Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2018 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Pitkäkosken reittisuunnitelma

 • Pitkäkosken luonnonsuojelualueen ympäristöarvojen turvaamiseksi alueelle suunnitellaan luonnon-suojelualueen ohittava reitti- ja latuyhteys sähkölinjojen alle.


Isonmännynpuisto, Ylästönpuisto ja Sutarsinpuisto

 • Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luomi-nen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen.


Manttaali- ja Rälssipuisto

 • Puistosuunnitelmia päivitetään Aviapolis Urban Blocks ideakilpailun ja tulevan asemakaavoituksen perusteella.


Krakanpuisto

 • Krakanpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta ja arvioidaan nykyisten valaisimien kunto.


Kirkonkylänkoski

 • Kosken suunnittelu käynnistetään esiselvityksen laatimisella, missä tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaan toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan.

Lounaniitty puistokäytävän siirto

 • Vantaanlaaksossa sijaitsevan Lounaniityn viheralueeseen kuuluvan puistokäytävän siirtosuunnitelman laatiminen

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2018

Krakanpuiston koira-aitaus


Tuulensuunpuisto

 • Tuulensuunpuiston suunnitelmat valmistuvat. Puiston rakentaminen aloitetaan pohjoispäähän tehtävällä hulevesiuomalla.


Kartanonkosken liikuntapuisto

 • Liikuntapuiston kulunut ison kentän jalkapallotekonurmi vaihdetaan uuteen. Kentän sivulle tehdään myös tekonurmipintaiset juoksusuorat.


Tilkunpelto

 • Tilkunpellon kautta rakennetaan uusi ulkoilureittiyhteys.


Tammistonranta

 • Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman toteuttaminen. Melontalaiturin rakentaminen.


Tiiranpuisto

 • Aviapoliksen pohjoisen aseman Tiiranpuistoon rakennetaan kivetty aukio sekä rehevä puistoalue, jonne toteutetaan oleskelupaikkoja, puu- ja pensasistutuksia, nurmialueita ja taideteoksia.

Ajankohtaista

Twitter