Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Pirttiranta loma-asuntoalueeksi

Kaavatyössä selvitetään, millä ehdoin Pirttirannan alue on mahdollista asemakaavoittaa voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti loma-asuntoalueeksi. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (nro 330200) 10.10.2018 mennessä. Asukastilaisuus 12.9.2018 klo 18 Königstedtin koululla (Solbackantie2).

Aviapoliksessa Kiitoradankujan ympäristöön asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Tuusulanväylän, Junkersintien, Kiitoradantien ja Ilmakehän rajaamalle alueelle. Tarkoituksena on saada alueelle kaava, jotta alueelle rakentaminen ja rakennuslupien saaminen olisi mahdollista

Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja

Nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos on esitetty purettaviksi ja tilalle rakennetaan asumista sekä liike-, palvelu- ja toimitiloja. Kaavatyön aikana tutkitaan myös ostarin säilyttävä ja osin säilyttävä suunnitteluvaihtoehto.

Asukastilaisuus pidetään Kilterin koulun auditoriossa 22.8. klo 17.30 (Iskostie 8).

Viertolassa Peltolantie 9:än uusi kerrostalo

Sinirikonpuiston naapuriin käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Keltamotien varteen. Kuusikerroksinen rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen paikalle. Autot sijoitetaan jatkossa korttelin sisälle, pihakannen alle.

Motonet laajenee Ylästössä

Motonetin kiinteistölle (Ansatie 1) halutaan toteuttaa autojen korjaamo-, pesula- ja rengaspalvelut sekä keskittää konttoritoimintoja. Osa Ansatiestä liitettäisiin tonttiin ja rakennusoikeutta lisättäisiin n. 1 100 k-m2.

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Tikkurilantie 84 b:n kortteliin asuinkerrostalo Koivuhaassa

Tikkurilantie 84b:n kaavaa tarkistetaan. Kaavamuutosalueen käyttötarkoitus muutetaan asuinkerrostalotontiksi ja sille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta. Uusi kaava mahdollistaa asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen. Lisäksi kaavatyössä tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa palveluita tontille.

Louhelaan täydennysrakentamista

Haltiantielle haetaan kerrostalojen ja huoltorakennuksen rakentamista ja Eräkujalle kerrostalojen ja päiväkodin rakentamista. Samalla Louhelan kaava ajantasaistetaan.

Martinlaaksoon purkavaa saneerausta

Kivivuorenkuja 1 – 3 tonteille haetaan kolmen 3-kerroksisen kerrostalon purkamista ja uusien 4 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Laajaniitynkuja 5:n tontille haetaan viiden 3-kerrosisen kerrostalon purkamista ja uusien 6 – 13 -kerroksisten kerrostalojen rakentamista.

Rekolan keskustaan asuinkerrostaloja ja liiketilaa

Kaava-alue sijaitsee Rekolantien, Laurintien ja Ilkantien rajaamalla alueella Rekolan keskustassa. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuinkerrostaloja ja liiketiloja.

Virkistysaluetta kehitetään Vaaralanlampien lähialueella

Vaaralanlampien sekä Slåttmossenin suon virkistyskäyttöä ja ulkoilureittiverkostoa kehitetään. Kaavatyön aikana selvitetään, onko Vaaralan lampia mahdollista käyttää virallisena uimapaikkana. Pohjavesien suojelu asettaa pohjavesialueella rajoitteita toiminnoille ja toimintojen sijoittumiselle. Lampien aluetta kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Kerrostaloja Korutielle

Myyrmäkeen Korutie 1 – 3:n tontille ja Korupuistoon alkaa hoitokodin laajennuksen ja kolmen kerrostalon kaavoitus.

Vehkalaan hyötyajoneuvokeskus

Vehkalan aseman länsipuolelle kaavoitetaan Vehkalan hyötyajoneuvokeskus, johon tulee myymälä, ja huoltopiste. Lisäksi osoitetaan pysäköintijärjestelyt ja alueelle johtavat kadut.

Tikkurilassa Neilikkatie 17:ään kerrostalo

Neilikkatie 17:ään käynnistyy kaavamuutos, joka mahdollistaa seitsemänkerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen pysäköintialueen paikalle. Tontin nykyinen toimistorakennus (mm. Destian toimitiloja) säilyy ennallaan. Kaikki autopaikat (asuntojen ja toimistojen) sijoittuvat suunnitelmassa asuinkerrostalojen väliin rakennettavan pihakannen alle. Rakennusoikeus kasvaisi nykyisen asemakaavan 12 000 kerrosneliömetristä 18 400 kerrosneliömetriin, josta asuinrakennusten osuus olisi noin 11 000 kerrosneliömetriä.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Ajankohtaista

Twitter