Tikkurilan jokiranta uudistuu

Veininmyllyn havainnekuva
Veininmyllyn havainnekuva, kuva Loci Maisema-arkkitehdit.

Tikkurilan jokiranta kehittyy rinnakkain voimakkaasti uudistuvan keskustan kanssa.

Jokirannan kehittämissuunnitelman laatiminen on kirjattu Vantaan elinvoimaohjelmaan 2014 – 2016. Keskusta-alueen kehitys, uudet ratayhteydet sekä asuin- ja liikerakentaminen tuovat alueelle lisää käyttäjiä.

Tulevaisuudessa jokirannan puistoalue palvelee yhä useampia asukkaita ja turisteja. Jokiranta on Tikkurilan uudistuvan keskustan merkittävä virkistysalue.

Jokirannan tulevaisuuden voi nähdä jo nyt virtuaalinäyttelyssä, Zappar-sovellusta käyttäen. Jokirannan puistoon on asennettu kuusi virtuaali-ikkunakylttiä, jotka kertovat alueen muutoksesta. Lisäksi Vernissaan, Dixin Vantaa-infoon ja Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan asiakaspalveluun (Kielotie 13) on sijoitettu suuremmat, koko aluetta esittelevät lattiatarrat. Zappar-sovelluksella skannatessa kuhunkin kylttiin ja tarraan avautuu näkymä, jossa voi tutustua alueen muutoksiin 3D-muodossa.

Tikkurilankosken patoa puretaan 20 metrin matkalta

Tikkurilan padon havainnekuva

Keravanjoen Tikkurilankoski on alun perin ollut kalliopohjainen luonnonkoski. Paikalla on ollut myllytoimintaan ja myöhemmin öljytehtaan toimintaan liittyviä patorakenteita 1600-luvulta lähtien. Nykyinen pato on rakennettu vuosina 1912–13.

Nyt Tikkurilankoski ennallistetaan luonnonmukaisen kaltaiseksi ja padon keskiosa puretaan 20 metrin matkalta. Keravanjoella on potentiaalia kehittyä edustavaksi taimenjoeksi, kun kulkuesteet poistetaan ja poikastuotannon olosuhteita parannetaan. Vaikka taimenia on Tikkurilankoskessa havaittu aiempaa enemmän, niiden lisääntyminen on kuitenkin ollut heikkoa padosta ja huonosti toimivasta kalatiestä johtuen.

Tikkurilankosken on kunnostettuna mahdollista toimia huomattavasti tehokkaampana taimenen lisääntymisalueena sekä tarjota mahdollisuuksia kalastukseen lähellä Tikkurilan keskustaa. Uusien polkujen ja reittien rakentamisella mahdollistetaan rantojen monipuolinen virkistyskäyttö.

Rakentamissuunnitelmien laatiminen käynnistynyt

Tikkurilan jokirannasta järjestettiin vuosina 2015–16 maisema-arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ”Keidas”-nimisellä ehdotuksellaan. Voittajaehdotuksen pohjalta valmistui vuonna 2017 yleissuunnitelma, jonka mukaan tavoitteena on kehittää jokirannasta viihtyisä ja monikäyttöinen puistoalue.

Rakentamissuunnitelmien laatiminen on käynnistetty Tikkurilanrantaan sijoittuvan Åvikin leikkipaikan ja sitä ympäröivien puistoalueiden osalta. Tikkurilantien varressa puistoalueen keskellä sijaitsee puretun Åvikin huvilan tontti, jossa viitteenä aiemmasta käytöstä ovat säilyneet nurmitasanne, portinpylväät sekä vanhaa puu- ja pensaskasvillisuutta. Tälle alueelle sijoitetaan uusi aidattu leikkialue korvaamaan Neilikkapuistosta poistuvaa leikkipaikkaa. Paikalla sijaitsee paljon vanhoja hienoja puita, jotka pääosin pyritään säilyttämään.

Veininmyllylle ja Villa Söderbolle suunnitellaan uusi jätevesi- ja vesijohtolinja Åvikin tontilta leikkialueen läpi. Veininmyllyn itäpuolelle rakennetaan pumppaamo sekä Tikkurilantien hulevesille biosuodatustunneli viivyttämään ja puhdistamaan hulevesiä. Veininmyllyn katsomon, tanssilavan ja muun ympäristön muutostyöt suunnitellaan myöhemmässä vaiheessa.

Rakentaminen alkaa vuonna 2018

Jokirannan alueella tehtiin maisemanhoitoon liittyviä toimenpiteitä vuonna 2017 ja lisäksi alueelle pystytettiin jokirannan tulevaisuudesta kertova virtuaalinäyttely, joka on nähtävillä myös mm. Vernissassa ja Vantaa-infossa.
Puiston varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2018 entisen Åvikin huvilan alueelle sijoittuvan leikkialueen toteuttamisella. Padon purkamisen ja siihen liittyvien ranta- ja vesirakentamistyöt käynnistetään vesilain mukaisen luvan saamisen jälkeen.

Jokirannan vehreät visiot

Ajankohtaista

Twitter