Vuokratut pientalotontit

Vuokrattujen pientalotonttien lunastaminen

Kaupunginhallitus päätti 28.5.2018 § 26, että kaupungilta vuokrattuja pientalotontteja tarjotaan vuokraoikeuden haltijoille lunastettavaksi vuosina 2018 ja 2019.

Mikäli kiinnostuitte tonttinne lunastamisesta, pyydämme ottamaan yhteyttä maankäytön asiakaspalveluun.

Vuokratontin lunastajan tulee täyttää oheinen lunastuslomake ja palauttaa se maankäytön asiakaspalveluun. Allekirjoitetun ja skannatun tai kuvatun lomakkeen voi palauttaa myös sähköpostilla (maankäytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi). Lomakkeen palauttamisen jälkeen tehdään vielä erillinen päätös vuokratontin myymisestä, minkä jälkeen voidaan tehdä tonttikaupat.

Lunastushinnat ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Lunastuslomake tulee palauttaa kaupungille viimeistään 31.12.2019, mikäli vuokratontti halutaan lunastaa edellä mainitun päätöksen mukaisella hinnalla.

Kauppakirjan allekirjoituksesta sovitaan lakimies Heino Pitkäsen kanssa, kun myyntipäätös on tehty.

Vuokraoikeuden siirtäminen

Vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeutensa kirjaamista Etelä-Suomen maanmittaustoimistolta maakaaren mukaisesti.

Uuden vuokralaisen tulee viipymättä siirron tapahduttua toimittaa Vantaan kaupungille (Anne.Nikola@vantaa.fi) jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa samalla kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite.

Päättyvien vuokrasopimusten uusiminen

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 20 vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleisistä vuokrausperiaatteista.

Ajankohtaista

Twitter