Hakunila

Tällä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Hakunila alueella.

Katujen suunnittelukohteet:

Pyöräilyn laatukäytävä Tikkurila – Hakunila

 • Parannetaan nykyisen pyöräily-yhteyden laatutasoa välillä Tikkurila – Hakunila. Merkittävimmät kohteet sijaitsevat Kyytitien varressa väleillä Heidehofinpuisto – Sammaltie ja Säkäkuja – Hakunilantie.

Oravamäentie ja Nikuksentie

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen kadun rakentaminen.

Raudikkokuja

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään. Rakennetaan uuden asemakaavan mukainen katu ja ajoratapysäköintiä.

Rajarinne ja Harjunreunan eteläosa

 • Nykyisen tiiviisti rakennetun pientaloalueen katujen perusparannus sekä asuinalueen kuivatuksen parantaminen.

Kuussillantien pysäkkijärjestelyt

 • Linja-autopysäkin suunnittelu

Ojangon lumenvastaanottoalue

 • Perusparannetaan nykyinen lumenvastaanottoalue sekä suunnitellaan biologinen hulevesien käsittely kentän reunaan.

Vuontiskero

 • Liittyy kaavoitushankkeeseen, jossa olemassa olevaa asuinaluetta tiivistetään Länsimäen koulun läheisyydessä. Suunnitellaan Vuontiskeron katu sekä vesihuollon putket uudelle kerrostaloalueelle. Nykyisen jalankulku- ja pyörätien reitin sijaintia Länsimäentien ylikulusta Pallastunturintielle muutetaan.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Hakunilan urheilupuisto

 • Aloitetaan selvitys ison tekojääkentän rakentamiseksi urheilupuistoon.

Kaskikallion reitit

 • Kaskikallioon suunnitellaan reittiyhteydet.

Kuusijärven ulkoilualue

 • Kuusijärven ulkoilualueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa otetaan kantaa mm. reitistöön, opastukseen, viitoitukseen, alueen ilmeen kohentamiseen ja toimintojen parantamiseen sekä pysäköintialueen laajentamiseen.
 • Aloitustiedote Kuusijärven alueen suunnittelusta

Sompapuisto

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Rajakylän liikuntapuisto

 • Liikuntapuiston toteuttaminen jatkuu hiekkatekonurmipintaisen monitoimikentän, ison hiekkakentän ja pienjalkapallokentän rakentamisella. Samalla uusitaan aitoja ja valaistusta.

Hakunilan urheilupuisto

 • Ulkokuntoiluvälineiden aluetta kasvatetaan ja asennetaan uusia laitteita sekä latusillan viimeistelytyöt.

Ratsumiehenpuisto

 • Puiston leikkialueen perusparannustyöt jatkuvat.

Vartiopuiston koira-aitaus

 • Koira-aitauksen perusparantaminen. Pysäköintialueen laajennus- ja kunnostustyöt.

Ajankohtaista

Twitter