Tikkurilan jokiranta uudistuu

Veininmyllyn havainnekuva
Veininmyllyn havainnekuva, kuva Loci Maisema-arkkitehdit.

Tikkurilan jokiranta kehittyy rinnakkain voimakkaasti uudistuvan keskustan kanssa.

Jokirannan kehittämissuunnitelman laatiminen on kirjattu Vantaan elinvoimaohjelmaan 2014 – 2016. Keskusta-alueen kehitys, uudet ratayhteydet sekä asuin- ja liikerakentaminen tuovat alueelle lisää käyttäjiä.

Tulevaisuudessa jokirannan puistoalue palvelee yhä useampia asukkaita ja turisteja. Jokiranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan merkittävä virkistysalue.

Tikkurilankosken patoa puretaan 20 metrin matkalta

Tikkurilan padon havainnekuva

Keravanjoen Tikkurilankoski on alun perin ollut kalliopohjainen luonnonkoski. Paikalla on ollut myllytoimintaan ja myöhemmin öljytehtaan toimintaan liittyviä patorakenteita 1600-luvulta lähtien. Nykyinen pato on rakennettu vuosina 1912–13.

Nyt Tikkurilankoski ennallistetaan luonnonmukaisen kaltaiseksi ja padon keskiosa puretaan 20 metrin matkalta. Keravanjoella on potentiaalia kehittyä edustavaksi taimenjoeksi, kun kulkuesteet poistetaan ja poikastuotannon olosuhteita parannetaan. Vaikka taimenia on Tikkurilankoskessa havaittu aiempaa enemmän, niiden lisääntyminen on kuitenkin ollut heikkoa padosta ja huonosti toimivasta kalatiestä johtuen.

Tikkurilankosken on kunnostettuna mahdollista toimia huomattavasti tehokkaampana taimenen lisääntymisalueena sekä tarjota mahdollisuuksia kalastukseen lähellä Tikkurilan keskustaa. Uusien polkujen ja reittien rakentamisella mahdollistetaan rantojen monipuolinen virkistyskäyttö.

Yleissuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Tikkurilan jokirannasta järjestettiin vuosina 2015–16 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ”Keidas”-nimisellä ehdotuksellaan. Suunnittelua jatketaan nyt voittajaehdotuksen pohjalta.

Suunnitelmassa esitetään mm. reittiyhteydet, valaistus, hulevesien johtaminen ja kasvillisuuden käsittelyperiaatteet sekä alueiden pinnoitteet. Puistokalustus ja -rakenteet suunnitellaan yhteneväisiksi koko alueelle. Suunnittelualue ja siihen kuuluvat vesialueet ovat kaupungin omistuksessa.

Suunnittelualueella sijaitsevia rakennuksia ovat Vernissan lisäksi Silkin vanha pumppaamo, Villa Söderbo, Veinin mylly, paloasema ja masuunipiippu. Suunnittelun aikana arvioidaan vanhojen rakennusten käytön mahdollisuudet sekä uusien/ tilapäisten rakennusten sijoittuminen kilpailuehdotuksen pohjalta. Suunnitteluun kuuluu myös Silkkisillan ja Vernissansillan yleissuunnitelmien laatiminen.

Rakentaminen alkaa vuonna 2018

Tikkurilan jokirannan yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen jatketaan tarkempaa toteutussuunnittelua. Vuonna 2017 alueella tehdään maisemanhoitoon liittyviä toimenpiteitä ja varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2018.

Padon purkamisen ja siihen liittyvien ranta- ja vesirakentamistöiden kustannusarvio on noin 900 000 euroa.

Jokirannan vehreät visiot

Ajankohtaista

Twitter