Kivistö

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Kivistön alueella.

Maantie 152 aluevaraussuunnitelma välille Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä

Keväällä 2018 Uudenmaan ELY-keskus käynnisti yhdessä Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan kanssa aluevaraussuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaa laaditaan kuntien
kaavoituksen osana. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen. Tuusulassa on myös käynnissä koko kunnan yleiskaavan laatiminen ja lisäksi Focus-alueella on käynnissä Kehä IV:een pohjautuvat asemakaavoitusprosessit.

Talvella 2019 suunnittelussa on päästy siihen vaiheeseen, että keskeiset vaikutukset on arvioitu. Vaikutusten arviointi, suunnitelma ja selvitykset viimeistellään ja tarkennetaan kesällä 2019 kaavojen nähtävillä olon jälkeen.

Tämän hetkisiin suunnitelmiin voi tutustua:

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Petikko-Vahkala-reittiyhteys

  • Uuden yleiskaavan mukaisen latu-/ulkoilureittiyhteyden suunnittelu Myllymäenpuistosta tulevalta kehäradan alitukselta Petikon pääulkoilureitille.

Puuhelmenpuisto ja Ruusupuunpuisto

  • Puistoista laaditaan yleis- ja toteutussuunnitelmat. Puistoihin suunnitellaan uudet kulkureitit siten, että olevaa puustoa säilyy mahdollisimman paljon.

Vantaanjoen varren ulkoilureitti

  • Vantaanjoen varteen laaditaan Vantaankosken ja Koivupään välille ulkoilureitin yleissuunnitelma.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Keimolan Isosuo reitistö

  • Luonnonsuojelualueelle toteutetaan esteetön pitkospuureitti ja polkuyhteys. Suunnittelu on tehty yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa.

Timanttikiteenpuisto

Pikku-Keimolanpuisto

  • Leikkialue on valmistunut.

Punakivenpuisto

  • Puiston kunnostus on valmis.

Ajankohtaista

Twitter