OnePlanetLiving –konsepti Kivistössä

Vantaan Kivistön ja Jyväskylän Kankaan uusien asuinalueiden suunnittelussa sovelletaan brittiläistä One Planet Living –konseptia ensimmäistä kertaa Suomessa.

Kivistössä tähdätään kestävän elämäntavan edistämiseen

Konseptin tavoitteena on tehdä kestävä elämäntapa ja resurssiviisas elämä mukavaksi, edulliseksi ja helpoksi. Sitra, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit, Skanska, NCC, YIT, Ruokakesko ja HOK-Elanto hyödyntävät kaupunkikehityksen suunnittelussa resurssiviisauden ja kestävän kehityksen periaatteita, joiden tavoitteena on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa.

Alun perin brittiläistä One Planet Living - konseptia sovelletaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Vantaalla Skanska, NCC, Ruokakesko ja HOK-Elanto käyttävät konseptia uuden kaupunkikeskuksen suunnittelussa Kivistöön ja Jyväskylässä Skanska ja YIT hyödyntävät mallia Kankaan vanhan paperitehdasalueen muuttamisessa eläväksi kaupunginosaksi.

One Planet Living -malli tarkoittaa kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävän periaatteen noudattamista niin kaavoituksessa, rakentamisessa kuin alueen palvelujen suunnittelussa. Tavoitteena on mm. vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa, paikallisia raaka-aineita ja säilyttää luonnon monimuotoisuutta. ”One Planet Living on kiinnostava tapa mahdollistaa resurssiviisasta elämää käytännössä. Kun yhden maapallon rajat otetaan huomioon jo aluetta suunniteltaessa, mahdollisuudet kestävän elämän elämiseen paranevat. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa voimme kaikki elää kestävästi niin, että päästöt vähenevät ja maapallon resurssien kulutus pienenee kestävälle tasolle, mutta samalla kuitenkin asukkaiden hyvinvointi kasvaa. Resurssiviisas elämä on asukkaille halpaa, hauskaa ja helppoa”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Lari Rajantie.

Sitran tavoitteena on hankkeen avulla kokeilla, miten hyvin One Planet Livingin periaatteet ja toimintatavat sopivat Suomeen. Malli perustuu siihen, että länsimaissakin on elettävä maapallon kantokyvyn rajoihin mahtuvaa elämää eikä elettävä köyhempien maiden tai tulevien sukupolvien kustannuksella. Resurssien kulutuksen havainnollistamiseen käytetään kansainvälisesti tunnettua laskentatapaa, ekologista jalanjälkeä. Sen mukaan laskettuna maailman väestö kuluttaa nykyisellään noin 1,5 maapallon resurssit, mutta jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme noin kolmen maapallon resurssit. Kestävälle elämäntavalle ja asumisen ekologisen jalanjäljen pienentämiselle on siis valtava tarve, ja se myös kiinnostaa ja houkuttelee asukkaita ja yrityksiä.

”Kehitämme yhteistyökumppaneidemme kanssa elinvoimaisia palveluiden, työssäkäynnin ja asumisenkaupunkikeskuksia. One Planet Living huomioi ympäristön, mutta myös kestävyyden taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat”, toteaa Skanskassa kaupunkikehittämisestä vastaava johtaja Antti Tuomainen.

Vantaan Kivistöön jo tehdyt suunnitelmat tukevat mallin toteutumista. Esimerkiksi lähiliikenne hoituu kestävästi pyöräillen ja raiteilla, kun Kehärata valmistuu ensi kesänä. Rakennuksista tehdään energiatehokkaita, rakennusmateriaalit valitaan elinkaariajattelun perusteella kestävästi ja asuinkortteleiden jätehuolto hoidetaan keskitetysti jäteputkikeräysjärjestelmällä. Hulevesiä hallitaan luonnonmukaisesti muun muassa viherkattojen avulla. Lisäksi Kivistössä on tutkittu mahdollisuuksia asentaa uuden kauppakeskuksen katolle aurinkopaneeleita ja käyttää sen kylmälaitteiden tuottamaa hukkalämpöä hyödyksi lämmityksessä. ”Mallia pilotoidaan Kivistön kaupunkikeskuksen kaavatyössä, mutta jos konsepti tuottaa hyviä tuloksia, harkitsemme sen käyttöönottoa laajemmin, koko Vantaata koskevassa kaupunkisuunnittelussa”, kertoo Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine.

Ajankohtaista

Twitter