Henkilöt ja tehtävät

Kaupunkimittaus

Kielotie 28, 01300 VANTAA
sähköposti: mio@vantaa.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Yksikön päällikkö

Junttila Kimmo, kaupungingeodeetti (09) 839 22239

Asiakaspalvelu

Hakemusten vastaanotto ja neuvonta, maanalaisten johtojen sijaintitietopalvelu, kartta- ja rekisteriotteiden myynti

Asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat.

Kiinteistörekisteri

Pirinen Riikka, kiinteistöinsinööri (09) 839 23434 (vanhempainvapaalla)

Kiinteistönmuodostus

Tonttijakojen laadinta, lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset, kaavan tulkintalaskenta, rakennuksen paikan merkinnän asiakaspalvelu ja laskenta, kaupanvahvistukset

Grönroos Antti, kiinteistöteknikko (09) 839 29528
Huotari Petri, toimitusinsinööri (09) 839 23448
Miettinen Veli, paikkatietosuunnittelija (09) 839 34477
Rainamo Minna, toimitusinsinööri (09) 839 22361
Rantala Petri, toimitusinsinööri (09) 839 22143
Simojoki Pekka, maanmittausteknikko (09) 839 20235
Toivanen Sari, paikkatietosuunnittelija (09) 839 23452
Valtonen Orvo, maanmittausteknikko (09) 839 23447
Virtanen Kai, maanmittausteknikko (09) 839 32178

Paikkatiedot

Oikarinen Marko, paikkatietoesimies (09) 839 22236

Kiinteistöjen rekisteröinti, kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan ylläpito
Buhanist Noora, paikkatietosuunnittelija (09) 839 28328
Hoffrén Arja, kartoittaja (09) 839 23450
Palo Tuija, kiinteistörekisterisihteeri (09) 839 22284
Osoitenumerointi
Myyryläinen Ritva, paikkatietosuunnittelija (09) 839 23405
Rakennustunnusten antaminen sekä kiinteistöjen omistaja- ja haltijatietojen ylläpito
Lindholm-Mattila Anne, kartoittaja (09) 839 22864
Palmulaakso Leila, kiinteistörekisterisihteeri (09) 839 22262
Tietokantapoiminnat, nettikarttapalveluiden ylläpito, paikkatietoasiat ja kehittäminen
Ilosalo Pirjo, paikkatietoinsinööri (09) 839 22264
Mähönen Timo, paikkatietoinsinööri (09) 839 24053 (osa-aikainen)
Tonttijakokarttojen teko
Liukkonen Leena, kartoittaja (09) 839 22276
Kuulutukset ja nähtävilläolot sekä kaavayksikkötiedot
Lindström Marita, kiinteistörekisterisihteeri (09) 839 23353
Tiirikainen Sirpa, kiinteistörekisterisihteeri (09) 839 22858
Mittausosaston tukitehtävät
Väinölä Anna, maanmittausassistentti (09) 839 22076

Kartta ja mittaus

Juote Arsi, ma. kaupunkimittausinsinööri (09) 839 22274

Kartastot

Lindfors Natalia, kartastoinsinööri (09) 839 22285 (vanhempainvapaalla)

Kartanmyynti, teemakartat, tulostukset
Hartikainen Raili, kartoittaja (09) 839 20093
Suomaa Anne, kartoittaja (09) 839 22265
Maanalaisten johtojen kartta
Myllymäki Sari, paikkatietosuunnittelija (09) 839 23451
Huttunen Päivi, kartoittaja (09) 839 22283
Vanhalakka Jaana, karttaoperaattori (09) 839 22286
Asemakaavan pohjakartta (kantakartta), virastokartta
Glad Sirpa, kartoittaja (09) 839 26006
Miettinen Ari, kartoittaja (09) 839 23453
Nygård Eija, kartoittaja (09) 839 23469
Tanska Riitta, kartoittaja (09) 839 21179
Opaskartta, yleiskartat
Tauriainen Sirpa, kartoittaja (09) 839 21180
Pora- ja maalämpokaivojen kartta
Suomaa Anne, kartoittaja (09) 839 22265
Kevyen liikenteen keskilinja-aineisto, julkaisuluvat
Wesa Klaus, paikkatietoteknikko (09) 839 20142
Ilmakuvaus- ja laserkeilausaineistot, 3D-mallinnukset, painetut kartat
Kalso Markus, paikkatietoinsinööri (09) 839 22272
Tuotantoympäristön kehittäminen ja tekninen tuki, sähköiset palvelut
Moisio Jyri, Matti-paikkatietoinsinööri (09) 839 34476

Länsipiiri

Kuisma Samu, piiriteknikko (09) 839 34750

Kiinteistötoimitusten maastotyöt, rakennusvalvontamittaukset, kartoitukset ja maanalaisten johtojen maastonäytöt

Haanperä Joni, mittausmies (09) 839 29749
Hakala Sergei, kartoittaja (09) 839 28270
Hosia Sami, kartoittaja (09) 839 29356
Hämäläinen Hannu, maanmittausteknikko (09) 839 34475
Kiiveri Jari, kartoittaja (09) 839 29827
Lanteri Jami, kartoittaja (09) 839 29274
Mäki Tommi, kartoittaja (09) 839 34479
Savinainen Kari, kartoittaja (09) 839 29750
Valtonen Jani, kartoittaja (09) 839 29238
Varho Irina, kartoittaja (09) 839 34478

Itäpiiri

Roivainen Ari, piiriteknikko (09) 839 22838
Piirainen Tero, paikkatietoinsinööri (09) 839 22971
Pönni Jouni, paikkatietoinsinööri (09) 839 32287

Kiinteistötoimitusten maastotyöt, rakennusvalvontamittaukset, kartoitukset ja maanalaisten johtojen maastonäytöt

Järvinen Timo, mittausmies (09) 839 32173
Kuikka Ari, kartoittaja (09) 839 29263
Kähkönen Markku, kartoittaja (09) 839 28915
Laine Jalo, kartoittaja (09) 839 22839
Laurila Jouni, kartoittaja (09) 839 28912
Liedes Arto, kartoittaja (09) 839 28914
Lukkarinen Aki, kartoittaja (09) 839 27746
Mikkola Esa, kartoittaja (09) 839 27743
Piirainen Aleksi, kartoittaja (09) 839 26047
Rantanen Mika, kartoittaja (09) 839 27744
Saarinen Mika, kartoittaja (09) 839 27745
Savenius Juha, kartoittaja (09) 839 28955
Suihkonen Jaakko, kartoittaja (09) 839 29760
Varjosaari Mikko, mittausmies-autonkuljettaja (09) 839 27747
Virtanen Seppo, kartoittaja (09) 839 28682

Ajankohtaista

Twitter