Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Tikkurilassa Niittytielle teollisuus- ja varastorakennus

Niittytie 25:n kaavaa tarkistetaan ja tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta 1250 k-m². Uusi kaava mahdollistaa uuden teollisuus- ja varastorakennuksen rakentamisen tontilta purettavan rakennuksen paikalla.

Tammistossa Sähkötielle vähittäiskauppa

Osoitteessa Sähkötie 8 kaava muutetaan liikerakennusten kortteliksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö. Kiinteistöä korjataan siten, että rakennukseen tulee useita liiketiloja ja niitä yhdistävä kauppakuja.

Veromiehen Mantaalitielle kerrostaloasumista

Osoitteeseen Manttaalitie 10-14 suunnitellaan kerrostaloasumista ja pysäköintitalo. Rakennusten maantasokerroksiin suunnitellaan townhouse-tyyppistä asumista tai työskentelytiloja. Alueelle tulee asuntoja noin viidellesadalle henkilölle.

Vapaalantielle päivittäistavarakauppa

Vihdintien ja Vapaalantien välissä oleva kaupungin työpaikkatontti osoitteessa Vapaalantie 4 halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi. Mielipiteet 19.5. mennessä, nro 002345.

Vantaanlaaksontielle päivittäistavarakauppa

Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäpuolella Vantaanlaaksontie 34 alueella sijaitseva Koukkupuiston eteläosa halutaan muuttaa päivittäistavarakaupan tontiksi. Mielipiteet 19.5. mennessä, nro 002320. Lisätietoja: Jukka Köykkä, 09 8392 2261

Kivistössä lisää rakennusoikeutta Marmorikujalle

Osoitteessa Marmorikuja 6 tontin rakennusoikeutta lisätään toisen omakotitalon rakentamista varten.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Alue sijaitsee Vantaalla Hakunilan keskustassa rajautuen lännessä Hakunilantiehen, pohjoisessa Raudikkokujaan, idässä ja etelässä Hevoshaan puistoon sekä lounaassa Hevoshaanpolkuun.

Jokiniemeen kolmiotontille toimisto- ja liikerakennus

Suunnittelualue sijaitsee vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta, Jokiniemen puolella. Kaavoitettava alue on Väritehtaankatu 8 ympäröivine katualueineen. Tontille rakennetaan parhaillaan toimisto- ja liikerakennusta, mutta rakennustyön toinen vaihe vaatii kaavamuutoksen. Rakennukseen tulee mm. hotelli ja siitä avataan suora yhteys asemasillalle.

Asolanväylä 48-50:een asuinkerrostaloja

Asemakaavatyö sijaitsee osoitteessa Asolanväylä 48-50 eli Asolanväylän ja Koivukylän puistotien risteyksessä. Alueella on vuonna 1986 rakennettu liiketalo ja 1985 rakennettu pysäköintikansi sekä avointa pysäköintialuetta. Alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja ja liiketiloja. Asukkaita alueelle tulisi noin 240. Kerroksia olisi kahdeksasta kahteentoista.

Vantaanlaaksossa Vaisala laajenee

Vaisalan kiinteistöä halutaan laajentaa noin 42 m etelään päin virkistysalueelle, jolla sijaitsevaa ulkoilureittiä siirrettäisiin laajenevan pysäköintialueen tieltä etelämmäksi. Rakennusoikeuden määrää lisääntyy

Veturipolulla vanhojen rakennusten tilalle uusia asuntoja

Tikkurilan kirjaston sekä Esikkopuiston pohjoispuolelle, Esikkopolun ja Rataraitin väliin on suunnitteilla uusi päiväkoti sekä uusia asuinkerrostaloja. Uudet kerrostalot ovat keskimäärin kuusikerroksisia ja kaavamuutos tulee mahdollistamaan noin 250 uutta asuntoa. Asemakaavamuutokseen liittyy tonttijako.

Navethalian kesäteatterin ympäristön uutta toimintaa

Navethalian kesäteatterin ympäristöön, Jokiniemen kaupunginosaan on suunnitteilla asemakaavamuutos. Muutos sijoittuu Valkoisenlähteentien eteläpuolelle, Urheilutien ja Tuiterinkujan välille. Muutostyössä tutkitaan tonttijakoa sekä olemassa olevien suojeltujen rakennusten käyttötarkoituksen muutosta myyntiä varten. Alueelle tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa uusi pientalotontti.

Helsingin pitäjän kirkonkylällä osoitteisiin Kuriiritie 10B-12 talousrakennuksia

Helsingin pitäjän kirkonkylälle, Kehä III:n ja Tuusulanväylän liittymän kaakkoispuolelle sijoittuva kaavamuutostyö, jossa tutkitaan jo rakennetun ympäristön täydentämistä kahdella tai kolmella talousrakennuksella. Suunnittelualueen asuinrakentamisoikeus ei muutu kaavamuutoksessa. Alueelle sijoittuvan asuinrakennuksen suojelumääräykset tarkistetaan kaavamuutoksessa. Samalla tutkitaan mahdollisuutta purkaa suojelumerkintä huonokuntoisilta, vaatimattomiksi luokitelluilta talousrakennuksilta.

Vaaralan teollisuusalue 2

Vaaralan asuntoalueen itäpuolelle Fazerilan, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän sekä Ojankoon rakenteilla olevan lumenkaatopaikan ympäristöön halutaan kaavoittaa mm. virkistysalueita, toimitilaa, varastoja, rekkaparkki, huoltoasema, yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä Itä-Vantaan linja-autovarikko.