Maapolitiikka

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut vastaa kaupungin omistamien maiden kehittämisestä. Lisäksi se osallistuu yleis- ja asemakaavoitukseen sekä palveluverkon suunnitteluun. Yrityspalvelut toteuttaa kaupungin maa- ja asuntopolitiikkaa sekä vastaa tonttien myynnistä.

Maan ostaminen, myyminen ja vuokraaminen

Yrityspalvelujen tonttiyksikön maankäyttöinsinöörit ja -teknikko hoitavat maanomistajalle kuuluvia tehtäviä, kuten:

  • maan ostaminen, myyminen ja vuokraaminen
  • rajanaapurin suostumukset
  • maankäyttöluvat tonteille (yleisten alueiden luvat kuntatekniikan keskuksesta)
  • rasite- ja yhteisjärjestelysopimukset
  • katualuekorvaukset

Yrityspalveluiden asiantuntijat palvelevat asiakkaita toimistolla ja puhelimitse arkipäivisin klo 9.00 - 11.30 osoitteessa Kielotie 28, IV kerros.

Tapaamisaika on suositeltavaa varata etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.

Maapoliittiset linjaukset kaavoitusta, maanhankintaa ja maanluovutusta koskien
Kaupunginvaltuusto 22.9.2014

Tonttiyksikön aluejakokartta

Ajankohtaista

Twitter