Kivistö

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Kivistön alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Keimola:

Keimolanmäenpuisto ja Ruutulippu

  • Keimolanmäenpuiston ja Ruutulipun suunnittelu jatkuu. Keimolanmäenpuistossa olevaa raittia parannetaan, sen ympäristöä siistitään ja siltä rakennetaan yhteydet Ajolenkille. Ruutulippu-puistoon suunnitellaan valaistut puistokäytävät ja korttelileikkipuisto. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Keimolan Isosuon reitit

  • Luonnonsuojelualueelle suunnitellaan esteetön pitkospuureitti, polkuyhteys ja pysäköintipaikka. Suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki)

Kivistö:

Kivistön urheilupuisto

  • Uuden urheilupuiston suunnitelmarungon tekeminen asemakaavoituksen pohjaksi alkaa. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Ari Asikainen)

Punakivenpuisto

  • Punakiventien varrella olevat leikkipaikka ja koira-aitaus perusparannetaan. Alueiden aidat, varusteet ja valaistus uusitaan. Punakivenpuistosta rakennetaan uusi puistokäytäväyhteys Lipunkantajanraitille. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki)

Myllymäki:

Vehkala-Petikko reitti

  • Uuden yleiskaavan mukaisen latu-/ulkoilureittiyhteyden suunnittelu Myllymäenpuistosta tulevalta kehäradan alitukselta Petikon pääulkoilureitille. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Kivistö:

Paasipuisto

  • Moreenitien varrella olevan leikkialueen aita on uusittu. Kunnostuksen yhteydessä myös alueen leikkivälineet ja valaistus uusittiin. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Lipunkantajanpuisto ja Timanttikiteenpuisto

  • Kivistön keskustan ja Vanhan Kivistön välisen laajan viheralueen rakentaminen jatkuu puistokäytävien ja hulevesiuomien rakentamisella. Timanttikiteenpuiston rakentaminen jatkuu Aurinkokiven koulun laajennusosan valmistumisen jälkeen. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Juha Kivimäki)
  • Tiedote Lipunkantajanpuiston rakentamisesta

Lipunkantajankenttä

  • Kivistön uuden keskustan pallokenttä ja lähiliikuntapaikat rakennetaan valmiiksi. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter