Metsien hoito

Vantaan kaupungin alueella on metsiä noin 8 000 hehtaaria, joista kaupunki omistaa 3 500 hehtaaria. Tämän lisäksi kaupunki omistaa myös puistometsiksi kutsuttuja pieniä metsäalueita asutuksen keskellä noin tuhannen hehtaarin verran.

Kaupungin omistamia metsiä hoidetaan Vantaan kaupungin metsänhoidon periaatteiden ja Vantaan metsäsuunnitelman 2008 – 2017 mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä metsänhoidon periaate. Se toteutuu muun muassa etenkin lahojen lehtipuiden määrää lisäämällä metsissä ja suosimalla luontaista ja monilajista puustoa. Metsänhoidossa on edistettävä myös ilmastonmuutokseen sopeutumista esimerkiksi suosimalla puulajeja, joiden tiedetään kestävän ilmaston lämpenemistä sekä voimakkaiden tuulien lisääntymistä.

Metsänhoidolla vaalitaan maisemaa. Tiheitä metsiä harvennetaan, jotta metsä säilyisi hyväkuntoisena ja kestävänä. Metsänhoidolla avataan maisemia ja kauniita näkymiä.

Huonokuntoisia puita on poistettava turvallisuussyistä etenkin ulkoilureittien varsilta ja rakennusten läheltä.

Vuonna 2016 kaupungin metsänhoidon periaatteet päivitetään ajan tasalle ja niiden perusteella tehdään uusi metsäsuunnitelma vuosiksi 2018 – 2027.

Metsäsuunnitelma löytyy Vantaan karttapalvelusta