Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt.

Seuraava asemakaavaehdotus ja asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset a tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 13.6.-16.8.2018.
Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa sekä myös Vantaa-info Korso, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa.

Piippilakki asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 741700 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus kaupunginosa 74 Havukoski
asemakaava korttelit 74331 ja 74613 sekä katu- ja erityisalueet; asemakaavan muutos osat kortteleista 74602 ja 74606.
tonttijako korttelit 74331 ja 74613 , tonttijaon muutos osa korttelia 74606.

Alue sijaitsee pääosin Koivukyläntien pohjoispuolella Hanabölentien varrella. Peltoalueesta noin 400 metrin etäisyydellä sijaitsee erillinen kaavatyöhön kuuluva alue, Havukosken tila.

Asemakaavamuutosehdotus 002340 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus, kaupunginosa 94 Hakunila
kortteli 94001 sekä katualueet tonttijako ja tonttijaon muutos osa korttelia 94001
Alue rajautuu lännessä Hakunilantiehen, pohjoisessa Raudikkokujan koillisreunaan, idässä ja etelässä Hevoshaan puistoon sekä lounaassa Hevoshaanpolkuun.

Seuraava asemakaavaehdotus ja seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotukset ja tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 16.5.-14.6.2018. Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa.

Asemakaavamuutosehdotus 002313 ja tonttijakoehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 62 Jokiniemi, kortteli 62031 ja osa korttelia 62032 sekä katualueet
Alue sijaitsee pääradan itäpuolella, vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta. Alue koostuu Väritehtaankatu 8:n tontista, viereisistä katualueista ja pysäköinnille osoitetusta korttelinosasta Väritehtaanpolun vieressä.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäessä, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Puu-Kivistön asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 231900 ja tonttijakoehdotus
kaupunginosa 23 Kivistö, korttelit 23136-23140, osat kortteleista 23135 ja 23182 sekä katu- ja virkistysalueet
Alue rajautuu Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun, Kvartsiraittiin ja asemakaavoittamattomaan alueeseen.

Asemakaavamuutosehdotus 002383 ja tonttijakoehdotus
kaupunginosa 13 Vapaala, osa korttelia 13043
Alue sijaitsee osoitteessa Talttapuisto, Talttakuja 2b.

Asemakaavamuutosehdotus 002384 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus
kaupunginosa 13 Vapaala osat kortteleista 13038 ja 13041 sekä katualuetta
Alue sijaitsee osoitteessa Uurrepuisto, Petkelpolku 5 ja 7, Uurrekuja 4a ja 4b.

Kaavarunkoluonnos nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteiden kuulemiseksi 16.5.-14.6.2018 Tikkurilassa, maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa sekä kaikissa Vantaa-infoissa.

Myyrmäen kaavarunkoluonnos 014400, kaupunginosa 15 Myyrmäki
Kaavarunkoluonnosalue käsittää koko Myyrmäen kaupunginosan rajautuen pohjoisessa Martinlaakson Viherpuistoon ja etelässä Helsingin rajaan. Idässä alueen tarkastelu rajoittuu Mätäojanlaaksoon ja lännessä Raappavuorenpuistoon ja Myyrmäen urheilupuistoon. Osittain tarkastelualue on laajempi-kin, esimerkiksi liikenteen, palveluiden ja maisemallisten lähtökohtien osalta.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat.

Vantaalla 16.5.2018

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Ajankohtaista

Twitter