Kävely ja pyöräily

Ajankohtaista

Pääkaupunkiseutu polkee yhdessä! Pyöräilyn edistämisessä on pistetty pyörät pyörimään yhteisvoimin. Lue lisää pyöräilymetropoli-hankkeen tiedotteesta.

Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2016 on Jarmo Kemppainen. Valinta julkistettiin 14.5. Tikkurilantorilla, tiedote. Poljin -työryhmä valitsi tittelin saajan verkkokyselyyn saamistaan ehdokkaista. Ehdotuksia tehneiden kesken arvottiin kolme I CYCLE VANTAA -paitaa; voittajille on ilmoitettu. Kiitos kaikille osallistumisesta!

Vuoden vantaalaisen pyöräilijän valinnan tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida ihmisiä valitsemaan kestävä liikkumistapa.

Vantaan kaupunki uusi tyyppipiirustuksiaan (tekninen lautakunta 8.12.2015) ja niiden mukaan pyörätien jatkeella ei enää käytetä reunakiviä. Tyyppipiirustukset, joissa on otettu huomioon erityisesti pyöräilyn tarpeet, koskevat suojatietä, korotettua suojatietä, suojatien ja pyörätien jatketta yhdistetyltä, suojatien ja pyörätien jatketta erotetulta, sekä linja-autopysäkkejä.


Kävely ja pyöräily Vantaalla

Kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Vantaan kaupunki suunnittelee uusia kävely- ja pyöräteitä asemakaavoituksen ja esimerkiksi katujen, puistojen ja virkistysalueiden suunnittelun yhteydessä. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa Vantaalle pyöräilyn laatukäytäviä, joista ensimmäinen osuus valmistuu Kivistöön. Vantaan viitoitetut reitit löytyvät HSL:n kävelyn ja pyöräilyn reittioppaasta. Palvelussa voi myös antaa palautetta yläreunan Palaute-linkin kautta esimerkiksi viitoituksesta ja jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta.

Pyöräilyn määrää tutkitaan Vantaalla vuosittaisilla pyörälaskennoilla. Pyöräilyn laskennalliset terveyshyödyt ovat Vantaalla noin 26 miljoonaa euroa vuodessa, mikä merkitsee yhtä työikäistä kohden noin 200 euroa vuodessa. Vantaan kaupunki on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen mm. allekirjoittamalla Charter of Brussels -julkilausuman, jossa tavoitteena on 15 prosentin pyöräilyn kulkumuoto-osuus vuonna 2020. Vuonna 2012 osuus oli Vantaalla 9 prosenttia.

Kartat ja oppaat

Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on tarjolla useita maksuttomia karttoja ja oppaita:

Liikennesäännöt

Ohjeita ja sääntöjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on runsaasti Liikenneturvan sivuilla. Jalkakäytävillä pyöräily on kielletty. Kadun vieressä kulkevia jalkakäytäviä ei useimmiten ole merkitty Jalkakäytävä-merkillä. Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä myös jalkakäytävällä, ja hekin vain varovaisuutta noudattaen. Kevyen liikenteen väylät on merkitty yleensä Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkillä. Vantaalla on melko vähän rinnakkaisiksi merkittyjä eli eroteltuja jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Mopoilu

Mopoilu on ohjattu taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon. Keväällä 2016 toteutetaan Vantaan katuverkolla Liikenneviraston ohjeen mukaan tehdyt muutokset, ja mopoilulle sallittujen pyöräteiden määrä vähenee (tekninen lautakunta 15.3.2016). Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Maastoliikennelain mukaan muualla kuin moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla ajaminen on luvanvaraista.