Liikenteen ympäristövaikutukset

Vantaan liikennesuunnittelun tehtäväaluetta meluasioiden osalta ovat muun muassa osallistuminen maankäytön suunnitteluun, liikenneväylien hankesuunnitteluun, meluntorjuntaa koskevien selvitysten hankintaan, meluntorjunnan seurantaan sekä kaupungin sisäiseen ja seudulliseen yhteistyöhön. Maanteiden (esimerkiksi Hämeenlinnanväylä, Kehä III, Lahdenväylä ja Kulomäentie) meluntorjunnan toteuttamisen vastuu nykyisen asutuksen kohdalla on Liikennevirastolla ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella (ELY-keskus). Myös Vantaan ympäristökeskus osallistuu melun torjuntaan Vantaan rakentamisessa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) huolehtii pääkaupunkiseudulla muun muassa ilmanlaadun seurannasta, tutkimuksesta ja suunnittelusta yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Ajankohtaista

Twitter