Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2017 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2017

Simonkylä:

Arbotetum

Maitikkapuisto

 • Maitikkapuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta puistonosalta. Samalla arvioidaan nykyisten valaisimien uusimistarve. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki)

Tikkurila:

Tikkurilankoski

 • Tikkurilankosken suunnittelua jatketaan hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta, jonka mukaan pato puretaan osittain ja luonnonmukainen koskialue palautetaan koskenniskaan saakka. (Yhdyshenkilöt: Hanna Keskinen, Ari Asikainen)
 • Tutustu Tikkurilan padon kunnostuksesta laadittuun esiselvitykseen tästä.

Tikkurilan keskustapuisto

 • Tikkurilan kaavarungon mukaisesti laaditaan yleissuunnitelma Kirjastopuiston jatkumisesta pohjoiseen. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Tikkurilan jokiranta

 • Ranta-alueiden suunnittelua jatketaan laatimalla yleissuunnitelma maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneen Keidas-ehdotuksen perusteella. (Yhdyshenkilö: Hanna Keskinen)

Jokiniemi:

Satomäenranta ja Karhunranta

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen. (Yhdyshenkilö: Eija Välimäki)

Hakkila:

Kievarinpuisto

 • Tikkurilantien ja Kanervantien varteen suunnitellaan kapea, mutta kasvillisuudeltaan monimuotoinen puisto, joka toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä. (Yhdyshenkilö: Petra Tammisto)

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2017

Viertola:

Kielotien kevyenliikenteen sillan alitus ja Viertolanranta

 • Ulkoilureitille sillan alitukseen rakennetaan teräksinen kansirakenne ja tukimuuri. Sillan länsiosan käytävä Viertolanrannassa yhdistyy aiemmin toteutetulle Keravanjoen rantareittiosuudelle. (Yhdyshenkilö: Juha Kivimäki)

Tikkurila:

Kirjastopuisto

 • Kirjastonpuisto on valmistunut. Puistossa on monipuolinen leikkialue, nuorison toiminta-alue, laaja nurmikenttä, oleskelupaikkoja ja taideteoksia.

Jokiniemi:

Muinaispuisto ja Tikkurilantien alitus

 • Puistossa tehdään puutarhaterassin, niittyjen, puustonhoidon sekä ulkoilureitin viimeistelytyöt. Keravanjoen ulkoilureitille Tikkurilantien sillan alitukseen rakennetaan kaide ja valaistus. (Yhdyshenkilöt: Eija Välimäki, Juha Kivimäki)

Hiekkaharju:

Haarikkopuisto

Strenginkulma

 • Leikkipaikan aidan kunnostaminen on valmis. Kunnostuksen yhteydessä uusittiin myös leikikunnostettiin leikkialueen välineitä, varusteita ja kalusteita.

Hakkila:

Kanervanummi

Ajankohtaista

Twitter