Korso - Koivukylä

Tällä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Korso - Koivukylä alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Korso:

Metsonpuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto- ja maisema-arvojen huomioiminen. Samalla suunnitellaan yhdessä tilakeskuksen kanssa Metsokotia palvelevat esteettömät reitit. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Koivukylä:

Epinkoskenpuisto

 • Päivitetään puistokäytävien ja latupohjien yleissuunnitelmaa ja tehdään reittien rakentamissuunnittelua. Samalla tarkistetaan ojien toimivuutta. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Kinesmanpuisto

 • Kinesmanpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta. Samalla tarkistetaan nykyisten valaisimien kunto. (Yhdyshenkilö: Annika Kemppainen)

Asola:

Lipstikkapuisto, Haxberginmetsä ja Rekolanmetsä

 • Lipstikan asuinalueen ympärillä olevien viheralueiden suunnittelua jatketaan. Viheralueiden läpi kulkee seudullisesti merkittävä ulkoilureittiyhteys. Keskeinen elementti alueella on Lipstikkaoja, jota tullaan siirtämään asuinrakentamisen tieltä. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Rekola

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie

 • Laurintien kadun perusparannuksen ja vesihuollon saneerauksen suunnittelu on käynnissä. Aiheesta pidetään esittelytilaisuus ke 13.9. klo 17.30 Rekolan koulun ruokasalissa, jossa suunnittelija esittelee alustavia suunnitelmia. Tilaisuudessa on mahdollista antaa palautetta suunnittelijoille katusuunnitelma tekoa varten. Tilaisuudessa esitettävän piirustukset ovat nähtävissä myös alla. (Yhdyshenkilö: alueinsinööri Mariika Lehto, mariika.lehto (at) vantaa.fi )

Laurintie välillä Kasperinpolku - Rekolantie

Laurintie välillä Rekolantie - Eevantie

Laurintie välillä Eevantie - Laurantie

Laurintie välillä Laurantie - Hanabölentie

Matarin silta

 • Vantaan- ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisen Keravanjoen ylittävän sillan ja siihen liittyvien Matarinpuiston ja Päiväkummunrannan ulkoilureittien suunnittelmat viimeistellään. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Rekolankenttä

 • Rekolankentän perusparantamisen suunnittelu alkaa. Tavoitteena on suunnitella alueesta monipuolinen liikuntapuisto. Rekolan kentän leikkipaikka siirretään Joukontien varrelta kentän eteläiselle puolelle. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen, Annika Kemppainen)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Korso:

Ankkapuisto

 • Korson Ankkapuiston yleissuunnitelman toteuttaminen jatkuu Rekolanojan Ankkalampien ruoppaamisella, siltojen ja luonnonmukaisen kosken rakentamiselle. Oleskelualueiden, kasvillisuuden ja valaistuksen suunnittelua jatketaan. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Juha Kivimäki)

Korson urheilukenttä

 • Kentälle rakennetaan monitoimikentän tekojäärataa varten jäädytyslaitteisto ja skeittialue. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Leppäkorpi:

Kärppäpuisto

Matari:

Kiertotähdenpuisto

 • Paikoitusalueen viimeistelyn ja luvallisen graffitiseinän suunnittelu ja toteutus. (Yhdyshenkilöt: Heidi Burjam, Juha Kivimäki)

Vallinoja:

Tussinkosken luonnonsuojelualue

 • Tussinkosken LUO-alueelle on Korson aluetoimikunnan toimesta tulossa ilmoitustauluja, jotka kertovat alueesta ja sen luontoarvoista. Hanke toteutetaan yhteistyössä Korson aluetoimikunnan ja ympäristökeskuksen kanssa. (Yhdyshenkilöt: Annika kemppainen, Juha Kivimäki)

Jokivarsi:

Sorvarinkenttä

 • Jokivarren koulun ison hiekkakentän ympärille suunnitellaan ja rakennetaan aidat. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Simonkylä:

Simonkylän kuntorata

 • Suunnitelma kävelyn ja hiihdon eriyttämiseksi omille reiteilleen Hiirilampien ja Ilolan ABC:n alikulun välillä sekä kuntoradan pohjoisen lenkin valaistuksen uusiminen. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Asola

Haxberginmetsän ladut

 • Kulokukkula– Kulomäki – Asolanväylä latuverkoston täydennyssuunnittelu ja rakentaminen on käynnistetty syksyllä 2015 Elmon urheilupuiston osalta, koska uusi Lipstikan asuinalue katkaisee osan nykyisistä latuyhteyksistä. (Yhdyshenkilöt: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Havukoski:

Rautkallio

 • Perusparannuksella leikkialueesta tulee eri käyttäjäryhmiä palveleva toiminnallinen kokonaisuus. Leikkivälineitä, pintamateriaaleja ja valaistusta uusitaan ja aluetta rajataan osittain aitaamalla. Lisäksi puistoon tulee oleskelupaikkoja sekä kuntoiluvälineitä. Puiston perusparannus siirtyy vuodelle 2018. Rakentamisen aloittaminen vuoden 2017 puolella aiheuttaisi puiston sulkemisen talviajaksi. Koska puistossa on runsaasti käyttäjiä myös talvella, rakentaminen aloitetaan vasta keväällä 2018, jolloin urakka voidaan tehdä loppuun kesän aikana. (Yhdyshenkilöt: Annika Kempainen, Juha Kivimäki)

Koivukylä

Rekolanoja Kylmäojan Kehäradan kohdalla

 • Uuden ratasillan ympäristössä parannetaan kalaston elinolosuhteita sekä alueen luonto- ja virkistyskäyttöarvoja. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Havukosken kenttä

 • Kentän parkkipaikan peruskorjauksen suunnittelu ja rakentaminen. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Rekola:

Kehtopuisto

 • Ulrikanpuistossa sijaitsevan puiston rakentaminen käynnistyy. Suunnitelman reittien ja hulevesienohjaukset päivitetään yhteensopivaksi ympäristön kanssa. (Yhdyshenkilöt. Sari Paalijärvi, Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter