Hakunila

Tällä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Hakunila alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Itä-Hakkila:

Kaskikallion reitit

 • Kaskikallioon suunnitellut reittiyhteydet tarkistetaan. Reittiyhteys Itä-Hakkilan puistoon pyritään toteuttamaan ensisijaisesti. (Yhdyshenkilö: Sari Paalijärvi)

Hakunila:

Hakunilan urheilupuisto- Sipoonkorpi reitti

 • Ulkoilureitin yleissuunnitelma välille Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto valmistuu tänä vuonna. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto)

Ratsumiehenpuisto

 • Puiston molemmat leikkialueet perusparannetaan. Leikkivälineitä uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan ja pinnoitemateriaaleja vaihdetaan. Puiston valaistusta uusitaan tarvittavilta osin. (Yhdyshenkilö: Sari Paalijärvi)

Rajakylä:

Rajakylän liikuntapuisto

 • Liikuntapuiston alueen yleissuunnitelman toisen vaiheen rakentamissuunnitelmien laatiminen alkaa. (Yhdyshenkilöt: Heidi Burjam, Ari Asikainen)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Itä-Hakkila:

Itä-Hakkilan puisto

 • Itä-Hakkilan puiston leikkipaikka aidataan. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Hakunila:

Kormuniitty

 • Koira-aitauksen perusparantaminen valmistuu keväällä 2017. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Kormuniitty

Hakunilan urheilupuisto

 • Urheilupuiston alueelle rakennetaan skeittialue. Ulkoilu- ja latureittejä parannetaan uusimalla kilpaladun Kormuniitynojan siltaa ja siirtämällä kilpaladun kanssa risteävä kuntolatu uuteen alitukseen sekä rakentamalla uusi puistoraitti Viikinkipolun päästä uimahallille. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Nissbackan kartanorauniot

 • Nissbackan kartanoraunioille suunnitellaan ja toteutetaan kohdevalaistus sekä asennetaan opastetaulu. (Yhdyshenkilöt: Sari Paalijärvi, Juha Kivimäki)

Kuninkaanmäki:

Kuusijärven ulkoilualue

 • Paikoitusaluetta laajennetaan ottamalla reuna-alueita pysäköintikäyttöön. Laajennus toteutetaan kivituhkapintaisina alueina lopullisten parkkipaikkaratkaisujen varmentuessa erillisen Kuusijärven kehittämissuunnitelman yhteydessä. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Vaarala

Lähdepuisto

 • Lähdepuiston käytävä asfaltoidaan. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Länsimäki

Rajakylän liikuntapuisto

 • Liikuntapuiston alueen toteuttamisen ensimmäisen vaiheen keinonurmipintaisen jalkapallokentän ja pysäköintialueen rakentaminen valmistuu. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Latupuisto

 • Latupuiston käytävien pintatyöt viimeistellään. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter