Korkotuki- ja takauslainat

Korkotukilainat

Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

  • vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
  • erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta (asuminen edellyttää tavanomaista enemmän tukipalveluita sekä lisäksi merkittävästi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja)
  • sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. ARA käsittelee hakemuksen niissä esitettyjen tietojen pohjalta ja voi antaa harkintansa perusteella ehdollisen varauksen korkotukilainasta.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan

Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, mutta ei erityisryhmille tarkoitettuja taloja. Valtio vastaa luottolaitokselle, vakuutusyhtiölle, eläkelaitokselle tai kunnalle sellaisista niiden myöntämistä lainoista, jotka käytetään vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen.

Hakija jättää hakemusasiakirjat kuntaan, joka antaa hankkeesta lausuntonsa ja toimittaa asiakirjat ARAan. Jos suunnitelmat ja kustannukset ovat hyväksyttävällä tasolla, ARA antaa takauslainapäätöksen ilman ehdollista varausta ja hyväksyy samalla suunnitelmat ja kustannukset.

Hakuaika: jatkuva haku

Hakemus: toimitetaan hankkeen sijaintikuntaan

Ajankohtaista

Twitter