Vantaan tulevaisuuskuvat

Kaupunkilaisten näkemyksiä strategiatyöhön

Vantaalle luotiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa tulevaisuuskuvia, joiden avulla suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkia. Hankkeen tavoitteena oli toisaalta lisätä tietoa pitkän tähtäimen suunnitteluun vaikuttavista näkökulmista, toisaalta löytää kaupunkilaisten ajatuksista tukea strategisen suunnittelun painotusten valintaan.

Tulevaisuuskuvien tekemiseen osallistui tuhansia kaupunkilaisia. Työn tuloksena nostetaan esiin kaupunkilaisten korostamia Vantaan voimavaroja ja kehittämiskohteita. Kaupunkilaisten näkökulma on yksi merkittävä – joskaan ei ainoa – kaupungin strategiatyössä huomioitava näkökulma.

Tulokset

Vantaan tulevaisuuskuvissa kaupunkilaisten ajatuksista kiteytettiin neljä ydinviestiä. Kaupunkilaisten tasa-arvoinen kohtelu, elämäntilanteesta ja asuinalueesta riippumatta, korostuu kaupunkilaisten arvoissa. Kyselyvastaajien korostamia teemoja kaupungin kehittämisessä ovat vehreyden merkitys, yhteisöllisyyden ja kaupunkilaisten aktiivisuuden edistäminen sekä kaupungin sujuvuus. Elinympäristön laatu, vaikuttamisen mahdollisuudet, palveluiden saatavuus ja julkisen liikenteen yhteydet ovat kaikki tasa-arvokysymyksiä.

Vantaan tulevaisuuskuvat -hankkeessa kerättyä aineistoa käytetään:

Tulokset esitellään loppuraportissa ja näyttelyssä.

Vantaan tulevaisuuskuvat -näyttely on avoinna Vantaa-infoissa Tikkurilassa ja Myyrmäessä 2.-26.1.2017. Infojen aukioloajat

Vantaan tulevaisuuskuvat -verkkojulkaisu

Millaisia mahdollisia tulevaisuuksia Vantaa voi kohdata? Tervetuloa tutustumaan Vantaan tulevaisuuskuvat -verkkojulkaisuun!

Nettiyhteytesi nopeudesta riippuen julkaisun latautuminen saattaa kestää hetken. Jos julkaisu ei aukea nettiselaimessasi, varmista että selaimesi Flash-liitännäinen on päivitetty. Googlen Chrome-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (kirjoita osoitekenttään chrome:plugins). Myös Internet Explorer-selaimella saatetaan vaatia liitännäisen salliminen (valitse Työkalut > Lisäosien hallinta).

Ajankohtaista

Twitter