Nähtävillä olleet suunnitelmat

Täältä löytyvät kuluvan ja edellisen vuoden aikana nähtävillä olleet katusuunnitelmaehdotukset sekä viher- ja liikunta-alueiden yleissuunnitelmaehdotukset:

2017

2016

2015

HUOM.: PDF-kuvatiedosto avautuu Firefoxilla uuteen ikkunaan, mutta Chromella samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

2017

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

16.11. - 29.11.2017

19.10. - 1.11.2017

7.9. - 20.9.2017

11.8. - 23.8.2017

11.5. - 24.5.2017

20.4. - 3.5.2017

16.3. - 29.3.2017

16.2. - 1.3.2017

19.1. - 1.2.2017

Tiesuunnitelmat

23.8. - 22.9.2017

Vesihuolto

17.10. - 3.11.2017

Kuulutusaika 16.11. - 29.11.2017

VIHER- JA LIIKUNTA-ALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

Kivistön suuralueen metsäsuunnitelma:
- Suunnitelmaselostus Kivistö
- Kuvioluettelo Kivistö
- Kivistö kuviokartta 1 pohjoisosa
- Kivistö kuviokartta 2 pohjoisosa
- Kivistö kuviokartta 3 itäosa
- Kivistö kuviokartta 4 länsiosa
- Kivistö kuviokartta 5 keskiosa
- Kivistö kuviokartta 6 eteläosa
- Kivistö kuviokartta 7 eteläosa

Hakunilan suuralueen metsäsuunnitelma:

- Suunnitelmaselostus Hakunila
- Kuvioluettelo Hakunila
- Hakunila kuviokartta 1 pohjoisosa
- Hakunila kuviokartta 2 keskiosa
- Hakunila kuviokartta 3 eteläosa
- Hakunila kuviokartta 4 itäosa

ULKOILUREITTIEN YLEISSUUNNITELMAT

Ulkoilureitin yleissuunnitelma välillä Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto

- Suunnitelmaselosta
- Suunnitelmakartta
- Pituusleikkaus, reitti 1
- Pituusleikkaus, reitti 2

Takaisin ylös

Kuulutusaika 17.10. - 3.11.2017

VANTAAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TARKISTUS

Kuulutus

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen (35 Mt)

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma, selostus

Liite 1. Toiminta-alueiden ulkopuolisten kohteiden ja toiminta-alueiden erityiskohteiden nykytila

Liite 2. Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta 2017-2026 (10 Mt)

Liite 3. Karttamerkintöjen selitykset

Liite 4. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet

Liite 5. Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnissa analysoidut alueet (kartta 9,5 Mt)

Liite 6. Ympäristönsuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 12 Mt)

Liite 7. Terveydensuojelullisiin syihin perustuvat erityiskohteet Vantaalla (kartta 10 Mt)

Liite 8. Vesiosuuskuntia, -yhtiöitä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet

Takaisin ylös

Kuulutusaika 19.10. - 1.11.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

REKOLA

Laurintie välillä Kasperinpolku – Rekolantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Rekolantie – Eevantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Eevantie – Laurantie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Laurantie – Hanabölentie, katusuunnitelma

Laurintie välillä Kasperinpolku – Hanabölentie, katusuunnitelman selostus

MATARI

Rekolantie skeittipuiston kohdalla, asemapiirustus

Rekolantie skeittipuiston kohdalla, katusuunnitelman selostus

KORSO

Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla, asemapiirustus

Urpiaisentie Kulomäentien rampin kohdalla, katusuunnitelman selostus

NIKINMÄKI

Perhotie välillä Paarmarinne-Sinisiiventie, katusuunnitelma

Perhotie välillä Paarmarinne-Sinisiiventie, katusuunnitelmaselostus

Sinisiiventie välillä Korennontie-Perhotie, katusuunnitelma

Sinisiiventie välillä Korennontie-Perhotie, katusuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

TIESUUNNITELMAT 23.8. - 22.9.2017

Koivukylänväylän mt 1375 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Vanha Myllypolku - Lahdentie, tiesuunnitelma, Vantaa

Yleiskartta: Koivukylänväylä välillä Vanha Myllypolku - Lahdentie

3T-1 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

3T-2 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

3T-3 suunnitelmakartta: Koivukylänväylä

Takaisin ylös

Kuulutusaika 7.9. - 20.9.2017

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat 1:500

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat 1:1000

Myyrmäen urheilupuiston liikunta-aluesuunnitelma ja Myyrmäenmetsän ja Naulapuiston puistosuunnitelmat selostus

