Vuokratut pientalotontit

Vuokrattujen pientalotonttien lunastaminen

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 § 26, että kaupungilta vuokrattuja pientalotontteja tarjotaan vuokraoikeuden haltijalle lunastettavaksi vuosina 2018 ja 2019. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, jota käsitellään syyskuun kaupunginhallituksessa. Kaupunki ei voi myydä vuokratontteja ennen päätöksen lainvoimaistumista. Näille sivuille päivitetään ohjeet myöhemmin, kun asiasta on saatu lainvoimainen päätös. Kaupunginhallituksen esityslistoja ja päätöksiä voi seurata tästä linkistä.

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Vantaan kaupungille (Anne.Nikola@vantaa.fi) jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite.

Ajankohtaista

Twitter