Maatalousmaisemien hoito

Vantaan kaupungin alueella on vielä lähes 4000 ha peltoa, josta kaupungin omistuksessa on melkein 800 ha. Tästä peltoalasta kaupunki hoitaa itse 320 ha.

Kaupungin maatilojen pellot sijaitsevat eniten Länsi-Vantaan alueella ja toiminta tapahtuu Seutulassa sijaitsevalta Katrinebergin tilan navettarakennukselta käsin.

Kaupungin omistamien peltojen hoidon tavoite on kirjattu viheralueohjelmaan : "Avoimet kulttuurimaisemat säilyvät hoidettuina". Viljelyn seurauksena vantaalainen kulttuurimaisema säilyy monilajisena, tuottavana ja elinvoimaisena. Viljelysmaiseman kulttuurihistoriallinen, ekologinen ja esteettinen arvo säilyy, vain jos maisemaa hoidetaan viljelemällä edelleen.

Kulttuurimaisemanhoito

Tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö. Osa viljelyksessä olevasta pellosta on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympäristökokonaisuuksia.

Vuonna 2016 kaupungin hoidossa olevilla pelloilla kasvatetaan:

kevätvehnää 85 ha
syysvehnä 31 ha
syysruis 33 ha
mallasohraa 87 ha
rapsi 28 ha
monivuotista viherkesantoa 46 ha
maisemakukkapeltoja 4 ha

Maisemakukkapellot

Eri puolilla Vantaata sijaitsevilla maisemakukkapelloilla viljellään vuonna 2016 auringonkukkaa, ruiskaunokkia, kehäkukkaa ja hunajankukkaa. Kaupunkilaiset voivat kerätä erikseen osoitettavilta poimintapelloilta kukkakimpun omaksi ilokseen. Kukkapelloista kerrotaan kesällä kukkien puhjettua pellon reunoille laitettavin opastauluin sekä tiedottein.

Kulttuuriperinnön vaaliminen

Vantaan kansanperinteen ystävät ry. ja Vantaan kaupunki ovat vuosittain järjestäneet ruistalkoot Seutulassa. Talkoissa leikataan sirpillä ruista perinteisin menetelmin ja vakkakylvetään uusi ruis seuraavan vuoden talkoita varten.

Ajankohtaista

Twitter