Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat koskevat katuja, joita ratikan raiteet käyttävät. Lähtökohtana on vuonna 2019 valmistunut ratikan yleissuunnitelma, jonka ratkaisuja tarkennetaan ja muokataan. Samalla ratikkakatuihin liittyville kaduille suunnitellaan uudet järjestelyt. Puistojen osalta suunnittelmiin Lukeutuvat ne osuudet, joihin ratikka tai uudet liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia.

Ratikkakadut ovat pääosin olemassa olevia katuja. Niiden lisäksi suunnitellaan uusia katuyhteyksiä. Myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan koko suunnitteluosuudella. Muutoksia tulee muun muassa kevyen liikenteen siltoihin, joista osaa muokataan, osa korvataan suojateillä tai reittimuutoksilla ja osa suunnitellaan korvattavaksi uusilla silloilla. Ratikkakatujen johtosiirrot suunnitellaan yhteistyössä omistajien kanssa, ja samalla suunnitellaan valaistus. Reitin viihtyisyydestä huolehditaan muun muassa suunnittelemalla istutuksia sekä kaduille että pysäkkiympäristöihin.

Katu- ja puistosuunnittelu alkaa kokonaisuudessaan syksyllä 2020. Sen aloitusilmoituksena toimii ratikan jatkosuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Loppuvuodesta 2020 alkaen ratikan reitillä tullaan tekemään maastomittauksia sekä pohjatutkimuksia suunnittelua varten. Ensimmäiseksi laaditaan tilavaraukset ratikan asemakaavoja varten. Niistä tarkennetaan varsinaiset yksityiskohtaiset katu- ja puistosuunnitelmat.

Katu- ja puistosuunnitelmista esitellään ensin luonnokset, ja niistä voi jättää mielipiteitä. Ensimmäiset katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Tutustu luonnoksiin katujen suunnittelun verkkosivulla. Katu- ja puistosuunnitelmien valmistuttua niiden ehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville. Tavoitteena on, että ne ovat nähtävillä vaiheittain vuosien 2021–2022 aikana. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse.

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat hyväksyy kaupunkitilalautakunta. Tavoitteena on, että ne voidaan hyväksyä vuoden 2022 aikana.

Ajankohtaista