TIKKURILA

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunnitelma 1:1000

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunnitelma, radan länsipuoli

Tikkurilan Jokiranta, yleissuunitelma, radan itäpuoli

Tikkurilan Jokiranta, Vernissasilta siltasuunnitelma

Tikkurilan jokiranta, Silkkisilta siltasuunnitelma

Tikkurilan Jokirannan yleissuunnitelma raportti

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.8. - 23.8.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

VEROMIES

Perintökuja katusuunnitelma

Perintökuja katusuunnitelman selostus

KOIVUHAKA

Peltolantie katusuunnitelma

Peltolantie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.5. - 24.5.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MYYRMÄKI

Ruukkupiha, Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelmien koostepiirustus

Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelma

Ruukkukuja ja Liesikuja katusuunnitelman selostus

Ruukkupiha katusuunnitelma

Ruukkupiha katusuunnitelman selostus

VIINIKKALA

Suokallionkuja katusuunnitelma

Suokallionkuja katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

OJANKO, HAKUNILA, SOTUNKI

Hakunilan urheilupuisto - Sipoonkorven kansallispuisto, ulkoilureitin yleissuunnitelma

Hakunila - Sipoonkorpi ulkoilureitin yleissuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 20.4. - 3.5.2017

KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSET

MARTINLAAKSO

Laajavuorentie, katusuunnitelma

Laajavuorentie, katusuunnitelman selostus

HAKKILA

Vanha Porvoontie, katusuunnitelma

Vanha Porvoontie, katusuunnitelman selostus

Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie, katusuunnitelma

Tikkurilantie välillä Hakintie - Kanervantie, katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAEHDOTUKSET

VIINIKKALA

Vasamapuisto, puistosuunnitelma (11.1 Mb)

Vasamapuisto, puistosuunnitelma leikkaukset

Vasamapuisto, puistosuunnitelma julkisivut

Vasamapuisto, puistosuunnitelman selostus

Kuulutusaika 16.3. - 29.3.2017

KATUSUUNNITELMAT

VEROMIES

Tikkurilantie, jalkakäytävä väl. Rälssitie-Manttaalitie - Asemapiirustus

Tikkurilantie, jalkakäytävä väl. Rälssitie-Manttaalitie - Katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Hernetie katusuunnitelma

Hernetie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 16.2. - 1.3.2017

KATUSUUNNITELMAT

HIEKKAHARJU

Tarhurintie asemapiirustus

Tarhurintie katusuunnitelman selostus

HAKKILA

Kanervantie katusuunnitelma

Kanervantie katusuunnitelman selostus

ILOLA

Epinkoskentie katusuunnitelma

Epinkoskentie katusuunnitelman selostus

VAARALA

Hakunilantie V9808-V9309 katusuunnitelma

Hakunilantie V9808-V9309 katusuunnitelman selostus

Kuulutusaika 19.1. - 1.2.2017

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE NÄHTÄVILLÄ

Kuulutus

Toiminta-alueen sanallinen määrittely

Toiminta-alueen 2017 kartta

Toiminta-aluemuutokset 2017-2019 (alustava kartta tiedoksi)

Takaisin ylös

2016

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

10.11. - 23.11.2016

6.10. - 19.10.2016

8.9. - 21.9.2016

11.8. - 24.8.2016

12.5. - 25.5.2016

7.4. - 20.4.2016

10.3. - 23.3.2016

3.2. - 26.2.2016

11.2. - 24.2.2016

21.1. - 3.2.2016

HUOM.: PDF-kuvatiedosto avautuu samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

Kuulutusaika 10.11. - 23.11.2016

KATUSUUNNITELMAT:

MYYRMÄKI

Kuulutusaika 6.10. - 19.10.2016

KATUSUUNNITELMAT:

ASKISTO
VIERTOLA
ILOLA
.
VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAEHDOTUKSIA:
KEIMOLA
TIKKURILA

Kuulutusaika 8.9. - 21.9.2016

KATUSUUNNITELMAT:

