Selvityksiä

Yleiskaavatyöhön kuuluu sekä seudullinen vaikuttaminen että paikallisten suunnitelmien ja selvitysten laadinta.

Kaupungin strategian mukaisesti kaupunkirakenteen kasvun ja palvelurakenteen halutaan tukeutuvan raideliikenteeseen ja joukkoliikenteen laatukäytäviin. Sama eheyttämisen tavoite on voimassa olevassa yleiskaavassa.

Miten hyvin yleiskaava riittää tavoitteiden toteuttamiseen?

Tätä on arvioitu muun muassa vuonna 2014 tehdyssä ”Joukkoliikennekaupunki Vantaa” työssä sekä ”Yleisten rakennusten tonttiselvityksessä”. Samaan tavoitteeseen tähtäävät lokakuussa 2015 valmistunut ”Vantaan kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2040” ja käynnissä olevat viherrakenteen selvitykset sekä Luoteis-Vantaan maankäyttöselvityksen päivitys.

Selvitykset toimivat myös vuorovaikutuksessa seudullisten suunnitelmien laadinnassa, kuten käynnissä oleva 4. vaihemaakuntakaava, ja jo valmistuneiden suunnitelmien tulkinnassa.

Ajankohtaista

Twitter