Ulkovalaistus

Vantaan kaduilla ja puistoissa on noin 43 000 valopistettä. Jatkossa yhä useammat Vantaan katuvaloista tulevat olemaan led-valoja ja uudisrakentamisessa niitä käytetään pääsääntöisesti.

Vantaan kaupunki vastaa katujen, puistojen, kaupungin liikuntapaikkojen ja kaupungin kiinteistöjen pihojen valaistuksesta. Vantaata halkovien pääteiden valaistuksesta vastaa puolestaan ELY-keskus.

Katu- ja puistovalopisteitä on yhteensä noin 43 000 kappaletta. Näiden energiakustannukset vuositasolla ovat noin 1,4 miljoonaa euroa ja huoltokustannukset noin 0,6 miljoonaa euroa. Energia hankitaan Vantaan Energia Oy:ltä. Huoltotyöt suorittaa Eltel Networks Oy.

Huoltotyöt

Yksittäiset pimeät lamput vaihdetaan huoltokierroksilla, jotka ajetaan tammi-helmikuussa ja elo-syyskuussa. Huoltokierrosten välillä lamppuja vaihdetaan, jos niitä on pimeänä enemmän kuin kaksi perättäistä lamppua. Katuvaloviat, joissa valaisimia on pimeänä laajemmalta alueelta, korjataan aina mahdollisimman pikaisesti.

Jos kadulla tai lähiympäristössä vain osa valoista palaa on katuvalokeskuksesta todennäköisesti palanut sulake. Mikäli alueen kaikki valot ovat pimeinä, on vika pääsääntöisesti ohjausjärjestelmässä. Näistä ongelmista tulisi ilmoittaa kaupungille, jotta vika päästäisiin korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Pimeistä katulampuista Vantaan alueella voi tehdä ilmoituksen verkossa vikailmoitus-kartassa. Irti revityistä pylväiden luukuista, avatuista keskuksista ja vastaavista mahdollista vaaraa aiheuttavista kohteista toivotaan aina ilmoitusta, jotta ne saadaan korjattua ennen kuin onnettomuuksia tapahtuu.

Vantaalla on n. 450 katuvalokeskusta, joita sytytetään ja sammutetaan keskitetysti kahden erillisen mittausaseman valoisuustasomittausten perusteella. Toinen mittausasema sijaitsee Itä- ja toinen Länsi-Vantaalla. Mikäli tietoliikenneyhteydet eivät jossain päin Vantaata jostain syystä toimi, ei valaistustasomittauksen antama ohjaus saavuta alueen keskuksia. Näissä tapauksissa varajärjestelmä sytyttää valot. Syttymis- ja sammumisajat voivat tällöin olla poikkeavat. Valaistuksen polttoaika on n. 4000 h vuodessa.

Kesällä tehdään niin sanottu ryhmävaihto, jolloin vaihdetaan 20 prosenttia lamppumäärästä. Samalla korjataan pienet viat sekä puhdistetaan heijastimet ja suojakuvut. Monimetallilamppujen polttoikä on kaksi-, elohopealamppujen neljä- ja suurpainenatriumlamppujen kuusi vuotta.

Valaistuksen saneeraus

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti elohopealamppujen valmistaminen loppui alkuvuodesta 2015. Vantaalla tämä tarkoittaa sitä, että koska valtaosa elohopeavalaisimista on elinkaarensa päässä, joudutaan aloittamaan mittava valaisinten vaihtourakka.

Elohopeavalaisimia on noin puolet koko valaisinkannasta eli yhteensä arviolta 16000 kpl. Valtaosa niistä on asennettu 1960 - 1980 luvuilla, joten niiden korjaaminen tai muokkaaminen ei ole mielekästä. Taloudellisesti järkevintä on vaihtaa valaisimet kokonaan uusiin. Vuoden 2014 alkanut valaisinvaihtourakka kestää suunnitelman mukaan vuoden 2018 loppuun.

Valaisinvaihtoon on aluksi käytetty suurpainepurkaus valaisimia, mutta yhä enemmän siirrytään käyttämään led-valaisimia.

Ajankohtaista

Twitter