Länsimäen kehittäminen -hanke

Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa Hakunilan suuralueen asumismahdollisuuksia ja nostaa elinympäristön laatutasoa peruskorjauksilla ja uusilla investoinneilla.

Yhteistyö asukkaiden kanssa on tärkeä osa hanketta. Parannuskohteita on valittu asukaskyselyn tulosten perusteella ja alueella on järjestetty myös vihertalkoita ja asukasiltoja yhteistyössä kaupungin, asukasyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa hankkeen edetessä.

Pihat ja puistot kuntoon

Vuonna 2013 hankkeessa kunnostettiin muun muassa Aisakellon päiväkodin sekä Itä-Hakkilan koulun pihat, parannettiin Länsimäen vuokratalojen pihoja sekä Hakunilanraittia. Myös Nissbackan kartanon raunioita korjattiin.

Keväällä 2014 Kuntopuistoon nousi suosittu ”Pusupysäkki”-ympäristötaideteos, ja Pallastunturintien vaahterapuut uusittiin. Myös Kilpakujan aukio on saanut uutta ilmettä. Sagapuiston ja Suitsikujan päiväkodin pihan perusparannukset ovat valmistuneet kuluvana vuonna, kun taas parannustyöt Kuntopuistossa, Hevoshaassa ja Hepopuisto ovat meneillään. Alueen päiväkotien sekä VAV-asuntojen pihojen kunnostaminen on jatkunut syksyllä, samalla kun puistoja perusparannetaan.

Vapaa-ajan tiloja ja valaistusta parannetaan

Pienryhmille suunnattu kulttuurikuntola KUKU avasi ovensa vuoden 2014 alussa, samoin Länsimäen nuorisotilan sisustus uusittiin. Aiemmin tänä vuonna Rajakylän skeittipuisto uusittiin.

Länsimäen koulun tilojen laajennus, jossa koulun sali laajennetaan monitoimitilaksi asukkaiden käyttöön, valmistui elokuussa. Hankkeen avustuksella peruskorjattiin myös Kuusijärven ulkoilurakennus. Rajakylän urheilupuistoon on asennettu tekonurmialu. Alue saa myös lisää valoa hämärtyviin syysiltoihin, kun katuvaloihin vaihdetaan natrium- ja led –lamppuja vanhojen elohopealamppujen tilalle.

Suunnitelmia tehdään tulevaa varten

Kuluvan vuoden aikana suunnitellaan Rajakylän ja Länsimäen koulujen kenttien ja Hakunilan urheilupuiston uusiminen. Maratontien kiertoliittymä ja Sompakuja suunnitellaan uudestaan, jotta liikenneturvallisuus alueella paranisi. Kohteiden kunnostustyöt on tarkoitus tehdä loppuun lähivuosien aikana. Lisäksi Håkansbölen kartanon käyttö- ja korjausmahdollisuuksia selvitetään.

Hanke jatkuu vuonna 2015

Ensi vuonna jatketaan VAV-kerrostalojen ja päiväkotien pihojen ja puistojen perusparannuksia. Parannettaviksi suunniteltujen kohteiden joukosta löytyyvät muun muassa Tarinatori, Pallopuisto, Lähdepuiston leikkialue, Vaunukallionpuisto ja Nissaksen päiväkodin piha. Rajakylän liikuntapuistoon on tarkoitus rakentaa uusi liikunta-alue. Lisäksi suunnittelutyötä Kuusijärven virkistysalueen sekä valittujen katualueiden osalta on tarkoitus jatkaa.

Länsimäen kehittäminen – hanketta rahoitetaan osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) Asuinalueiden kehittämisohjelmasta. Hanke aloitti toimintansa vuoden 2013 lopussa ja sen on määrä jatkua vuoden 2015 loppuun saakka.

Ajankohtaista

Twitter