Palvelut rakentajalle

Vantaan geotekniikkayksiköstä rakentaja voi kysyä yleistä tietoa tontin maaperästä. Saatavilla on tietoa kaupungin alueella tehdyistä pohjatutkimuksista ja pohjavesiolosuhteista.

Suunnitteluinsinööri Anna-Leena Karhunen puh. 09 8392 2647
Perustamistavat, pohjatutkimusrekisteri, tutkimuspisteiden tiedustelu

Suunnitteluassistentti Elina Alasoini puh. 09 8392 2635
Pohjatutkimusrekisteri, tutkimuspisteiden tiedustelu

Asiakkaille jaetaan olemassa olevaa maaperätietoa, mutta muutoin yksikkö ei osallistu yksityisten hankkeiden suunnitteluun eikä pohjatutkimuksiin. Rakennushankkeiden ohjauksesta vastaa osaltaan rakennusvalvonta.

Rakennusvalvontaviraston arkistosta (asiakaspalvelusta) voi tiedustella kiinteistöjen alueilla tehtyjä pohjatutkimuksia. Pilaantuneesta maaperästä tietoja antaa ympäristökeskus.

Asiakkaille on tarjolla:

Vantaan kaupungin alueelta on olemassa vektorimuotoinen kantakartta, josta ilmenee maanpinnan likimääräinen korkeus. Kantakarttaa ylläpitää ja tietoja luovuttaa mittausosasto.

_ _ _

Ajankohtaista

Twitter