Korvausvaatimukset

Kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan. Kaupunki on korvausvelvollinen myös silloin, jos se on omilla toimillaan aiheuttanut henkilöille tai omaisuuksille vahinkoja. Vahingonkorvauksia voi hakea erillisillä lomakkeilla. Jokainen hakemus käsitellään erikseen. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja. Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla.

Liukastumisvahinko

Liukastumisvahingosta on ilmoitettava mahdollisimman pian maankäytön asiakaspalveluun sähköpostilla maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi tai puhelimitse 09 839 22242.

Korvausvaatimus, liukastumisvahinkolomake.

Ajoneuvovauriot

Ajoneuvovauriosta on ilmoitettava mahdollisimman pian maankäytön asiakaspalveluun sähköpostilla maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi tai puhelimitse 09 839 22242.

Korvausvaatimus, autovahinkolomake.

Ajankohtaista

Twitter