Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2019 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2019

Karhurannan, Hakkilanrannan- ja Puunkullanpellon hoitosuunnitelmat

  • Avointen niittyalueiden hoitosuunnittelu.

Kievarinpuisto

  • Tikkurilantien ja Kanervantien varteen suunnitellaan kapea, mutta kasvillisuudeltaan monimuotoinen puisto, joka toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä.

Kirkonkylänkoski

  • Kosken suunnittelu käynnistetään esiselvityksen laatimisella, jossa tarkastellaan mm. patorakenteen kuntoa, kalaportaan toimivuutta sekä eri kunnostusmenetelmien vaikutuksia virtaamiin, kalastoon, virkistyskäyttöön ja kaupunkikuvaan.

Kirjastonpuiston pohjoisosa

  • Kirjastopuiston viheraluetta laajennetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä. Laajennusosaan laaditaan suunnitelmat, jotka sisältävät mm. länsipuolelle rakennettavan päiväkodin aidatun piha-alueen ja toimivat käytäväyhteydet.

Koivuhaan arboretum

  • Arboretumiin laaditaan suunnitelmat, jotka sisältävät eteläosan laajentamisen ja pohjoisosan uudistamisen. Arboretumin käytävä- ja polkuverkostoa, levähdysalueita sekä pysäköintimahdollisuuksia kehitetään esteettömyys huomioiden. Nykyistä arvokasta kasvillisuutta säilytetään ja sitä täydennetään erikoispuulajeilla ja jalopuilla.

Tikkurilan jokiranta

Tutkijanpelto ja Assistentinpuisto

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2019

Kanervannummi

  • Kanervannummen kuntoradan ja Suomi 100-metsän rakentamisen viimeistelytyöt jatkuvat.

Malminiityn koira-aitaus

Möskärin kuntoportaat

  • Kuntoportaiden rakentaminen täyttömäen yhteyteen.

Katualueiden rakentaminen 2019

Ruskeasanta

Ajankohtaista

Twitter