Katujen kunnossapito

Vantaalla on katuja ja kevyenliikenteen väyliä yhteensä noin puolitoistatuhatta kilometriä.

Katuverkostoa korjataan ja rakennetaan vuosittain noin 30 miljoonalla eurolla ja ylläpidetään noin 10 miljoonalla eurolla. Se laajenee vuosittain noin 20 kilometrillä. Uudet, valmistuneet kadut luovutetaan rakennustoimien jälkeen kadunpitoon, jonka jälkeen kadunpito vastaa katujen päivittäisestä hoidosta ja kunnossapidosta.

Vaikka kadut ovat yleisiä alueita, niillä tulee toimia aina luvanvaraisesti. Lisää luvista Yleisten alueiden luvat -sivulla.

Vantaan katualueiden hoito jaetaan kahteen tiemestaripiiriin, itäiseen ja läntiseen. Näiden alueiden toimintarajana on Pakkalantie. Korson ja Hakunilan suuralueita hoitavat yksityiset alueurakoitsijat. Näiden lisäksi Vantaan liikenneverkostoa hoitavat Liikennevirasto (mm. valtatiet), Finavia (lentoaseman ympäristön katualueet), sekä erinäinen määrä tiekuntia (yksityistiet).

Katujen ylläpito

Vantaan kaupungin kadunpidon vastuulle kuuluvat mm. katujen kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Hoidettavia katuja, teitä ja kevyenliikenteenväyliä kaupungissa on yhteensä noin 1500 kilometriä.

Katualueita hoidetaan verovaroin. Kaupungin suorittamiin ylläpitotöihin kuuluvat mm. liikenneväylien auraus, liukkaudentorjunta, polanteiden poisto sekä lumen ajo lumenvastaanottopaikoille. Kiinteistöjen vastuulla on ainoastaan kiinteistöliittymien avaus aurauslumista.

Katuja kunnossapidetään talvisin kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pääväylät ja joukkoliikennettä palvelevat kadut kuuluvat pääsääntöisesti I- ja II –luokkiin, asuntokadut III –luokkaan. Kesäaikaan kaikkia katualueita harjataan ja pestään koneellisesti, korjataan asfaltti- ja kivipäällystevaurioita, liikennemerkkejä ja muita varusteita sekä asennetaan reunakiviä tarpeiden mukaisesti.

Ohjeita tontin omistajalle tai haltijalle talvikunnossapidosta

Palaute

Talvikunnossapidon usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palautelomakkeella. Lomakkeeseen on kytketty myös karttapalvelu, johon voi merkitä palautteen kohteen sijainnin.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Virka-ajan ulkopuolella: Katujen ylläpidon päivystys kiireellisissä asioissa:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, puh. 09 8394 0000.

Ajankohtaista

Twitter