Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt.

Seuraavat asemakaavamuutosehdotukset sekä tonttijakoehdotus kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 1.2.–2.3.2017

Asemakaavamuutosehdotus 002299 kaupunginosa 61 Tikkurila osa korttelia 61136 sekä katualuetta. Alue sijaitsee Kielotien ja Lummetien risteyksessä.

Asemakaavamuutosehdotus 002262 ja tonttijakoehdotus kaupunginosa 62 Jokiniemi osa korttelia 62204 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet. Alue sijaitsee nykyisen Ohratien tulevan Satomäentien ja Valkoisenlähteentien risteyksen kaakkoispuolella. Alueen itäpuolella kulkee Keravanjoki.

Seuraavat asemakaavaehdotukset, asemakaavamuutosehdotukset ja tonttijakoehdotukset sekä tonttijaon muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 14.12.2016–12.01.2017

Ehdotukset ovat nähtävillä Tikkurilassa maankäyttötoimen asiakaspalvelussa, Kielotie 13 (katutaso), 01300 Vantaa

Asemakaavamuutosehdotus 002312 ja tonttijaon muutosehdotus kaupunginosa 61 Tikkurila, osa korttelia 61118 sekä katualuetta. Alue sijaitsee osoitteessa Tikkuraitti 18 ja Unikkotie 11.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Korsossa, Urpiaisentie 14 01450 Vantaa.

Asemakaavamuutosehdotus 002298 ja tonttijaon muutosehdotus, kaupunginosa 81 Korso, osat kortteleista 81106 ja 81115 sekä katualuetta. Aluetta rajaavat lännessä Rekolanoja, pohjoisessa Korsonpolku ja idässä Kalasääskenpolku.

Ehdotukset, jotka ovat nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäessä, Kilterinraitti 6, 01600 Vantaa.

Linnan kartanon asemakaavaehdotus 232200 ja tonttijakoehdotus, kaupunginosa 23 Kivistö kortteli 23105 sekä katu-, virkistys-, siirtolapuutarha-, palstaviljely-, ja vesialueet. Alue rajautuu pohjoisessa Vantaanjokeen, etelässä Forsbackantiehen ja Kylänpääntiehen, lännessä ja idässä maa- ja metsätalousalueisiin.

Åbyn entisen elementtitehtaan tontin asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 211900 sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus kaupunginosa 21 Piispankylä, osa korttelia 21139 sekä virkistysalue. Alue sijaitsee Vantaanpuistontien ja Vantaanjoen välisellä alueella.

Lavanko 1 asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotus 340700 sekä maanalainen asemakaavaehdotus 340800ma sekä tonttijakoehdotus ja tonttijaon muutosehdotus asemakaava, kaupunginosa 34 Kiila osa korttelia 34005 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet asemakaavamuutos kortteli 34007, osat kortteleista 34005 ja 34006 sekä katu-, virkistys-, liikennejaerityisalueet maanalainen asemakaava, raakavesitunneli, kaupunginosa 41 Viinikkala, katualuettaAlue sijaitsee Myllykyläntien eteläpuolella ja Katriinantien molemmin puolin.