Vapautus liittymisvelvollisuudesta

Vesihuoltolain (119/2001) 10§:n mukaan alueella, missä on yleinen vesijohto- ja viemäriverkosto on kiinteistö liitettävä vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoon. Vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY Vedeltä.

Ympäristöjohtaja päättää kiinteistöjen vapautuksesta liittyä vesijohtoon ja viemäriin. Vesihuoltolain (119/2001) 10 - 11 §:n mukaan vesilaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, mutta kunnan ympäristösuojeluviranomaisen on tietyin edellytyksin myönnettävä vapautus liittymisvelvollisuudesta. Vapautusta anotaan tällä lomakkeella. Lisätietoa saa ohjeesta liittymisvelvollisuudesta yleiseen vesijohtoon ja viemäriin sekä tarvittavat tutkimukset haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä -ohjeesta, joka löytyy kohdasta Linkit.

Lomake toimitetaan osoitteeseen:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Ympäristökeskus
Asematie 7
01300 Vantaa

Ajankohtaista

Twitter