Viheralueiden kunnossapito

Viheralueylläpito vastaa kaupungin omistamien asemakaavan mukaisten puistojen ja liikenneviheralueiden ylläpidosta. Näiden alueiden kokonaispinta-ala on noin 3091 ha. Tästä alasta noin 60 % on puistometsää. Niittyjen ja maisemapeltojen yhteenlaskettu osuus on noin 15 % ja rakennettujen viheralueiden noin 25 %.

Viheralueiden pinta-alat kasvavat kehitystä kaavoituksen ja kaupungin maanhankinnan seurauksena jatkuvasti. Viheralueyksikkö seuraa viheralueiden pinta-alan kasvua, rakentumista, hoitoluokan muutoksia ja varustetasoa viheraluerekisterin avulla.

Viheralueita ylläpidetään sekä kaupungin omana työnä, että tilataan alueurakoitsijoilta. Alueurakka-alueita ovat Hakunilan ja Korson suuralueet, joissa rakennettua viheraluetta on yhteensä noin 190 hehtaaria.

Viheralueiden hoito

Viheralueiden hoito jakautuu kolmeen piiriin, länsi-, keski- ja itäpiiriin. Länsipiirin kuuluvat Kivistön ja Myyrmäen suuralueet sekä Ylästön kaupunginosa, keskipiiriin Tikkurilan ja Koivukylän suuralueet sekä Veromiehen, Pakkalan ja Tammiston kaupunginosat ja itäpiiriin Korson ja Hakunilan suuralueet. Itäpiiriä hoitavat alueurakoitsijat.

Viheralueiden kunnossapito

Viheralueyksikkö vastaa puistojen, viheralueiden ja katuviheralueiden kunnossapidosta. Näitä alueita on noin 3036 ha. Tästä alasta on puistometsää 60 %, niittyjä ja avoimia alueita 15 % ja loput 25% ovat rakennettuja puistoja ja katuviheralueita. Vilkkainta on käyttö lasten leikkipuistoissa ja koira-aitauksissa.

Viheralueita ylläpidetään Viheralueohjelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaan, joista korostuvat alueiden turvallisuus ja roskattomuus sekä luonnon monimuotoisuus. Viheralueilla on myös suuri merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Palaute

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palaute-lomakkeella. Lomakkeeseen on kytketty myös karttapalvelu, johon voi merkitä palautteen kohteen sijainnin.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Puistot, viheralueet, leikkipaikat, koira-aitaukset, matonpesupaikat ja palstaviljelyalueet

Ajankohtaista

Twitter