Korso - Koivukylä

Tällä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Korso - Koivukylä alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Korso:

Metsonpuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen huomioiminen. Samalla suunnitellaan yhdessä tilakeskuksen kanssa Metsokotia palvelevat esteettömät reitit. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Koivukylä:

Epinkoskenpuisto

 • Päivitetään puistokäytävien ja latupohjien yleissuunnitelmaa ja tehdään reittien rakentamissuunnittelua. Samalla tarkistetaan ojien toimivuutta. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Kinesmanpuisto

 • Kinesmanpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta. Samalla tarkistetaan nykyisten valaisimien kunto. (Yhdyshenkilö: Sari Paalijärvi)

Asola:

Lipstikkapuisto, Haxberginmetsä ja Rekolanmetsä

 • Lipstikan asuinalueen ympärillä olevien viheralueiden suunnittelua jatketaan. Viheralueiden läpi kulkee seudullisesti merkittävä ulkoilureittiyhteys. Keskeinen elementti alueella on Lipstikkaoja, jota tullaan siirtämään asuinrakentamisen tieltä. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Rekola

Matarin silta

 • Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisen Keravanjoen ylittävän sillan ja siihen liittyvien Matarinpuiston ja Päiväkummunrannan ulkoilureittien suunnittelmat viimeistellään. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Rekolankenttä

 • Rekolankentän perusparantamisen suunnittelu alkaa. Tavoitteena on suunnitella alueesta monipuolinen liikuntapuisto. Rekolan kentän leikkipaikka siirretään Joukontien varrelta kentän eteläiselle puolelle. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen, Sari Paalijärvi)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Korso:

Ankkapuisto

 • Korson Ankkapuiston yleissuunnitelman toteuttaminen jatkuu Rekolanojan Ankkalampien ruoppaamisella, siltojen ja luonnonmukaisen kosken rakentamiselle. Oleskelualueiden, kasvillisuuden ja valaistuksen suunnittelua jatketaan. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Juha Kivimäki)

Korson urheilukenttä

 • Kentälle rakennetaan monitoimikentän tekojäärataa varten jäädytyslaitteisto ja skeittialue. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Leppäkorpi:

Kärppäpuisto

Matari:

Kiertotähdenpuisto

 • Paikoitusalueen viimeistelyn ja luvallisen graffitiseinän suunnittelu ja toteutus. (Yhdyshenkilöt: Heidi Burjam, Juha Kivimäki)

Vallinoja:

Tussinkosken luonnonsuojelualue

 • Tussinkosken LUO-alueelle on Korson aluetoimikunnan toimesta tulossa ilmoitustauluja, jotka kertovat alueesta ja sen luontoarvoista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Korson aluetoimikunnan ja ympäristökeskuksen kanssa. (Yhdyshenkilöt: Sari Paalijärvi, Juha Kivimäki)

Jokivarsi:

Sorvarinkenttä

 • Jokivarren koulun ison hiekkakentän ympärille suunnitellaan ja rakennetaan aidat. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Simonkylä:

Simonkylän kuntorata

 • Suunnitelma kävelyn ja hiihdon eriyttämiseksi omille reiteilleen Hiirilampien ja Ilolan ABC:n alikulun välillä sekä kuntoradan pohjoisen lenkin valaistuksen uusiminen. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Asola

Haxberginmetsän ladut

 • Kulokukkula– Kulomäki – Asolanväylä latuverkoston täydennyssuunnittelu ja rakentaminen on käynnistetty syksyllä 2015 Elmon urheilupuiston osalta, koska uusi Lipstikan asuinalue katkaisee osan nykyisistä latuyhteyksistä. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Havukoski:

Rautkallio

Koivukylä

Rekolanoja Kylmäojan Kehäradan kohdalla

 • Uuden ratasillan ympäristössä parannetaan kalaston elinolosuhteita sekä alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Havukosken kenttä

 • Kentän parkkipaikan peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Rekola:

Kehtopuisto

 • Ulrikanpuistossa sijaitsevan puiston rakentaminen käynnistyy. Suunnitelman reittien ja hulevesienohjaukset päivitetään yhteensopivaksi ympäristön kanssa. (Yhdyshenkilöt. Sari Paalijärvi, Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter