Tonttikilpailu Havukoskella 15.11.2019 – 31.1.2020

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AK- ja AKR-tonttien) luovuttamisesta.

Kilpailun tavoitteena on löytää asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonteille 74613/1-6 toteuttaja, joka rakentaa tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Koko kortteli on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena.

Tontti varataan kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle kilpailuosallistujalle. Tontin lähtöhinta on määritelty etukäteen (450 €/k-m2).

Kilpailutonteille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Tontin saaja sitoutuu noudattamaan saamansa tontin asemakaavamääräyksiä, kilpailuohjelmaa sekä asuntotonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Alueen kunnallistekniikka (mm. Piippilakinkuja ja HSY:n vesihuoltolinjat) rakennetaan aikaisintaan vuonna 2021. Kilpailijan tulee huomioida, että tontteja pääsee rakentamaan aikaisintaan arviolta vuonna 2022.

Kilpailu päättyy 31.1.2020 klo 12.00.

Ajankohtaista

Twitter