Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2018 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Sahrapuisto

 • Hämeenkylän kirkon läheisyydessä sijaitsevaan puistoon istutetun kasvillisuuden esittelemiseksi puistoon suunnitellaan uusi opastaulu.


Vapaalan liikuntapuisto

 • Vapaalan liikuntapuiston uudistamisen suunnittelu alkaa.

Varistonniityn silta

 • Varistonojan huonokuntoisen sillan tilalle suunnitellaan uusi silta.

Myyrmäen urheilupuisto

 • Urheilupuiston kehittämistä jatketaan ensimmäisenä toteutukseen lähtevän alueen, mm. lähiliikuntapaikan tarkemmalla suunnittelulla. Skeittipaikan hahmo ja toiminnot ratkaistaan alustavasti.

Paalukylänpuisto

 • Paalukylänpuiston puistosuunnitelmien laatiminen. Puistoa kehitetään entistä avoimemmaksi ja rakennetummaksi keskustapuistoksi.

Kivikaudenpuisto

 • Kivikirveenkujan päässä oleva leikkipaikka kunnostetaan alueen asukkaita ja eri ikäryhmiä paremmin palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkialueen kalusteet, varusteet ja valaistus uusitaan.

Koukkuniityn leikkialue

 • Koukkuniityn leikkipaikka kunnostetaan alueen asukkaita ja eri ikäryhmiä paremmin palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkialueen kalusteet, varusteet ja valaistus uusitaan ja alue rajataan uudella metalliaidalla.

Kaivokselan liikuntapuiston paikoitusalue

 • Kaivokselan liikuntapuiston kunnostaminen jatkuu paikoitusalueen suunnittelulla Luolapolun päässä olevan kääntöpaikan yhteyteen.

Laajavuoren leikkialue

 • Martinpolun päässä oleva leikkipaikka kunnostetaan alueen asukkaita ja eri ikäryhmiä paremmin palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Leikkialueen kalusteet ja varusteet uusitaan.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2018

Naapurinniityn silta

 • Mätäojan yli kulkevan sillan paikalle rakennetaan nykyistä leveämpi silta.

Petikon luontovirkistysalue

 • Tallimäentien varteen sijoittuvan varapaikoitusalueiden jatkorakentaminen. Paikoitusalueen kiveys- ja asfaltointityöt sekä viimeistely. Petikon ulkoilualueelle suunnitellaan ja rakennetaan lumetusalue Myllymäenojan varteen.

Pyymosan lehto

Kulkuspuisto

 • Linnaistentien varrella oleva leikkialue kunnostetaan. Leikkipaikka aidataan, varusteet ja valaistus uusitaan. Aidatun leikkialueen ulkopuolelle sijoitetaan välineitä myös isoille lapsille.
 • Kulkuspuisto asemapiirros

Varistonniityt ja Raappavuori

 • Varistonniityille rakennetaan Länsi-Vantaan ensimmäinen frisbeegolfrata. 18 –väyläisen radan linjauksissa hyödynnetään alueella sijaitsevia laskettelurinteitä ja vanhoja pelto- ja niittyalueita. Viher-alueen valaistusta parannetaan.


Varistonniityn leikkialue

 • Varistonniityn leikkipaikan huonokuntoinen puuaita korvataan uudella kolmilankaverkkoaidalla.

Kuplapuisto ja Viherpuisto

 • Uuden asuinalueen valaistujen puistokäytävien ja hulevesiuomien rakentaminen.

Jokiuomanpuisto

 • Puistoon vuonna 2017 testamenttivaroin toteutetun taiteellisen lähiliikuntapaikan viimeistelytyöt. Koko puistosta laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on alueen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Raikukujan kenttä

 • Kentän pohjoisosaan rakennetaan tekonurmipintainen jalkapallonurmi sekä ulkokuntolaitteita. Myös aitoja ja valaistus uusitaan. Kentän eteläosaan jää isompi talvisin jäädytettävä hiekkakenttäalue mm. luistelua varten.

Martinkylänranta

 • Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisesti Ylästön palstaviljelyalueen läheisyydessä olevaan Martinkylänrantaan rakennetaan uusi ulkoilureitti.

Ajankohtaista

Twitter