KEIMOLA
Keimolanmäki katusuunnitelmien koostepiirustus
Ajolenkki välillä Keimolanmäenpuisto - Ruutulipunkuja katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Ruutulipunkuja - Varikkokaarre katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Varikkokaarre - Keimolanmäentie katusuunnitelma
Ajolenkki välillä Keimolanmäenpuisto - Keimolanmäentie katusuunnitelman selostus
Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre - Ajolenkki katusuunnitelma
Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre - Ajolenkki katusuunnitelman selostus
Ruutulipunkuja katusuunnitelma
Ruutulipunkuja katusuunnitelman selostus
Varikkokaarre ja Varikkopolku katusuunnitelma
Varikkokaarre ja Varikkopolku katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 11.8. - 24.8.2016

KATUSUUNNITELMAT:

PIISPANKYLÄ
KIVISTÖ / PIISPANKYLÄ
VEROMIES / LENTOKENTTÄ
ITÄ-HAKKILA

Kuulutusaika 12.5. - 25.5.2016

KATUSUUNNITELMAT:

MARTINLAAKSO
VIERTOLA

Kaislatie kavennukset, katusuunnitelma

REKOLA
LÄNSIMÄKI

Kuulutusaika 7.4. - 20.4.2016

KATUSUUNNITELMAT:

YLÄSTÖ

Kuukusentie katusuunnitelma

Kuukusentie katusuunnitelman selostus

Kuukusentien LP-alue katusuunnitelma

Kuukusentien LP-alue katusuunnitelman selostus

VEROMIES

Aviabulevardi katusuunnitelmien koostepiirustus

Aviakuja katusuunnitelma

Aviakuja katusuunnitelman selostus

Aviabulevardi Aviakujan kiertoliittymä katusuunnitelma

Aviabulevardi Aviakujan kiertoliittymä katusuunnitelman selostus

Karhumaenportti katusuunnitelma

Karhumäenportti katusuunnitelman selostus

Karhumäentie, Karhumäenportin liittymä katusuunnitelma

Karhumäentie, Karhumäenportin liittymä katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Klökarsintie katusuunnitelma

Klökarsintie katusuunnitelman selostus

TIKKURILA

Horsmakuja katusuunnitelma

Horsmakuja katusuunnitelman selostus

HAKKILA, KUNINKAALA

Tukkukaupankuja ja LP-Alue, Kyytitie koostepiirustus

Tukkukaupankuja ja LP-Alue katusuunnitelma

Tukkukaupankuja ja LP-Alue katusuunnitelman selostus

Kyytitie katusuunnitelma

Kyytitie katusuunnitelman selostus

Kanervikontie ja Kanervantie katusuunnitelmien koostepiirustus

Kanervikontie PLV 0-250 katusuunnitelma

Kanervikontie PLV 250-510 katusuunnitelma

Kanervikontie katusuunnitelman selostus

Kanervantie välillä Kanervantie 3 - Tikkurilantie katusuunnitelma

Kanervantie katusuunnitelman selostus

Kanervatien ylikulkusilta

Tikkurilantie, Kanervantien liittymä katusuunnitelma

Tikkurilantie, Kanervantien liittymä katusuunnitelman selostus

VAARALA

Lähdepuistontie katusuunnitelma

Lähdepuistontie katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUSUUNNITELMAT:

HAKKILA

Kanervannummi puistosuunnitelma

Kievarinpuisto puistosuunnitelma

Kanervannummen ja Kievarinpuiston suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 10.3. - 23.3.2016

KATUSUUNNITELMAT

HÄMEENKYLÄ

Santamäentie pysäkki V1299 asemapiirustus

Santamäentie pysäkki V1299 katusuunnitelman selostus

MARTINLAAKSO

Louhelantie pysäkki V1793 asemapiirustus

Louhelantie pysäkki V1793 katusuunnitelman selostus

KORSO

Kotkansiipi katusuunnitelma

Kotkansiipi katusuunnitelman selostus

Merikotkankuja katusuunnitelma

Merikotkankuja katusuunnitelman selostus

Merikotkankujan LP-alue katusuunnitelma

Merikotkankujan LP-alue katusuunnitelman selostus

Urpiaisentie katusuunnitelma

Urpiaisentie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 3.2. - 26.2.2016

