Tutkimukset ja tilastot

Liikennemäärät

Vantaalla on vuodesta 1987 lähtien tehty suunnitelmallista autoliikenteen konelaskentaa. Vuosittain julkaistaan kartta autoliikenteen määristä ja raportti liikenteen kehityksestä Vantaalla. Raportit löytyvät osiosta Suunnitelmat ja selvitykset. Liikennemäärätietoja käytetään hyväksi alueiden liikennesuunnittelussa, kaavoitustyössä sekä melulaskennoissa.

Polkupyöräilyn määriä lasketaan koneellisesti neljässätoista kohteessa touko-syyskuussa sekä yksittäisissä talvilaskennoissa. Lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määriä lasketaan käsin mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Liikenneonnettomuudet

Vantaan onnettomuusraportti ja -kartta laaditaan Tilastokeskuksen ylläpitämien, poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteella seuraavan vuoden syksyyn mennessä. Onnettomuustietoja käytetään muun muassa valittaessa liikenneturvallisuustoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle ja suunniteltaessa uusia katuja.

Vuonna 2016 Vantaalla kuoli kaksi ja loukkaantui 185 henkilöä tieliikenneonnettomuuksissa. Vuonna 2015 kuoli 2 ja loukkaantui 180, joista 13 vakavasti.

Ajankohtaista

Twitter