Viheralueet

Vantaalla on viheralueita katuviheralueet mukaan lukien noin 3 000 hehtaaria.

Palaute

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palaute-lomakkeella.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Ajankohtaista

Twitter