VESIHUOLLON TOIMINTA-ALUE NÄHTÄVILLÄ

Kuulutus

Toiminta-aluekartta

Kuulutusaika 11.2. - 24.2.2016

KATUSUUNNITELMAT

MYYRMÄKI

Virtatie katusuunnitelma

Virtatie katusuunnitelman selostus

KEIMOLA

Keimolanmäki katusuunnitelmien ja puistosuunnitelman koostepiirustus

Lincolninaukio katusuunnitelma

Lincolninaukio katusuunnitelman selostus

Lincolninaukio valvontatorni pääpiirustus

Pikku-Keimolan puiston silta pääpiirustus

Pikku-Keimolanpolku katusuunnitelma

Pikku-Keimolanpolku katusuunnitelman selostus

VIERTOLA

Osmankäämintie katusuunnitelma

Osmankäämintie katusuunnitelman selostus

PUISTOSUUNNITELMAT

KEIMOLA

Pikku-Keimolan puisto asemapiirustus

Pikku-Keimolan puisto suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 21.1. - 3.2.2016

KATUSUUNNITELMAT

KIVISTÖ

Sinisafiirinpolku katusuunnitelma

Sinisafiirinpolku katusuunnitelmaselostus

PAKKALA

Lentoasemantie, Keikarikujan liittymä katusuunnitelma

Lentoasemantie, Keikarikujan liittymä katusuunnitelman selostus

VEROMIES

Tikkurilantie katusuunnitelma

Tikkurilantie katusuunnitelmaselostus

LENTOKENTTÄ


Turbiinitien eteläosa katusuunnitelma

Turbiinitie katusuunnitelmaselostus

MATARI

Ullantie katusuunnitelma PLV 0-350

Ullantie katusuunnitelma PLV 350-590

Ullantie katusuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

2015

Katusuunnitelmaehdotukset

Kuulutusajat:

26.11.-9.12.2015

15.10.-28.10.2015

17.9.-30.9.2015

20.8.-2.9.2015

28.5.-10.6.2015

7.5.-21.5.2015

16.4.-29.4.2015

19.3.-1.4.2015

26.2.-11.3.2015

12.2.-25.2.2015

29.1.-11.2.2015

PDF-kuvatiedosto avautuu samaan ikkunaan. Takaisin tälle sivulle pääset selaimen nuolinäppäimellä.

Kuulutusaika 26.11. - 9.12.2015

KATUSUUNNITELMAT

MARTINLAAKSO

Martinlaakso katusuunnitelmien koostepiirustus

Laajaniityntie katusuunnitelma

Laajaniityntie katusuunnitelmaselostus

Martinlaaksonkuja katusuunnitelma

Martinlaaksonkuja katusuunnitelmaselostus

Martinlaaksonpolku välillä Mika Häkkisen aukio - Vaahtera-aukio katusuunnitelma

Martinlaaksonpolku välillä Vaahtera-aukio - Martintori katusuunnitelma

Martinlaaksonpolku katusuunnitelmaselostus

Martinlaaksontie katusuunnitelma

Martinlaaksontie katusuunnitelmaselostus

Martinpolku katusuunnitelma

Martinpolku katusuunnitelmaselostus

Martintori katusuunnitelma

Martintori katusuunnitelmaselostus

Mika Häkkisen aukio katusuunnitelma

Mika Häkkisen aukio katusuunnitelmaselostus

Vaahtera-aukio katusuunnitelma

Vaahtera-aukio katusuunnitelmaselostus

KIVISTÖ

Muskettikuja katusuunnitelma

Muskettikuja katusuunnitelmaselostus

HELSINGIN PITÄJÄN KIRKONKYLÄ

Kuriiritie katusuunnitelma

Kuriiritie katusuunnitelman selostus

MATARI

Otavantie katusuunnitelma

Otavantie katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 15.10. - 28.10.2015

