Aviapolis

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Aviapoliksen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Ylästö:

Pitkäkosken reittisuunnitelma

  • Pitkäkosken luonnonsuojelualueen ympäristöarvojen turvaamiseksi alueelle suunnitellaan luonnonsuojelualueen ohittava kuntoilu-/latuyhteys sähkölinjojen alle. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki)

Isonmännynpuisto, Ylästönpuisto ja Sutarsinpuisto ys

  • Yleissuunnitelman laatimisen tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen puistokäytäväverkoston luominen, uusien osa-alueiden ja toimintojen kehittäminen sekä puistoissa olevien erityisominaisuuksien esille tuominen. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki)

Tammisto:

Tammistonranta

  • Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman toteuttaminen. Melontalaiturin suunnittelu ja rakentaminen. (Yhdyshenkilöt: Heidi Burjam, Juha Kivimäki)

Pakkala:

Tuulensuunpuisto

  • Tuulensuunpuistoon tehdään tänä vuonna rakentamissuunnitelma, jossa on esitetty valaistu ulkoilureitti, pieni pelikenttä ja kuntoilupaikka, viljelypalsta-alue, hulevesiaiheita ja monimuotoisia istutuksia. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto)

Pakkalan koira-aitaus

  • Krakanojan viheralueelle suunnitellaan koira-aitaus, joka palvelee Tammiston ja Pakkalan asukkaita. Tavoitteena on toteuttaa viihtyisä, turvallinen, aidattu ja valaistu alue erikseen pienille ja isoille koirille. Koira-aitauksen varustukseen kuuluvat mm. agilityvälineet, sadekatokset ja opastetaulut. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki)

Veromies:

Manttaali- ja Rälssipuisto

  • Puistosuunnitelmia päivitetään Aviapolis Urban Blocks ideakilpailun ja tulevan asemakaavoituksen perusteella. (Yhteyshenkilö: Hanna Keskinen)

Helsingin pitäjän kirkonkylä:

Kirkonkylänkoski

  • Kosken suunnittelu käynnistetään esiselvityksen laatimisella, missä tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaan toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan. (Yhteyshenkilö: Hanna Keskinen)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Pakkala:

Juhlapuisto

  • Juhlapuiston pohjoisosaan toteutetaan paikallista viheryhteyttä palveleva reitti. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Kartanonkosken liikuntapuisto

  • Liikuntapuiston monitoimikentän jäädytyslaitteisto ja skeittialue ovat valmiit.

Veromies:

Tiiranpuisto

  • Aviapoliksen pohjoisen aseman Tiiranpuistoon rakennetaan kivetty aukio sekä rehevä puistoalue, jonne toteutetaan oleskelupaikkoja, puu- ja pensasistutuksia, nurmialueita ja taideteoksia. Valaistavat kulkuyhteydet rakennetaan kiveys- ja kivituhkapintaisina. Kohde valmistuu keväällä 2018. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter