Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Hämeenkylä

Sahrapuisto

 • Hämeenkylän kirkon läheisyydessä olevaan Yhteismaanpuistoon istutetun kasvillisuuden esittelemiseksi puistoon suunnitellaan uusi opastaulu- ja materiaali. (Yhdyshenkilö: Satu Nätynki)

Vapaala

Vapaalan liikuntapuisto

 • Vapalaan liikuntapuiston perusparantamisen suunnittelu alkaa. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen)

Myyrmäki

Myyrmäen urheilupuisto, Myyrmäenmetsä ja Raappavuorenpuiston eteläosa

 • Urheilupuiston alueelle laaditaan suunnitelma, jossa lähtökohtana on liikennejärjestelyjen, toimintojen ja kaupunkikuvan kehittäminen. Samalla urheilupuistoa ympäröivistä metsistä laaditaan puistosuunnitelmat. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Paalukylänpuisto

 • Myyrmäen keskustan julkisten ulkotilojen suunnittelu etenee Paalukylänpuiston puistosuunnitelmien ja puiston rakentamissuunnitelmien laatimiseen. Puistoa kehitetään entistä avoimemmaksi ja rakennetummaksi keskustapuistoksi. (Yhdyshenkilö: Heidi Burjam)

Naapurinniityn silta

 • Mätäojan yli kulkevan sillan paikalle suunnitellaan nykyistä leveämpi silta. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Kaivoksela

Kaivokselan liikuntapuiston paikoitusalue

 • Kaivokselan liikuntapuiston perusparannus jatkuu paikoitusalueen suunnittelulla Luolapolun päässä olevan kääntöpaikan yhteyteen. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Linnainen

Kulkuspuisto

 • Linnaistentien varrella oleva leikkialueen kunnostaminen on alkanut. Leikkipaikka aidataan, varusteet ja valaistus uusitaan. Aidatun leikkialueen ulkopuolelle sijoitetaan välineitä myös isoille lapsille. Kohde valmistuu kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018.(Yhdyshenkilöt: Satu Nätynki, Juha Kivimäki)
 • Tiedote Kulkuspuiston rakentamisesta
 • Kulkuspuisto asemapiirustus

Hämeenkylä

Lammaspuiston toimintapuisto

 • Lammaslammen läheisyydessä sijaitseva aidattu leikkipaikka on kunnostettu viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi. Kunnostuksen yhtdesssä alueen leikkivälineet ja valaistus uusittiin.
 • Lammaslampi asemapiirustus

Varisto

Varistonniityt ja Raappavuori

Varistonniityn leikkialue

 • Varistonniityn leikkipaikan huonokuntoinen puuaita korvataan uudella kolmilankaverkkoaidalla. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Myyrmäki

Leirimäki

 • Asemakaavamuutoksessa Kilterinkaaren varrella poistuneen puistoleikkipaikan tilalle on rakentunut uusi pieni puistoleikkipaikka.
 • Lerimäki asemapiirustus

Kuohupuisto

 • Kuohupuiston leikkipaikan läheisyyteen on rakennettu uusi valaistu kivituhkapintainen puistokäytäväyhteys Uomapolulle.
 • Kuohupuisto asemapiirustus

Kuplapuisto ja Viherpuisto

 • Uuden asuinalueen valaistujen puistokäytävien ja hulevesiuomien rakentaminen. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Virtapuistonkenttä

 • Myyrmäen urheilutalon tekonurmikentän ympärille on toteutettu uudet aidat.

Kaivoksela

Aapraminpuisto, Husbackanniitty, Vaskipelto, Vaskivuoren eteläosa

 • Puistoalueiden viimeistelytyöt suoritetaan kevään 2018 aikana. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki )

Petikko

Petikon luontovirkistysalue

 • Tallimäentien varteen sijoittuvan varapaikoitusalueiden jatkorakentaminen. Paikoitusalueen kiveys- ja asfaltointityöt sekä viimeistely. Petikon ulkoilualueelle suunnitellaan ja rakennetaan lumetusalue Myllymäenojan varteen. (Yhdyshenkilö: Ari Asikainen, Juha Kivimäki)

Pyymosan lehto

 • Pyymosantien varrella olevan luonnonsuojelualueen huonokuntoinen puuaita korvataan uudella aidalla. Alueelle asennetaan luonnonsuojelualueesta kertovat opastaulut. Alueen suunnittelu tehdään yhteistyössä Vantaan ympäristökeskuksen kanssa. Kohteen rakentaminen alkaa vuonna 2018.(Yhdyshenkilöt: Satu Nätynki, Juha Kivimäki)

Martinlaakso

Jokiuomanpuisto

 • Puistoon toteutettiin testamenttivaroin taiteellinen lähiliikuntapaikka, joka on suunniteltu yhdessä taidemuseon sekä alueen nuorten ja lasten kanssa. Koko puistosta laadittavan yleissuunnitelman tavoitteena on alueen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Kohteen viimeistelytyöt tehdään keväällä 2018. (Yhdyshenkilöt. Satu Nätynki, Juha Kivimäki)
 • Jokiuomanpuisto taiteellinen lähiliikuntapaikka asemapiirros
 • Havainnekuva alueesta

Vantaanlaakso

Martinkylänranta

 • Vantaanjoen ja Keravanjoen virkistyskäytön yleissuunnitelman mukaisesti Ylästön palstaviljelyalueen läheisyydessä olevaan Martinkylänrantaan rakennetaan uusi ulkoilureitti. Rakentaminen käynnistyy keväällä 2018. (Yhdyshenkilöt: Satu Nätynki, Juha Kivimäki)

Ajankohtaista

Twitter