Pientalotonttien tarjouskilpailu 15.2. - 29.4.2021

Tarjouskilpailu on päättynyt. Kaupunki ei anna väliaikatietoja tässä vaiheessa.

Vantaan kaupunki myy tarjouskilpailun perusteella 7 pientalotonttia. Tontit myydään yksityishenkilöille omatoimiseen rakentamiseen korkeimman tarjouksen tehneille. Hakuaika alkaa 15.2.2021 ja päättyy 29.4.2021 klo 12.

Myytävät tontit

Tontit sijaitsevat Hämevaarassa Vaakatiellä ja Ylästössä Tolkinkylänkujalla ja Kuukusentiellä. Kaikilla tonteilla on voimassa oleva asemakaava ja tontit ovat heti valmiita rakennettaviksi.

Taulukko kilpailun tonteista

Kaupunki perii tontista lisäkauppahintaa, mikäli tontille rakennettavien rakennusten rakennusoikeus ylittää kaavan mukaisen rakennusoikeuden.

Hakumenettely ja tarjouskilpailuun osallistuminen

Ostotarjous tulee toimittaa liitteenä olevalla lomakkeella sähköisesti osoitteeseen: asuntotontit@vantaa.fi. Sähköpostin osoitekenttään tulee kirjoittaa: ”Pientalotonttien tarjouskilpailu, kevät 2021”. Edellä mainittuun osoitteeseen lähetetään vain ostotarjoukset. Viestejä ei lueta kilpailuaikana, joten muut kysymykset tulee lähettää suoraan maankäyttöinsinööreille.

Ostotarjouksen tulee olla saapunut perille kaupungin sähköpostijärjestelmään viimeistään 29.4.2021 klo 12.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Kaupunki ei vastaa teknisistä vioista, jos ostotarjous ei jostain syystä päädy kaupungin sähköpostiin.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä kannattaa tehdä realistinen arvio omista rakentamisresursseista ja mahdollisimman todenmukainen kustannusarvio. Ennen tarjouksen jättämistä tulee lukea kaikki tontteja koskevat asemakaavamääräykset ja rakentamisohjeet huolellisesti sekä käydä mahdolliset lainaneuvottelut pankin kanssa.

Kaikille ostotarjouksen jättäneille ilmoitetaan sähköpostitse tontinsaajien valinnasta.

Lisätty /korjattu 23.4.2021:

Maaperätietoa tonteista lisätty oikealla olevaan valikkoon.

Vaakatie 12b: Asuinrakennus tulee rakentaa vähintään 4,0 metrin etäisyydelle naapuritonttien rajoista, mutta kuitenkin vähintään 8,0 metriä katualueella sijaitsevasta energialaitoksen muuntajasta.

Kaupungin luovuttaessa tontin yhdelle hakijaperheelle, saa tontille rakentaa vain yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, vaikka kaavamerkintä AO (erillispientalojen korttelialue) / AP (asuinpientalojen korttelialue) sallisi useamman yksiasuntoisen pientalon rakentamisen tai paritalon rakentamisen.

Ajankohtaista