Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt.

Kuulutus: Uusimaa-kaava 2050 – luonnos nähtävillä verkossa

Uusimaa-kaava 2050 kattaa koko Uudenmaan maakunnan alueen ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla.

Kaava koostuu kolmen seudun vaihekaavoista, jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Seutujen vaihekaavoja ohjaavana taustavisiona toimii Uudenmaan rakennesuunnitelma.

Uusimaa-kaavan luonnokseen voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla www.uusimaakaava.fi sekä Uudenmaan liiton toimistolla.

Kaavasta voi jättää palautetta 8.10.– 9.11.2018 välisenä aikana sähköpostilla osoitteeseen toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki.

Kaikille avoimet esittelytilaisuudet järjestetään seuduittain:

  • Helsingin seutu ti 23.10. klo 17.30 Laituri (Narinkka 2, Helsinki)
  • Länsi-Uusimaa ke 24.10. klo 17.30 Lohjan kaupungintalo, valtuustosali (Karstuntie 4, Lohja)
  • Itä-Uusimaa to 25.10. klo 17.30 Kulttuurikeskus Grand (Piispankatu 28, Porvoo)

- - -

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 17.10.-15.11.2018. Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Veturipolun asemakaavamuutosehdotus 002263 sekä tonttijako- ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 61 Tikkurila
korttelit 61220, 61224 ja osa korttelia 61211 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue jää Lummetien ja Vaihdepolun väliin ja sitä rajaa idässä Veturikuja ja Rataraitti ja lännessä Esikkopolku. Alueeseen kuuluu myös Ratarampin ja Valkoisenlähteentien kainalossa sijaitseva pysäköintialue.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäessä, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Vasamakujan asemakaavamuutosehdotus 002382 sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 41 Viinikkala
kortteli 41269 ja osa korttelia 41270 sekä katu- ja erityisaluetta
Alue sijaitsee Vasamakujan päässä. Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Vasamapuistoon ja etelässä ja idässä teollisuuskortteliin.

Viikatepuiston asemakaavamuutosehdotus 002358 sekä tonttijakoja
tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 11 Hämevaara
kortteli 11043 ja osa korttelia 11034 sekä katu-, erityis- ja virkistysalueet
Alue sijaitsee Viikatepuistossa.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 17.10.2018
VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

OJALEHDONKUJA 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ

Maankäyttö- ja rakennuslain 62§ ja MRA 30§ nojalla mielipiteiden esittämistä varten 15.10.2018-30.11.2018 Vantaan maankäyttötoimen asiakaspalvelussa Tikkurilassa Kielotie 13 (katutaso) ma-to 8.15-16.00 ja pe 8.15- 15.00) ja Vantaa-infoissa (Tikkurila, Myyrmäki, Korso).

Asemakaavan muutos nro 002182, kaupunginosa 72. Asola, .Ojalehdonkuja 2:en asuinkerrostaloja

Kaavamuutosalue sijaitsee Asolanväylän, Ojalehdonkujan, Peijaksentien ja Rekolanojan välisellä alueella.

Tavoitteena on mahdollistaa kortteliin 72033 asumista sekä maantasokerroksen liike- ja palvelutilaa. Muutoksen yhteydessä rakennettavaksi suunnitellussa korttelissa kulkeva pääviemäri suunnitellaan siirrettäväksi virkistysalueen puolelle mahdollisimman lähelle korttelin 72033 rajaa. Uudelle linjalle suunnitellaan virkistysreitti. Virkistysalueen koko ei pienene.

Vantaan kaupunkisuunnittelulle osoitetut mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon, Asematie 7, 01300 Vantaa tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin, joilla on poikkeavat aukioloajat.

Ajankohtaista

Twitter