonka tavoitteena on lisätä Myyrmäen alueella yksityisen varhaiskasvatuksen tarjontaa. Tontinsaaja sitoutuu rakennuttamaan uuden päiväkodin ja järjestämään siihen päiväkotipalvelun vantaalaisille lapsiperheille. Palveluntuottajan valinnasta neuvotellaan yhdessä kaupungin kanssa. Kaupunki säilyttää itsellään oikeuden päättää sopivan palveluntuottajan valinnasta. Luovutettava tontti on rakentamiskelpoinen ja sille rakennettavan uuden yksityisen päiväkodin tulee olla käytössä viimeistään 1.8.2018.

Tontin tiedot

Osoite: Ojahaanpolku 10 karttalinkki
Kiinteistötunnus: 92-15-698-1
Kaavamerkintä: Y, yleisten rakennusten korttelialue
Pinta-ala: 2 544 m2
Rakennusoikeus: 700 k-m2
Vuokra-aika: 30 vuotta
Tontin vuosivuokra: Vuosivuokra on 4 % ARA:n hyväksymästä enimmäishinnasta ja se sidotaan elinkustannusindeksiin (vuoden 2016 ARA-hinnasta laskettu vuosivuokra on 11 116 €)

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Päiväkotitonttiarvonta Myyrmäessä”. Sähköpostien tulee olla perillä kaupungin kirjaamossa viimeistään 16.1.2017 klo 12:00. Sähköpostiin tulee liittää kilpailijan vastaavanlaisista hankkeista saamansa referenssit (yksi A4-sivu).

Voittajan valinta

Tontinsaajaksi esitettävällä tulee olla käytössään riittävät tekniset, taloudelliset ja muut resurssit tontin rakentamiseksi sovituin ehdoin. Tontinsaajalta edellytetään, että se on noudattanut toiminnassa ja rakentamisessa lakisääteisiä velvoitteita. Mikäli arvonnassa valittu toimija ei kaupungin arvioinnin perusteella täytä edellä mainittuja kriteerejä, niin voittajaksi valitaan seuraavaksi arvonnassa tullut toimija. Arvonnan voittajan valinnan jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunta tekee päätöksen tontin vuokraamisesta.

Kaupunki pidättää oikeuden olla luovuttamatta tonttia. Kaupunki ei vastaa tonttihakuun/arvontaan osallistujille mahdollisesti syntyvistä vahingoista, mikäli kaupunki aikanaan päättää olla luovuttamatta tonttia tai mikäli tontin luovutuspäätös ei tule lainvoimaiseksi. Mikäli kohteiden rakentaminen viivästyy tai peruuntuu, kaupunki ei vastaa miltään osin kilpailuehdotuksen tekijöille aiheutuneista kustannuksista.