Pientalotonttien tarjouskilpailu keväällä 2017

Vantaan kaupunki myy tarjouskilpailun perusteella 14 pientalotonttia. Tontit myydään yksityishenkilöille omatoimiseen rakentamiseen korkeimman tarjouksen tehneille. Kaupunki on määrittänyt tonttien alimman hyväksyttävän myyntihinnan oheisen taulukon mukaisesti. Hakuaika alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 15.

Myytävät tontit

Tontit sijaitsevat Varistossa Varistontiellä, Vantaanlaaksossa Viirikujalla, Kivistössä Petsikujalla, Ilolassa Runotiellä ja Ojangossa Tesseninkujalla. Kaikilla tonteilla on voimassa oleva asemakaava ja tontit ovat heti valmiita rakennettaviksi.

Kaupungilla on oikeus periä tontista lisäkauppahintaa, mikäli tontille rakennettavien rakennusten rakennusoikeus ylittää kaavan mukaisen rakennusoikeuden.

Hakumenettely ja tonttihakuun osallistuminen

Allekirjoitettu ostotarjouslomake tulee toimittaa viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 15.00 mennessä Vantaan kaupungin kirjaamoon, käyntiosoite Asematie 7, Tikkurila.

Postitse tarjouslomakkeen voi lähettää osoitteella: Vantaan kaupunki, kirjaamo, yrityspalvelut, Asematie 7, 01300 Vantaa ja kuoreen tulee laittaa merkintä "Omakotitonttihakemus / tarjous". Postitse lähetettävän hakemuksen tulee olla perillä viimeistään perjantaina 12.5.2017 klo 15.00 kaupungin kirjaamossa.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Asumisasioiden päällikkö tekee päätökset ostotarjousten hyväksymisestä tarjousajan päättymisen jälkeen. Ennen päätösten tekoa yrityspalvelut ei anna tontinsaajien valintaa koskevia tietoja.

Kaikille ostotarjouksen jättäneille ilmoitetaan sähköpostitse tontinsaajien valinnasta.

Tarkemmat tiedot tonttihausta löytyvät oheisesta tonttikilpailun esitteestä (oikealla sijaitseva valikko).

Ajankohtaista

Twitter