Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu Vantaalla on 60 euroa ja se on maksettava 30 päivän kuluessa virhemaksun saamisesta. Maksun suorittamatta jättämisestä määräaikana seuraa maksun korotus 14 eurolla (laki pysäköinninvalvonnasta 17§).

Jos virhemaksun saaja katsoo maksun aiheettomaksi, on hänellä oikeus 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, esittää oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle. Oikausuvaatimus on aina tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekeminen ei vapauta maksun suorittamisesta eikä pidennä maksuaikaa. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään, kaupunki palauttaa maksetun virhemaksun.

Oikaisuvaatimuksen, joka koskee pysäköintivirhemaksua, siirtopäätöstä tai siirtokustannuksia, voi tulostaa ja lähettää postitse, faksilla tai sähköpostin liitteenä.
Oikaisuvaatimuslomake (pdf)

Oikaisuvaatimuksen pysäköintivirhemaksusta voi lähettää myös sähköisesti alla olevalla lomakkeella.

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Sukunimi Etunimi
Lähiosoite Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tilinumero (esim. FI00 0000 0000 0000 00) Asianumero
Rekisterinumero
Sisältö
Kielikoodi

Liitteitä

Huom, lomakkeen voi lähettää vain esikatselunäkymästä.

Ajankohtaista

Twitter