Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaltuustossa 12.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Myyrmäessä Virtakujalle kerrostalo

Autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi , jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Myyrmäentie 2:en kerrostaloja

Myyrmäentie 2:ssa oleva Myyrinhalmeen toimistorakennus ja pysäköintitalo puretaan ja kortteli rakennetaan tehokkaaksi kaupunikeskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja 33 000 k-m² ja liiketiloja sekä pysäköintilaitos. Nivamutkan katualue, jossa on nyt yleistä pysäköintiä, liitetään kortteliin.

Havukoskelle uusia asuintaloja

Koivukylänväylän ja Hanabölentien liittymän tuntumaan rakentuu Piippalakin asuinalue. Tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle lähiym¬pä¬ristöön soveltuvia kytkettyjä asuinrakennuksia. Alueelle tulee uusia asuntoja arviolta noin 200.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019–2022

Kaupunginhallituksessa 12.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Veromiehessä AUB-alueelle kaavaluonnos

Työnimeltään AUB-kilpailualueen Kaavatyö jaetaan myöhemmin useammaksi eri kaavamuutosalueeksi. Alueen asuinkerrostalojen korttelialueiden rakennusoikeus on yhteensä 78 000 k-m2, keskustatoimintojen 58 000 k-m2 ja yleisten rakennusten 11 000 k-m2. Rakentamisen määrä on yhteensä 147 000 k-m2.

Tikkurilantielle Koivuhakaan asuinkerrostalo ja liiketilaa

Tikkurilantie 88:n rakennetaan tontille neli- ja kahdeksankerroksisia asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Uutta asuinkerrosalaa tulee 4750 k-m2 ja liiketilakerrosalaa 150 k-m2, yhteensä 4 900 km2.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja ja liiketilaa

Kaavamuutos koskee Kuohukujan ostoskeskuksen tontin kehittämistä Uomatien varrella. Ostoskeskuksen tilalle esitetään asuinrakentamista sekä liiketilaa rakennuksen kivijalkaan.

Martinlaaksossa Laajaniitynkujalla purkamista ja lisärakentamista

Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontilla purettaisiin viisi kolmekerroksista kerrostaloa ja niiden tilalle rakennettaisiin uusia 6 – 14 -kerroksisia kerrostaloja. Tontilla on jo rakenteilla kolme kahdeksankerroksista kerrostaloa.

Kivistön kirkon korttelit

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 26 485 k-m2 , josta asumisen osuus on 26 170 k-m2, sisältäen yhteis- ja liiketiloja 530 k-m2.

Martinlaaksossa Vihertie 44-46

Toimistorakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan siten, että huoneistoja voidaan muuttaa myös asumiseen ja liiketiloiksi. Rakennuksessa on nykyisellään kaksi asuntoa. Muutokset ovat rakennuksen sisäisiä.

Vantaan ratikan tavoitteisto ja linjaus Tikkurilan keskustassa

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 5.11. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Myyrmäessä Louhelaan lisärakentamista

Louhelaan suunnitellaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon, liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Uusia asuntoja tulisi 195 kpl.
Asia jätettiin pöydälle ja käsitellään uudestaan joulukuun kokouksessa.

Petikkoon huoltoasematontit Klinkkerikaarelle

Pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi . Tontille voi sijoittua myös esimerkiksi autopesula. Tontin länsiosassa toimii Gasum Oy:n kaasuntankkausasema määräaikaisella poikkeamisluvalla vuokra-alueella. Tontti on kaupungin omistuksessa.

Ajankohtaiset seudulliset lausunnot Uusimaa 2050 ja MAL2019 - luonnoksista / lähetekeskustelu

Kaupunginvaltuustossa 8.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakkilassa Metsolle tuotantotila

Metso Oyj:n teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja noin 700 työntekijää ovat siirtyneet toisista toimipisteistä Hakkilaan yhteiseen osoitteeseen, johon nyt laaditaan tuotantotilat salliva asemakaavamuutos.Käyttötarkoitukset muuttuvat tämän kiinteistön osalta yhteneviksi muun kaavamuutosalueen kanssa.

Kaupunginhallituksessa 8.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tikkurilassa Veturipolulle asuntoja ja päiväkoti

Purettavan kerrostalon ja päiväkodin paikalle kaavoitetaan tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja uudelle päiväkodille. Kuusikerroksisten asuintalojen rakennusoikeus on 12 000 kerrosneliömetriä ja päiväkodin 2 000 kerrosneliömetriä. Osa Esikkopuistosta muuttuu päiväkodin käyttöön. Ratarampin pysäköinti alueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sen katutasoon huoltoasema.

Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 1.10. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Viinikkalaan uusi liittymä Vasamakujalle

Tavoitteena on mahdollistaa tonttiliittymän rakentaminen Vasamakujan päässä olevalle tontille (Vasamakuja 14), mikä edellyttää pieniä muutoksia katualueen ja naapuritonttien rajoihin. Asemakaavan määräykset päivitetään samalla

Hämevaarassa Viikatepuiston pohjoisosaan pientaloasumista ja päiväkodin laajennus

Viikatepuiston keski- ja eteläosat säilyvät virkistysalueena. Asemakaavamuutoksessa Y-tontin rakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2. Lisäksi alueelle kaavoitetaan asumista yhteensä 1 480 k-m2.

Asuntoreformi 2018 -kilpailun tulokset, 94 Hakunila

Osallistuminen Myyrmäen asemanseudulla aluesuunnittelukilpailun järjestämiseen

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.9. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat:

Asemakaavan muutos 002400, 15 Myyrmäki / Myyrmäen asemanseudun korttelit

Myyr York Downtown – Myyrmäen asemakortteleihin asumista, palveluita sekä liike- ja toimistotilaa, asemakaavamuutos 002400 / suunnittelukilpailun järjestäminen. Asia poistettiin listalta.

Hakunilaan Raudikkokujalle uusia kerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Ajankohtaista

Twitter