KATUSUUNNITELMAT

YLÄSTÖ

Lumijälki - Tulkintie katusuunnitelmien koostepiirustus

Lumijälki katusuunnitelma

Lumijälki katusuunnitelman selostus

Nuolitie ja Nuolenkärjenkuja koostepiirustus

Nuolitie välillä Tuupakantie - Nuolenkärjenkuja katusuunnitelma

Nuolitie välillä Tuupakantie - Nuolenkärjenkuja katusuunnitelman selostus

Nuolenkärjenkuja katusuunnitelma

Nuolenkärjenkuja katusuunnitelman selostus

Tulkintie, Lumijäljen liittymä, katusuunnitelma

Tulkintie, Lumijäljen liittymä, katusuunnitelman selostus

ILOLA

Atlaspolku välillä Karpaattientie - Atlaspuisto katusuunnitelma

Atlaspolku välillä Karpaattientie - Atlaspuisto katusuunnitelman selostus

Atlaspolku välillä Atlastie - Altaintie katusuunnitelma

Atlaspolku välillä Atlastie - Altaintie katusuunnitelman selostus

Katajatie katusuunnitelma

Katajatie katusuunnitelman selostus

VIINIKKALA

Osumakuja katusuunnitelma

Osumakuja katusuunnitelman selostus

KOIVUKYLÄ

Primavera-tori katusuunnitelma

Primavera-tori katusuunnitelman selostus

ASOLA

Katajatie katusuunnitelma

Katajatie katusuunnitelman selostus

HAKUNILA

Kaskelantie katusuunnitelmien koostepiirustus

Kaskelanrinne katusuunnitelma

Kaskelanrinne katusuunnitelman selostus

Kaskelantie katusuunnitelma

Kaskelantie katusuunnitelman selostus

Kyytitie katusuunnitelma

Kyytitie katusuunnitelman selostus

Hakunila LP- ja EV-alueet katusuunnitelma

Hakunila LP- ja EV-alueet katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 17.9.-30.9.2015

KATUSUUNNITELMAT

MYYRMÄKI

Vaskivuorentie katusuunnitelma

Vaskivuorentie katusuunnitelman selostus

KIVISTÖ

Kivistön katusuunnitelmien koostekartta

Syväkivenpolku katusuunnitelma

Syväkivenpolku katusuunnitelmaselostus

Vantaankoskentie välillä Syväkiventie - Beryllikatu katusuunnitelma

Vantaankoskentie välillä Beryllikatu - Tikkurilantie katusuunnitelma

Vantaankoskentie katusuunnitelmaselostus

Korundikatu katusuunnitelma

Korundikatu katusuunnitelmaselostus

Korundiportti katusuunnitelma

Korundiportti katusuunnitelmaselostus

Sitriinikuja katusuunnitelma

Sitriinikuja katusuunnitelmaselostus

Topaasikuja katusuunnitelma

Topaasikuja katusuunnitelmaselostus

Topaasiaukio katusuunnitelma

Topaasiaukio katusuunnitelmaselostus

Topaasiaukion linja-autoterminaali katusuunnitelma

Topaasiaukion linja-autoterminaali katusuunnitelmaselostus

Juhani Paajasen aukio katusuunnitelma

Juhani Paajasen aukio katusuunnitelmaselostus

Spinellipolku katusuunnitelma

Spinellipolku katusuunnitelmaselostus

Zirkonipolku katusuunnitelma

Zirkonipolku katusuunnitelmaselostus

Kivistön puistokatu katusuunnitelma

Kivistön puistokatu katusuunnitelmaselostus

Akaattikuja katusuunnitelma

Akaattikuja katusuunnitelmaselostus

Keltasafiirinpolku katusuunnitelma

Keltasafiirinpolku katusuunnitelmaselostus

Punasafiirinpolku katusuunnitelma

Punasafiirinpolku katusuunnitelmaselostus

VIERTOLA

Neilikkatie katusuunnitelma

Neilikkatie katusuunnitelmaselostus

ITÄ-HAKKILA

Värttinäpolku katusuunnitelma

Värttinäpolku katusuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 20.8.-2.9.2015

KATUSUUNNITELMAT

KIVISTÖ


Safiiriaukio katusuunnitelma

Safiiriaukio katusuunnitelmaselostus

VIERTOLA

Osmankäämintie katusuunnitelma

Osmankäämintie katusuunnitelman selostus

Viertolankuja katusuunnitelma

Viertolankuja katusuunnitelman selostus

PÄIVÄKUMPU

Laurintie Pentintien liittymä, pysäkki V7507 katusuunnitelma

Laurintie Pentintien liittymä, pysäkki V7507 katusuunnitelman selostus

VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

KUNINKAANMÄKI, SOTUNKI


Vanha Porvoontie - Sotunki ulkoilureitin ja ladun yleissuunnitelma

Vanha Porvoontie - Sotunki ulkoilureitin ja ladun suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 28.5.-10.6.2015

