Sinua saattaa kiinnostaa!

Tutustu Vantaan tulevaisuuskuviin

Mihin suuntaan haluat Vantaan kehittyvän? Millainen on tulevaisuuden hyvä kotikaupunki? Tulevaisuuskyselyssä kerätään vantaalaisilta tietoa siitä, millaisia tulevaisuuden kehityssuuntia pidetään toivottavina. Kysely on avoinna 31.3.2017 saakka. Vastaa kyselyyn!

Tule mukaan tekemään Kivistön visiota!

Yleisötilaisuus Aurinkokivessä torstaina 16.2.2017 klo 18-20, osoitteessa Aurinkokivenkuja 1

Kerromme samalla kaupunkisuunnittelun ajankohtaisista asioista . Tervetuloa!

Kaivokselassa yleiskaavan muutos

Kaupunkimainen alue tukeutuu Myyrmäen keskustaan, poikittaiseen joukkoliikenteen runkolinjaan sekä Vantaanjoen virkistysalueisiin. Hämeenlinnanväylän itäpuoliset työpaikka-alueet on osoitettu asumiseen, rakentamisen tehokkuuden laskiessa kohti pohjoista. Silvola säilyy pientalovaltaisena alueena. Hämeenlinnanväylän länsipuolelle on osoitettu tehokas asuntoalue ja Kaivokselan liittymän lounaiskulma on osoitettu kaupallisten palvelujen alueeksi.

Vantaanlaaksontie siirretään Vetotien tasolta Hämeenlinnanväylän varteen, jolloin Vantaanlaaksontietä saadaan rauhoitettua liikenteeltä ja pohjoiset korttelit voivat avautua viheralueelle. Nykyisen runkolinjan reitillä on varauduttu pikaraitiotiehen. Tämä edellyttää, että Hämeenlinnanväylän liittymäalue saadaan toimivaksi. Pyöräilyn pääreitit tulevat kulkemaan alueen läpi. Viher- ja virkistysalueiden varaukset pysyvät lähes muuttumattomina.

Koivukylän keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun nähtävillä

Vantaan kaupunki hakee kumppania Koivukylän keskustan rakentamiseksi. Kilpailualue sijoittuu Koivukylän aseman ja Koivutorin liikekeskuksen väliselle alueelle. Alueelle toivotaan sijoittuvaksi asuntoja, liiketiloja sekä kirjaston uudet tilat. Lisäksi toivottiin ehdotuksia Koivutorin liikekeskuksen kehittämisestä.

Kilpailuun järjestettiin syksyllä ja siihen saatiin neljä ehdotusta.

Vantaa on hyvä asuinpaikka liito-oravillekin

Pääkaupunkiseudulla liito-oravakannan vahvimmat esiintymät ovat Nuuksion, Vestran ja Petikon laajoilla metsäalueilla. Viime vuosina on havaittu, että liito-oravan elinympäristöverkosto ulottuu myös kaupunkirakenteen sisälle. Tämän vahvistaa uusi Myyrmäen, Kivistön ja Ylästön alueella tehty selvitys.

Kuusijärvi Sipoonkorven portiksi

Suunnitelman avulla halutaan parantaa alueen sekä toiminnallista että esteettistä laatua ja ohjata investointeja - ekologisia tekijöitä unohtamatta.