Hakunila

Tällä sivulla esitellään vuoden 2018 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Hakunila alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Kaskikallion reitit

 • Kaskikallioon suunnitellaan reittiyhteydet.


Hakunilan urheilupuisto- Sipoonkorpi reitti

 • Suunnittelua jatketaan hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta.


Sompapuisto

 • Sompapuiston reiteistä laaditaan puisto- ja rakentamissuunnitelmat.


Kuusijärven ulkoilualue

 • Vanhan Porvoontien ylittävän kevyen liikenteen sillan suunnitelmat valmistuvat. Kuusijärven ulkoilu-alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa otetaan kantaa mm. reitistöön, opastukseen, viitoitukseen, alueen ilmeen kohentamiseen ja pysäköintialueiden lisäämiseen.
 • Aloitustiedote Kuusijärven alueen suunnittelusta

Ratsumiehenpuisto

 • Puiston molemmat leikkialueet perusparannetaan. Leikkivälineitä uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan ja pinnoitemateriaaleja vaihdetaan. Puiston valaistusta uusitaan tarvittavilta osin.

Vartiopuiston koira-aitaus

 • Koira-aitauksen aita uusitaan ja sisääntuloihin rakennetaan eteishäkit. Länsimäentien varrella olevaa pysäköintialuetta laajennetaan ja kunnostetaan. Huonokuntoiset kalusteet uusitaan ja puistopenkkejä lisätään.

Kuntopuiston leikkialue

 • Leikkipaikka kunnostetaan ja huonokuntoiset leikkivälineet, varusteet ja kalusteet poistetaan ja korvataan uusilla. Aidatun leikkipaikan läheisyyteen sijoitetaan välineitä nuorille käyttäjille. Leikkipaikan valaistusta uusitaan tarvittavilta osin.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2018

Rajakylän liikuntapuisto

 • Liikuntapuiston toteuttaminen jatkuu hiekkatekonurmipintaisen monitoimikentän, ison hiekkakentän ja pienjalkapallokentän rakentamisella. Samalla uusitaan aitoja ja valaistusta.

Hakunilan urheilupuisto

 • Urheilupuiston skeittipaikka, puistoraitti ja kuntoladun uuden alituksen viimeistelytyöt ovat valmiit. Ulkokuntoiluvälineiden aluetta kasvatetaan ja asennetaan uusia laitteita.

Ratsumiehenpuisto

Itä-Hakkilanpuiston silta

 • Nykyinen kapea silta on korvattu uudella kunnosspitokalustolla ajettavalla sillalla.

Ajankohtaista

Twitter