Nähtävillä olevat suunnitelmat

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistumisen jälkeen ne pidetään nähtävillä kahden viikon ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat esillä ´Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö´ -asiakaspalvelun tiloissa osoitteessa Kielotie 13, 1. krs. Tikkurilan, Korson ja Myyrmäen Vantaa-infoissa ovat nähtävillä kyseisten alueen suunnitelmat. Suunnitelmiin voi tutustua nähtävillä oloaikana myös internetissä.

Suunnitelmien esittelyyn nähtävillä oloaikana on varauduttu Kielotie 13:ssa, jossa esittelijöinä toimivat suunnitelman laadinnassa mukana olleet asiantuntijat.

Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistön omistajille ja haltijoille kirjeitse. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi vähintään viikkoa ennen nähtäville asettamista. Lisäksi nähtäville asettamisesta tiedotetaan Vantaan Sanomissa.

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSIA NÄHTÄVILLÄ

Seuraavat suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 19.10. – 1.11.2017 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan Asiakaspalvelussa, Kielotie 13, Tikkurila, katutaso. Suunnitelmat ovat tällöin myös Vantaan kaupungin internet-sivuilla: vantaa.fi > Asuminen ja ympäristö > Kadut ja viheralueet > Asiakaspalvelu > Nähtävillä olevat suunnitelmat

KATUSUUNNITELMAT

REKOLA

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 09 8392 2419, 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Alueinsinööri
Mariika Lehto, p. 09 8392 2417, 040 867 6306
Sähköposti: mariika.lehto(at)vantaa.fi


MATARI

Rekolantie skeittipuiston kohdalla

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 09 8392 2419, 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluassistentti
Martti Rautiainen, p. 050 302 7692
Sähköposti: martti.rautiainen(at)vantaa.fi


KORSO

Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 09 8392 2419, 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluassistentti
Martti Rautiainen, p. 050 302 7692
Sähköposti: martti.rautiainen(at)vantaa.fi


NIKINMÄKI

Perhotie välillä Paarmarinne – Sinisiiventie
Sinisiiventie välillä Korennontie – Perhotie

Lisätietoja:

Kadunsuunnittelupäällikkö
Olli Lappalainen, p. 09 8392 2419, 040 867 6309
Sähköposti: olli.lappalainen(at)vantaa.fi

Suunnitteluinsinööri
Mikko Takkinen, p. 09 8392 2434, 040 723 3981
Sähköposti: mikko.takkinen(at)vantaa.fi


Mahdolliset muistutukset on toimitettava viimeistään 1.11.2017 klo 15.00 mennessä kirjallisesti osoitteella:
Tekninen lautakunta, KIRJAAMO, Asematie 7, 01300 Vantaa


Vantaalla 9.10.2017

Vantaan kaupunki

Kuntatekniikan keskus


Kaupungininsinööri

Henry Westlin

Kuulutusaika 17.10. - 3.11.2017

VANTAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKISTUS

Kuulutus

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen (35 Mt)

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma, selostus

Liite 1. Toiminta-alueiden ulkopuolisten kohteiden ja toiminta-alueiden erityiskohteiden nykytila

Liite 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta 2017-2026 (10 Mt)

Liite 3. Karttamerkintöjen selitykset

Liite 4. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet

Liite 5. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnissa analysoidut alueet (kartta 9,5 Mt)

Liite 6. Ympäristönsuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 12 Mt)

Liite 7. Terveydensuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 10 Mt)

Liite 8. Vesiosuuskuntia, -yhtiöitä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet

Ajankohtaista

Twitter