Kadut

Vantaalla on katuja ja kevyenliikenteen väyliä yhteensä noin puolitoistatuhatta kilometriä.

Katuverkostoa korjataan ja rakennetaan vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla ja ylläpidetään noin 10 miljoonalla eurolla. Se laajenee vuosittain noin 20 kilometrillä. Uudet, valmistuneet kadut luovutetaan rakennustoimien jälkeen kadunpitoon, jonka jälkeen kadunpito vastaa katujen päivittäisestä hoidosta ja kunnossapidosta.

Vaikka kadut ovat yleisiä alueita, niillä tulee toimia aina luvanvaraisesti. Lisää luvista Yleisten alueiden luvat -sivulla.

Palaute

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palautelomakkeella.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Virka-ajan ulkopuolella: Katujen ylläpidon päivystys kiireellisissä asioissa:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, puh. 09 8394 0000.

Vaikuta suunnitteluun

Kiinteistönomistajilla on mahdollisuus vaikuttaa ja saada tietoa suunnittelusta. Katujen ja puistojen suunnitteluun kuntalaiset voivat vaikuttaa sekä suunnittelun kuluessa että suunnitelmien virallisena nähtävillä oloaikana. Suunnittelun käynnistyessä katuun tai puistoon rajoittuvien kiinteistön omistajille tai haltijoille tiedotetaan kirjeitse.

Kuntatekniikan keskus

Kielotie13, 01300 Vantaa

Katu- ja viheralueiden sekä liikenteen ja vesihuollon suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, nähtävillä olevat suunnitelmat

Ajankohtaista

Twitter