Maapolitiikka

Maan hankinta, myyminen ja vuokraaminen

Maanomistajalle kuuluvia tehtäviä ovat muun muassa:

  • maan hankintaa, myymistä ja vuokraamista
  • määrittävät katualuekorvauksia
  • antavat rajanaapurin suostumuksia ja lausuntoja
  • antavat maankäyttölupia rakentamattomille tonteille
  • (katu- ja viheralueiden luvat kuntatekniikan keskuksesta lupapiste.fi-portaalin kautta) solmivat rasite- ja yhteisjärjestelysopimuksia

Asiantuntijat palvelevat asiakkaita virastossa ja puhelimitse. Käyntiosoite on Kielotie 28.

Tapaamisaika tulee varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Virastossa on kulunvalvonta.

Maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien
Kaupunginvaltuusto 22.9.2014

Tonttiyksikön aluejakokartta

Ajankohtaista

Twitter