Kävely ja pyöräily

Vantaalla kerätään 100 tekoa pyöräilyn sujuvoittamiseksi ja etsitään vuoden pyöräilijää

Vantaa osallistuu Pyöräliiton ja Pyöräilykuntien verkoston Suomi 100 -sateenvarjohankkeeseen 100 pyöräilytekoa. Hanke kutsuu tekemään yhdessä 100 pyöräilytekoa tai enemmän.

Vantaan hankkeessa pyydetään asukkailta 100 pyöräilyä sujuvoittavaa tekoa. Teot voivat olla pieniä, isoja tai tulevaisuuden toiveita. Pyöräilyteoiksi voi esittää kaikkea reunakivien parannuksista aina pyöräilyn edistämistapoihin. Tavoitteena on saada pyöräilytekoihin myös uusia, innovatiivisia ehdotuksia.

Pyöräilytekoja toteutetaan tulevina vuosina niiden koon ja arvioidun vaikutuksen perusteella. Pieniä tekoja, kuten lisäyksiä liikennemerkkeihin tai vastaavia, pyritään toteuttamaan heti vuoden 2017 aikana.

Vantaan hanke avattiin Helsingissä järjestettyjen GoExpo-messujen aikaan 17. - 19.3. Vantaa oli mukana messuilla seudun toimijoiden yhteisellä osastolla HSL:n, HKL:n ja Espoon kanssa.

Mukaan Vantaan pyöräilyä sujuvoittamaan pääsee laittamalla ehdotuksensa sähköpostilla osoitteeseen 100pyorailytekoa@vantaa.fi. Ehdotuksia otetaan vastaan 31.10.2017 saakka. Ehdotuksiin ei vastata erikseen.

Valtakunnallinen 100 pyöräilytekoa -sivusto: http://100pyorailytekoa.fi/

Marjukka Kyöstiö on Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2017

Kymmenenneksi Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi on valittu Marjukka Kyöstiö.
Poljin-työryhmän valitsema Kyöstiö palkitaan kunniakirjalla ja lahjakortilla 20.5. Sun Festivalilla Tikkurilassa. Palkinnon jakaa kaupungininsinööri Henry Westlin kello 10.

Kyöstiö pyöräilee työmatkansa joka säässä, eikä hän lannistunut vaikka on ollut osallisena vakavahkossa polkupyöräonnettomuudessa.
– Työmatkat ovat erinomaista hyötyliikuntaa ja liikkumista raittiissa ulkoilmassa. Pyöräileminen on kätevä tapa liikkua ja koko perheeni pyöräilee. Pyöräilevä opettaja on myös hyvä esimerkki koululaisille liikunnallisesta elämäntavasta. Useamman kerran olemme tehneet koulun lähistölle pieniä pyöräretkiä, kertoo Kanniston koulussa työskentelevä Kyöstiö.

Vantaalla haettiin jo kymmenettä kertaa Vuoden vantaalainen pyöräilijä -tittelin saajaa. Tällä kertaa moni ehdotuksista painotti henkilön omalla esimerkillä toimimista joko työssä tai läheisten parissa ja pyöräilyinnostuksen levittämistä. Ehdotuksista tittelin saajan valitsi Vantaan Poljin-työryhmä, jossa on mukana Vantaan kaupunki, Vantaan pyöräilijät ry ja Helsingin Polkupyöräilijät ry.

Valinnan tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida vantaalaisia valitsemaan yhä useammin kestävä tapa liikkua. Vantaan kaupungin tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta kaikista matkoista nykyisestä 9 %:sta 15 %:iin. Lisääntynyt pyöräily merkitsisi vuodessa noin kahdeksan miljoonan euron terveyshyötyä työikäisille vantaalaisille.

Kävely ja pyöräily Vantaalla

Kävelyllä ja pyöräilyllä on suuri merkitys kaupungin kehittymiseen ja siellä viihtymiseen. Vantaan kaupunki suunnittelee uusia kävely- ja pyöräteitä asemakaavoituksen ja esimerkiksi katujen, puistojen ja virkistysalueiden suunnittelun yhteydessä. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa Vantaalle pyöräilyn laatukäytäviä, joista ensimmäinen osuus valmistui Kivistöön. Vantaan viitoitetut reitit löytyvät HSL:n kävelyn ja pyöräilyn reittioppaasta. Palvelussa voi myös antaa palautetta yläreunan Palaute-linkin kautta esimerkiksi viitoituksesta ja jalankulku- ja pyöräteiden kunnosta.

Pyöräilyn määrää tutkitaan Vantaalla vuosittaisilla pyörälaskennoilla. Pyöräilyn laskennalliset terveyshyödyt ovat Vantaalla noin 26 miljoonaa euroa vuodessa, mikä merkitsee yhtä työikäistä kohden noin 200 euroa vuodessa. Vantaan kaupunki on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen mm. allekirjoittamalla Charter of Brussels -julkilausuman, jossa tavoitteena on 15 prosentin pyöräilyn kulkumuoto-osuus vuonna 2020. Vuonna 2012 osuus oli Vantaalla 9 prosenttia.

Vantaan kaupunki uusi tyyppipiirustuksiaan (tekninen lautakunta 8.12.2015) ja niiden mukaan pyörätien jatkeella ei enää käytetä reunakiviä. Tyyppipiirustukset, joissa on otettu huomioon erityisesti pyöräilyn tarpeet, koskevat suojatietä, korotettua suojatietä, suojatien ja pyörätien jatketta yhdistetyltä, suojatien ja pyörätien jatketta erotetulta, sekä linja-autopysäkkejä.

Kartat ja oppaat

Pyöräilijöille ja jalankulkijoille on tarjolla useita maksuttomia karttoja ja oppaita:

Liikennesäännöt

Ohjeita ja sääntöjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille on runsaasti Liikenneturvan sivuilla. Jalkakäytävillä pyöräily on kielletty. Kadun vieressä kulkevia jalkakäytäviä ei useimmiten ole merkitty Jalkakäytävä-merkillä. Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä myös jalkakäytävällä, ja hekin vain varovaisuutta noudattaen. Kevyen liikenteen väylät on merkitty yleensä Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkillä. Vantaalla on melko vähän rinnakkaisiksi merkittyjä eli eroteltuja jalkakäytäviä ja pyöräteitä.

Mopoilu

Mopoilu on ohjattu taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon. Vantaan katuverkolla on toteutettu Liikenneviraston ohjeen mukaan tehtyjä muutoksia, joilla mopoilulle sallittujen pyöräteiden määrä vähenee (tekninen lautakunta 15.3.2016).

Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Maastoliikennelain mukaan muualla kuin moottoriajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla ajaminen on luvanvaraista.

Ajankohtaista

Twitter