Tikkurila

Tälllä sivulla esitellään vuoden 2018 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Tikkurilan alueella.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma 2018

Koivuhaan arboretum

 • Arboretumiin laaditaan puistosuunnitelma, joka sisältää eteläosan laajentamisen ja pohjoisosan uudistamisen.

Tikkurilan keskuspuiston silta

 • Tikkurilan keskuspuistoon suunnitellaan uusi Kylmäojan ylittävä silta ja ulkoilureittiyhteys Osmankäämintielle.

Tikkurilan keskustapuisto

 • Tikkurilan kaavarungon mukaisesti laaditaan yleissuunnitelma Kirjastopuiston jatkumisesta pohjoiseen.

Satomäenranta ja Karhunranta

 • Puistosuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toiminta-arpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen.

Tutkijanpelto ja Assistentinpuisto

 • Puistosuunnittelun tavoitteena on kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen, toimintatarpeiden selvittäminen sekä luonto-, historia- ja maisema-arvojen huomioiminen.

Malminiitynpuisto

 • Malminiitynpuistoon suunnitellaan valaistus puuttuvalta osalta. Samalla tarkistetaan nykyisten valaisimien kunto.

Kievarinpuisto

 • Tikkurilantien ja Kanervantien varteen suunnitellaan kapea, mutta kasvillisuudeltaan monimuotoinen puisto, joka toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä.

Hanabölen sillat ja reittiyhteydet

 • Hanabölen jokilaakson ympäristöön tehdään ulkoilureittien ja siltojen yleissuunnitelma. Reitistö toimii osana seudullista ulkoilureittiyhteyttä.

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma 2018

Koivuhaan lammasaitaus

 • Koivuhaan nykyisen aitauksen eteläpuolelle rakennetaan väliaikainen lammasaitaus. Nykyisen laitumen tulee olla poissa käytöstä noin viiden vuoden välein, jolloin ennaltaehkäistään mahdollisten eläintautien tarttuminen sekä elvytetään varsinaisen laitumen kasvukuntoa.

Kielotien kevyenliikenteen sillan alitus ja Viertolanranta

 • Siltarakenteen ja siihen liittyvän käytävän vihertyöt viimeistellään.

Maitikkapuisto

 • Maitikkapuistoon asennetaan valaistus puuttuvalle puistonosalle.

Malminiityn koira-aitaus

 • Koira-aitauksen aita uusitaan kokonaan ja sisääntuloihin rakennetaan eteishäkit. Huonokuntoiset kalusteet uusitaan ja puistopenkkejä lisätään. Myös alueen valaistus uusitaan.

Tikkurilan jokiranta ja Tikkurilankoski

Kanervannummi

 • Kanervannummen kuntoradan ja Suomi 100-metsän rakentaminen jatkuu.

Haarikkopuisto

 • Leikkipaikan puuaita korvataan kolmilankaverkkoaidalla ja välineitä, kalusteita ja valaistusta uusitaan. Huonokuntoiset puut poistetaan ja korvataan tarvittaessa uusilla istutuksilla.

Sipulinvarsi

Ajankohtaista

Twitter