KATUSUUNNITELMAT

KOIVUHAKA

Kaunokkikuja katusuunnitelma

Kaunokkikuja katusuunnitelman selostus

RUSKEASANTA

Simonkyläntie Kehäkukantien ja Viertopolun liittymä katusuunnitelma

Simonkyläntie Kehäkukantien ja Viertopolun liittymä katusuunnitelman selostus

VIHERALUE- JA PUISTOSUUNNITELMAT

VAPAALA

Sahapuisto perusparannussuunnitelma

Sahapuisto suunnitelmaselostus

KIVISTÖ

Opaalipuisto puistosuunnitelma

Opaalipuisto leikkaus A-A

Opaalipuisto suunnitelmaselostus

Sakastipuisto yleissuunnitelma

Sakastipuisto suunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 7.5.-21.5.2015

KATUSUUNNITELMAT

VAPAALA

Vapaalantie katusuunnitelma

Vapaalantie katusuunnitelman selostus

HIEKKAHARJU

Sinirikonkuja välillä Keltamotie-Sinirikontie asemapiirustus

Sinirikontien asemapiirustus

Sorapolku katusuunnitelma

Sorapolku katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 16.4.-29.4.2015

KATUSUUNNITELMAT

Kivistön koulun kaava-alue katusuunnitelmien koontikartta

VAPAALA

Nuijatie korotettu suojatiealue asemapiirustus

Nuijatie korotettu suojatiealue katusuunnitelman selostus

KIVISTÖ

Oliviinikuja katusuunnitelma

Oliviinikuja katusuunnitelman selostus

Opaalikuja katusuunnitelma

Opaalikuja katusuunnitelman selostus

Spinellikuja katusuunnitelma

Spinellikuja katusuunnitelman selostus

Spinellipolku katusuunnitelma

Spinellipolku katusuunnitelman selostus

VIERTOLA


Peltolantie väl. Sinirikontie-Talvikkitie katusuunnitelma

Peltolantie katusuunnitelman selostus

LÄNSIMÄKI

Keihästie katusuunnitelma

Keihästie katusuunnitelman selostus

VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

PAKKALA

Pakkala 3C puistojen yleissuunnitelmaselostus

Juhlapuiston ja Spanskinpuiston yleissuunnitelma

Tuulensuunpuiston yleissuunnitelma

Takaisin ylös

Kuulutusaika 19.3.-1.4.2015

KATUSUUNNITELMAT

Åbyntie katusuunnitelma

Åbyntie katusuunnitelman selostus

KIVISTÖ

Lintukallionkuja katusuunnitelma

Lintukallionkuja katusuunnitelman selostus

Miekkatie katusuunnitelma

Miekkatie katusuunnitelman selostus

VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

ASOLA

Lipstikka yleissuunnitelma kooste

Lipstikka Haxberginmetsä yleissuunnitelma

Lipstikka Lipstikanvarsi yleissuunnitelma

Lipstikka Lipstikkapuisto yleissuunnitelma

Lipstikka Rekolanmetsä yleissuunnitelma

Lipstikan puistojen yleissuunnitelmaselostus

Takaisin ylös

Kuulutusaika 26.2.-11.3.2015

Ei nähtävillä olleita katusuunnitelmia.

Kuulutusaika 12.2.-25.2.2015

KATUSUUNNITELMAT

ILOLA

Levonojantie (Karpaattienkuja) katusuunnitelma

Levonojantie (Karpaattienkuja) katusuunnitelman selostus

Tonttumäki katusuunnitelma

Tonttumäki katusuunnitelman selostus

VIHER- JA URHEILUALUEIDEN YLEISSUUNNITELMAT

KIVISTÖ

Murronpuiston hulevesialtaan yleissuunnitelma, vaihe 1.

Murronpuiston hulevesialtaan yleissuunnitelma, vaihe 2.

Murronpuiston hulevesisaltaan yleissuunnitelmaselostus (30 sivua)

MYLLYMÄKI

Myllymäenpuisto ja Kinkeripuisto yleissuunnitelma

Myllymäen puistojen yleissuunnitelmaselostus

Härkäpuiston yleissuunnitelma

LIITTEET:

Liite 1 Härkäpuisto pieni

Liite 2 Pato

Takaisin ylös

Kuulutusaika 29.1.-11.2.2015

KATUSUUNNITELMAT

KOIVUKYLÄ

Leinelän liityntäpysäköinti läntinen

Leinelän liityntäpysäköinti läntinen katusuunnitelman selostus

KAIVOKSELA

Vantaanlaaksontie pysäkki V1632-asemapiirustus

Vantaanlaaksontie pysäkki V1632-katusuunnitelman selostus

Takaisin ylös

Ajankohtaista

Twitter