Tutkimukset ja tilastot

Liikennemäärät

Vantaalla on vuodesta 1987 lähtien tehty suunnitelmallista autoliikenteen konelaskentaa. Vuosittain julkaistaan Autoliikenne Vantaalla -kartta sekä Liikenteen kehitys Vantaalla -raportti. Raportit löytyvät osiosta Suunnitelmat ja selvitykset. Liikennemäärätietoja käytetään hyväksi alueiden liikennesuunnittelussa, kaavoitustyössä sekä melulaskennoissa.

Polkupyöräilyn määriä lasketaan koneellisesti neljässätoista kohteessa touko-syyskuussa sekä yksittäisissä talvilaskennoissa. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määriä lasketaan käsin mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Liikenneonnettomuudet

Vantaan onnettomuusraportti ja -kartta laaditaan Tilastokeskuksen ylläpitämien, poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteella seuraavan vuoden syksyyn mennessä. Onnettomuustietoja käytetään muun muassa valittaessa liikenneturvallisuustoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle ja suunniteltaessa uusia katuja.

Vuonna 2015 Vantaalla loukkaantui 176 ja kuoli 2 henkilöä tieliikenneonnettomuuksissa (ennakkotieto). Loukkaantuneita oli 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, ja vähiten nykytilastoinnin aikana. Vuonna 2014 Vantaalla loukkaantui 207, joista 8 vakavasti, ja kuoli 5 henkilöä. Suomessa menehtyi vuonna 2015 tieliikenneonnettomuuksissa ennakkotietojen mukaan 257 ihmistä - noin 15 prosenttia edellisvuotta enemmän.