Kirjastopuistosta rakentuu Tikkurilan vihreä olohuone

Kaupungintalon ja Tikkurilan kirjaston väliselle alueelle rakentuu uuteen Tikkurilantoriin liittyvä keskustapuisto, Kirjastopuisto.

Puiston rakennustyöt käynnistyvät toukokuun 2016 lopulla ja työt kestävät noin vuoden, joten puisto saadaan käyttöön syksyn 2017 aikana.

Työ tuo muutoksia kevyen liikenteen reitteihin alueella ja lisäksi työn aikana Lummetien ja Esikkopolun ajoyhteys voi tilapäisesti olla pois käytöstä.

Kirjastopuiston rakentamishankkeen urakoitsijasta ei ole vielä päätöstä.

Rakentaminen tuo muutoksia Tikkurilan pysäköintiin

Kirjastopuiston rakentaminen muuttaa puistoalueen käyttöä huomattavasti, sillä nykyisin paikalla sijaitsevat pysäköintipaikat poistuvat lopullisesti. Kirjaston Lummetiehen liittyvät autopaikat sekä Esikkopolun autopaikat jäävät käyttöön.

Tikkurila keskustan alueella on pysäköintitilaa muun muassa Tikkuparkissa ja Ratakujan parkissa sekä Dixin, Tikkurin, Säästötalon ja Terveysaseman yhteydessä olevilla pysäköintialueilla. Lisäksi liityntäpysäköintipaikkoja on aseman pohjoispäissä radan molemmin puolin.

Vantaan kaupungin liikenneohjelman Valon mukaisesti kaupunki on luopumassa ilmaisen pysäköinnin periaatteesta, ja käynnissä on selvitys keskusta-alueiden pysäköinnin maksullisuudesta syksystä 2017 lähtien. Jatkossa pysäköinnin maksamisen on suunniteltu perustuvan mobiiliteknologiaan.

Puisto kaikkien käyttöön

Valmistuessaan Kirjastopuisto on toiminnallinen puistoalue, jossa on muun muassa lasten leikkialue ja pieni skeittipaikka. Läntinen osa puistosta on avoimempaa nurmea oleskelua ja auringonottoa varten, ja sinne sijoittuu myös esiintymisalue pienille konserteille ja tapahtumille.

– Tavoitteena on luoda puistosta ja torista olohuone, osa korkeatasoista elävää kaupunkikeskustaa. Suunnittelussa on otettu huomioon eri ikäryhmät ja erityisesti esteettömyys. Uskon, että puistosta tulee viihtyisä paikka, johon voi mennä vaikka piknikille, kertoo puistosuunnittelupäällikkö Hanna Keskinen.

Puiston selkärankana toimivat puistokäytävät ohjaavat liikkumista Ratakujalle, kirjastolle, Lummetielle, kaupungintalolle ja torille, tulevalle Asematien kävelykadulle sekä Männistönpolun kautta uudelle asemakeskukselle.

Kirjastopuiston suunnittelun lähtökohtana on toiminut vuonna 2006 järjestetyn Tikkurilan keskustan maisema-arkkitehtikilpailun tulos. Kilpailun voitti Maisemasuunnittelu Hemgård ehdotuksellaan Tik'kuja, kumppaninaan Valoa Design Oy. Kirjastopuiston näkyvimpiä elementtejä tulee oleman puiston ja Tikkurilan torin kohtaamispaikkaan pystytettävä taideteos, taiteilija Merja Rankin kuusi metriä korkea Tarinapuu.

– Kirjastopuistosta on suunniteltu erittäin korkeatasoinen puisto, joka tulee osaltaan nostamaan Tikkurilan profiilia, Keskinen summaa.

Kuva: Maisemasuunnittelu Hemgård

Ajankohtaista

Twitter