Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen suunnittelusta, järjestämisestä ja matkustajainformaatiosta vastaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), jonka jäsenkuntia ovat Vantaan lisäksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. Näin ollen joukkolii-kennelinjoja, aikatauluja ja lippujärjestelmää koskevat kysymykset ja palautteet toimitetaan HSL:lle. HSL:n sivuilta löytyvät myös reittioppaat, aikataulut, pysäkki-informaatio ja muut sähköiset palvelut.

Vantaan kaupunki tukee joukkoliikennettä maksamalla HSL:lle joukkoliikenteen kuntaosuuksia joukkoliikenteen suunnittelusta ja hoidosta. Vantaa valvoo kuntalaisten etuja antamalla vuosittain lausunnon alueiden palvelutasotavoitteista kokonaisuutena, Vantaan määrärahoista sekä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmista. Näistä kaikista suunnitelmista vastaa kuitenkin HSL. Myös lippulajeista, lipunhinnoista ja alennusryhmistä päättäminen kuuluu HSL:lle. Vantaan kaupunki antaa niistä lausunnon muiden kuntien tapaan.

Vantaan kaupunki huolehtii joukkoliikenteen reittikatujen, pysäkkien, bussiterminaalien ja kääntöpaikkojen kaavoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta lukuun ottamatta valtion teitä. Valtion teistä vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Ratojen osalta ratojen rakenteista vastaa Liikennevirasto ja Vantaan kaupunki. Esimerkiksi katuverkolla sijaitsevia pysäkkejä tai niiden katoksia koskevat kysymykset ja palautteet voi välittää Kuntatekniikan keskuksen asiakaspalveluun. Voit katsoa tietoa uusien pysäkkikatosten sijoittelusta usein kysytyistä kysymyksistä.

Ajankohtaista

Twitter