Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Virtakujalle kerrostalo

Myyrmäkeen Virtakujalle suunnitellaan kahdeksankerroksista kerrostaloa ja jalankulkukatua Virtakujalta Uomarinteelle. Kaavatilaisuus Virtakujan kääntöpaikalla tiistaina 19.9. klo 17.

Kivistössä Spinellikujan pysäköintilaitos

Keskustan korttelin 23183 asemakaavaa muutetaan siten, että mahdollistetaan myös osan läheiseen korttelin 23188 tonteille 1 ja 3 rakennettavien asuinkerrostalojen autopaikkojen sijoittaminen korttelin 23183 pysäköintilaitokseen

Martinlaaksossa kehitetään tehdastiloja Voimalantiellä

Osoitteessa Voimalantie 5 / Myllynkivenkuja 6 sijaitsevan kiinteistön tuotanto- ja tuotekehityksen puhdastilojen rakennusoikeuden määrää halutaan lisätä n. 8 500 -10 000 k-m2. Kiinteistön uusi pysäköintialue toteutettaisiin Voimalantie 6:n tontille. Myllymäenpolulle lisätään pyöräilyn sallivat merkinnät.

Kivistössä Zirkonipolulle asumista ja keskustatoimintoja

Kivistön keskustan korttelin 23190 asemakaavaa tarkistetaan, jotta kortteliin saataisiin toiminnallisesti parempi kokonaisratkaisu. Rakennusoikeuden määrää tai käyttötarkoitusta ei muuteta merkittävästi.

Tikkurilassa Asematie 1 uudistuu

Kaavatyö koskee Asematien, Männistönpolun ja Ratatien väliin jäävää aluetta. Alustavassa suunnitelmassa ensimmäisen kerroksen muodostaa liikekeskus. Ylempiin kerroksiin tulee toimistoja, asuntoja ja mahdollisesti hotelli. Pysäköinti sijoittuu kellarikerrokseen, jonne ajetaan Tikkurin pysäköintitilojen kautta. Uuden liikekeskuksen tavoitteena on linkittää toimisto- ja liikekeskus Dixin ja Kauppakeskus Tikkurin nykyistä paremmin toisiinsa. Luonnosten mukainen rakennusoikeus on noin 27 000 kerrosneliömetriä ja kerrosluku V─XI.

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kukkakedon päiväkodin kaavamuutosalue sijaitsee osoitteissa Neilikkatie 3 ja Vehkapolku 4─6. Suunnittelualueella toimivat tällä hetkellä Tikkurilan nuorisotalo ja Neilikkatien pajatalo sekä Kukkakedon päiväkoti. Rakennukset puretaan ja uusi, kolmikerroksinen päiväkoti rakennetaan niiden paikalle.

Tikkurilassa Niittytielle teollisuus- ja varastorakennus

Niittytie 25:n kaavaa tarkistetaan ja tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta 1250 k-m². Uusi kaava mahdollistaa uuden teollisuus- ja varastorakennuksen rakentamisen tontilta purettavan rakennuksen paikalla.

Tammistossa Sähkötielle vähittäiskauppa

Osoitteessa Sähkötie 8 kaava muutetaan liikerakennusten kortteliksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Kiinteistöä korjataan siten, että rakennukseen tulee useita liiketiloja ja niitä yhdistävä kauppakuja.

Veromiehen Mantaalitielle kerrostaloasumista

Osoitteeseen Manttaalitie 10-14 suunnitellaan kerrostaloasumista ja pysäköintitalo. Rakennusten maantasokerroksiin suunnitellaan townhouse-tyyppistä asumista tai työskentelytiloja. Alueelle tulee asuntoja noin viidellesadalle henkilölle.

Vapaalantielle päivittäistavarakauppa

Vihdintien ja Vapaalantien välissä oleva kaupungin työpaikkatontti osoitteessa Vapaalantie 4 halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi.

Vantaanlaaksontielle päivittäistavarakauppa

Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäpuolella Vantaanlaaksontie 34 alueella sijaitseva Koukkupuiston eteläosa halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi. Lisätietoja: nro 002320. Jukka Köykkä, 09 8392 2261

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Alue sijaitsee Vantaalla Hakunilan keskustassa rajautuen lännessä Hakunilantiehen, pohjoisessa Raudikkokujaan, idässä ja etelässä Hevoshaan puistoon sekä lounaassa Hevoshaanpolkuun.

Jokiniemeen kolmiotontille toimisto- ja liikerakennus

Suunnittelualue sijaitsee vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta, Jokiniemen puolella. Kaavoitettava alue on Väritehtaankatu 8 ympäröivine katualueineen. Tontille rakennetaan parhaillaan toimisto- ja liikerakennusta, mutta rakennustyön toinen vaihe vaatii kaavamuutoksen. Rakennukseen tulee mm. hotelli ja siitä avataan suora yhteys asemasillalle.

Veturipolulla vanhojen rakennusten tilalle uusia asuntoja

Tikkurilan kirjaston sekä Esikkopuiston pohjoispuolelle, Esikkopolun ja Rataraitin väliin on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä uusia asuinkerrostaloja. Uudet kerrostalot ovat keskimäärin kuusikerroksisia ja kaavamuutos tulee mahdollistamaan noin 250 uutta asuntoa. Asemakaavamuutokseen liittyy tonttijako.

Ajankohtaista

Twitter