Suunnitteluohjeet konsulteille

Vantaan kadun-, vesihuollon ja viheralueiden suunnittelussa käytetään tiettyjä yhtenäisiä määrittelyjä ja piirustusmerkintöjä. Ohjeistoa on käytettävä kaupungin tilaamissa töissä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Suunnitelmien laatimisessa noudatetaan linkeistä löytyvää ohjeistusta.

Kadun ja vesihuollon suunnittelua koskevat ohjeet

Vantaan kadun- ja vesihuollon suunnittelussa käytetään tiettyjä yhtenäisiä määrittelyjä ja piirustusmerkintöjä. Ohjeistoa on käytettävä kaupungin tilaamissa töissä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Suunnitelmien laatimisessa noudatetaan linkeistä löytyvää ohjeistusta.

Piirustusten lajeissa ja aiheissa noudatetaan Katusuunnitelman ja kadun rakentamissuunnitelman sisältö -suunnitteluohjeesta poiketen seuraavia lajeja ja aiheita:

Piirustusten lajit ja aiheet 2016 alkaen

Katusuunnitelman ja kadun rakentamissuunnitelmien sisältö

Liikenteenohjaussuunnitelman sisältö ja ulkoasu

Mallikuvat:

Katualueita koskevat tyypipiirustukset:

Tiedote muutoksista

Ulkovalaistuksen suunnittelumenettely

Valaistussuunnitelmien tilauskäytäntö

 • Kadunsuunnittelija/viheraluesuunnittelija (myös konsultti) lähettää katusuunnitelman/viheraluesuunnitelman (asemapiirustuksen) valaistussuunnittelua varten valaistussuunnittelu konsultille ja ilmoittaa samalla tilauksesta Kristiina Mikkoselle / katutekniikka puh. 050 302 7809 tai kristiina.mikkonen@vantaa.fi. Kaupungilla on puitesopimus kolmen valaistussuunnittelu toimiston kanssa, joten hankkeeseen käytettävä valaistussuunnittelija tulee varmistaa Jere Mätöltä, jere.matto@vantaa.fi tai 040 060 5843.
 • Ulkovalaistuksen suunnittelusta on laadittu tehtäväkortit. Tehtäväkorttien ohjeistusta tulee noudattaa suunnittelussa. Kortit voi tilata Jere Mätöltä, jere.matto@vantaa.fi tai 040 060 5843.
 • Valaistussuunnittelija lähettää suunnitelman koordinaattilaskentaa varten kadunsuunnittelijalle, joka palauttaa suunnitelman koordinaattilaskentojen kanssa valaistussuunnittelijalle. Viheralueilla koordinaatteja ei laskenta.

Suunnitelma-asiakirja

Kohteittain laadittavat suunnitelma-asiakirjat:

 • Sähköpiirustusluettelo, liite 1
 • Työkohtainen työselitys, liite 2
 • Ulkovalaistustöiden määräluettelo, liite 3
 • Valaistussuunnitelma, 1:500 tai tilaajan toimittamassa mittakaavassa, liite 4
 • Yleispiirustus 1:2000, liite 5
 • Purkupiirustus 1: 2000 (1:500, 1:100), jos tarvitaan
 • Ulkovalaistustöiden kustannusarvio, liite 6
 • Ulkovalaistuskeskuksen pääkaavio, tarvittaessa, liite 7
 • Ulkovalaistuskeskuksen sijoituspiirustus 1:500, tarvittaessa, liite 8
 • Ulkovalaistuskeskuksen verkkokarttaote, jossa näkyy kaikki keskuksen syöttämät ryhmät, tarvittaessa
 • Työturvallisuusliite, liite 9
 • Mahdolliset detaljikuvat, tarvittaessa liite 10

Suunnittelun lisäohjeita

 • Suunnittelun pohjana käytetään Ulkovalaistuksen tarveselvitystä sekä yleissuunnitelmia. Yleissuunnitelmat löytyvät Koivukylän, Myyrmäen, Kivistön alueilta.
 • Suunnitelmissa on esitettävä oikosulkuvirta ja kuormitusvirta laskentojen tulokset
 • Yleispiirustuksessa on oltava näkyvissä kaikki suunnittelualueeseen liittyvät katuvalokeskukset tunnuksineen

Viheralueiden suunnittelua koskevat ohjeet

Viheralueiden yleis- ja toteutussuunnitelmien laadinnassa noudatetaan viheralueyksikön ohjetta yleis- ja toteutussuunnitelmien laadinnasta.

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet on toteutettu yhteistyössä Vantaan, Helsingin, Espoon ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

HSY:n johtojen huomioon ottaminen rakennushankkeessa

HSY:n johdoille (putkille) tulee varata riittävä suojaetäisyys, kun niiden läheisyydessä kaivetaan ja rakennetaan. Alla HSY:n ohjeita.

Ajankohtaista

Twitter