Liikenne

Liikennettä

Vantaa sijaitsee valtakunnallisten pääväylien, kansainvälisen lentokentän sekä kauko- ja lähiliikenteen rautateiden solmukohdassa. Monipuoliset liikenneyhteydet mahdollistavat sujuvat matkaketjut metropolialueen sisällä sekä muualle Suomeen ja ulkomaille.

Vantaalla panostetaan erityisesti toimivaan joukkoliikenteeseen sekä jalankulun ja pyöräilyn kehittämiseen.

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelun tehtäviin kuuluu:

 • Yleiskaavassa esitettävät liikenneverkoston pääyhteydet
 • Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävä liikenteen suunnittelu, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin liikenteen tarpeet ja tilavaraukset
 • Liikenteen ohjaussuunnitelmat (liikennemerkit, tiemerkinnät ja viitoitus)
 • Liikenteen yleispiirteiset suunnitelmat, liikenneselvitykset ja -ennusteet
 • Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen
 • Joukkoliikenteen kehittäminen yhteistyössä HSL:n kanssa
 • Liikenneturvallisuuden seuranta ja kehittäminen
 • Liikennemäärien seuranta katuverkolla
 • Liikennemelu- ja ympäristöhaittojen selvittäminen
 • Rakennuslupalausunnot
 • Liikenteen osoiteviittaluvat, suurten liikennejärjestelyjen tilapäiset luvat

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelu ja informaatio, Helsingin seudun liikennejärjestelmän (HLJ) kehittäminen sekä liikenteen seudullinen tutkimustoiminta kuuluvat Helsingin seudun liikenteelle (HSL). Kaukoliikenteen linja-autojen reitti- ja aikataulutietoja antaa Matkahuolto.

Pääteiden liikenteen sujuvuudesta, turvallisuudesta, kunnossapidosta ja liikenteen ohjauksesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Ratojen suunnittelusta, ylläpidosta ja rakentamisesta vastaa Liikennevirasto. Junien liikennöinnistä huolehtii VR.

Lentokentän toiminnasta ja mm. lentoaseman pysäköinnistä saa tietoa Finavialta.

Liikennevalojen toiminnan suunnittelusta vastaa Kuntatekniikan keskuksen kadunpitoyksikkö.

Ajankohtaista

Twitter