Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Jokiuomanpuisto

 • Jokiuomanpuisto on rakennettu 80-luvun puolivälissä kuntalaisia palvelevaksi perhepuistoksi. Laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on alueen erityisominaisuuksien sekä toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Suunnittelun yhteydessä leikkipaikalle etsitään uusi sijainti ja puiston valaistukseen, kalusteisiin ja varusteisiin kiinnitetään erityistä huomiota. Suunnittelu tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhdistysten kanssa.
 • Aloitustiedote Jokiuomanpuiston yleissuunnitelman laatimisesta

Kaivokselan liikuntapuisto, keskikenttä

 • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa.

Koukkuniityn leikkialue

 • Koukkuniityn nykyinen leikkipaikka sijaitsee liikennemelualueella. Tästä syystä uusi aidattava leikkipaikka suunnitellaan vähemmän meluisalle paikalle Koukkuniitynpolun läheisyyteen. Suunnittelu tehdään yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.
 • Asukastiedote Koukkuniitn leikkipaikan suunnittelusta

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikan rakentamissuunnitelma

 • Urheilupuiston kehittämistä jatketaan uuden skeittipaikan ja Myyrmäkihallin sisääntulon suunnittelulla. Sisääntulojen ja parkkialueiden tarkempi suunnittelu alkaa.

Paalukylänpuisto

 • Paalukylänpuiston puistosuunnitelmien laatiminen. Puistoa kehitetään entistä avoimemmaksi ja rakennetummaksi keskustapuistoksi.

Petikon luontovirkistysalue

 • Tallimäentien varteen sijoittuvan varapaikoitusalueiden jatkorakentaminen. Paikoitusalueen kiveys- ja asfaltointityöt sekä viimeistely. Petikon ulkoilualueelle suunnitellaan lumetusalue Myllymäenojan varteen.

Varistonniityn silta

 • Varistonojan huonokuntoisen sillan tilalle suunnitellaan uusi silta.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Lammaspuisto I leikkialue

Myyrmäen urheilupuisto, lähiliikuntapaikka

 • Urheilupuiston perusparannus aloitetaan monipuolisen lähiliikunta-alueen rakentamisella.

Naapuriniityn silta

 • Mätäojan yli kulkevan sillan paikalle rakennetaan nykyistä leveämpi silta.

Pyymosan lehto

Raikukujan kenttä

 • Kentän pohjoisosaan rakennetaan tekonurmipintainen jalkapallonurmi ja asennetaan ulkokuntolaitteita. Myös aitoja ja valaistus uusitaan. Kentän eteläosaan jää isompi talvisin jäädytettävä hiekkakenttäalue mm. luistelua varten.

Varistonniityn leikkialue

Ajankohtaista

Twitter