Hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion avustusta hissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Porrashissin ei katsota korvaavan normaalia henkilöhissiä. ARAn myöntämämän avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Valtion hissiavustusta haetaan ARA:sta.

Vantaan kaupungin hissiavustukset

Vantaan kaupunki voi myöntää avustusta enintään 10 prosenttia asuinkerrostalon jälkiasennushissiä varten. Kaupungin hissiavustuksen saaminen edellyttää, että ARA on hyväksynyt hissihankkeen suunnitelmat, kustannukset ja tehnyt avustuspäätöksen.

Lisäksi Vantaan kaupungin hissiavustusta voidaan hakea asuinkerrostalojen hissien perusparantamiseen. Avustettaviksi voivat tulla vain sellaiset toimenpiteet, joilla nostetaan hissin käyttöarvoa olennaisesti alkuperäisestä tasostaan. Avustusta myönnetään enintään 10 % perusparantamisen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Vantaan kaupunki voi myöntää avustuksen myös hissien rakentamisen esiselvitysten teettämistä varten enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 7 000 euroa yhtiötä kohden. Tämän avustuksen saaminen ei edellytä hissin rakentamista.

Perusparantamiseen ja hissien rakentamisen esiselvitysten teettämiseen tarkoitetun avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhtiökokous on tehnyt päätöksen avustuksen hakemisesta.

Vantaan kaupungin hissiavustusta voi hakea ympäri vuoden hissiavustuksen hakulomakkeella. Avustuspäätös on voimassa kaksi vuotta myöntöpäivästä alkaen.

Ajankohtaista

Twitter