Myyrmäen keskusta

Myyrmäen keskustaa kehitetään kilpailukykyisenä kaupallisena keskuksena, joka palvelee suhteellisen laajaa aluetta myös kaupungin rajojen ulkopuolella. Länsi-Vantaan hyvät palvelut löytyvät Myyrmäestä, lisäksi se on merkittävä työpaikka-alue.

Vuonna 1975 avattu Martinlaaksonrata oli isossa roolissa Myyrmäen vilkkaina kasvun vuosina, koska ”nauhakaupunki” -ajattelun mukaisesti asuinkeskukset haluttiin rakentaa junarataan tukeutuen. Ajatus on yhä ajankohtainen Kehäradan valmistuttua: Myyrmäkeä ja Martinlaaksoa täydennysrakennetaan kiivaasti. Korkeatasoista ja elävää kaupunkikeskustaa saadaan aikaan esimerkiksi tehokkaalla rakentamisella kivijalkakauppoineen sekä laadukkaalla julkisella ulkotilalla.

Myyrmäen keskusta saa uuden ilmeen

Asemakaavoitustyö jatkuu keskustakilpailun pohjalta. Aluetta kehitetään yhdessä voittaneen työryhmän kanssa, johon kuuluvat Rakennusosakeyhtiö Hartela, VVO-yhtymä Oyj ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) .

Kaavarunkotyö käynnistyi samanaikaisest. Työssä tutkitaan keskusta-aluetta laajemmin. Työllä varmistetaan elinvoimaisen keskustan tulevaisuus ja eri tekijöiden hyvä yhteensovittaminen, kuten asuminen, palvelut, työpaikat, viherrakentaminen, liikenne jne.